|

Povídka “V nápravnovýchovnom ústave – II”

Prevzatie moci

Povídka je pokračováním povídek V nápravnovýchovnom ústave I a V nápravnovýchovnom ústave II.

Klára si celý víkend nepretržite ošetrovala stýranú zadnicu, v čom jej pomáhali i jej spoločníčka na cele, tu obkladom, tam jemnou masážou, čo nebolo práve najpríjemnejšie no o to účinejšie.Výsledok sa aj dostavil, pretože jej zadok bol do pondelka takmer v poriadku okrem vyblednutých stôp po trstenici, ktoré už takmer neboleli. Medzičasom usilovne cvičila a robila všetko, aby bola do začiatku týždňa v čo najlepšej kondícii.

Prišiel pondelok a dozorkyne predložili Klárinu žiadosť o premiestnenie vrchnej dozorkyni. Táto samozrejme nebola padnutá na hlavu a tušila k čomu smeruje žiadosť Kláry, ale i tak súhlasila pod podmienkou, že s Klárou sa na 12 miestnu celu presunie i jej spolubývajúca. Ich miesto zaujme jej malá obľúbenkyňa a jedna väzeňkyňa, ktorá mala byť zakrátko prepustená. S týmito určite nebudú problémy – pomyslela si – keď oznámila svoje rozhodnutie.

Keď sa po raňajkách Klára a Nella za sprievodu dozorkýň presunuli do novej cely ihneď vznikol konflikt, keďže Klára požadovala aby mala spoločnú poschodovú posteľ s Nellou. Viera ako veliteľka cely už otvárala ústa aby protestovala, ale vrchná dozorkyňa vydala príkaz, aby preusporiadali postele podľa požiadavky Kláry.

Viera, využijúc právo veliteľky cely, však i uplatnila proti tomuto rozhodnutiu veto, čo však radšej nemala urobiť.

– Za odopretie rozkazu dva dni v tmavej samotke – vydala rozkaz vrchná dozorkyňa – a okrem toho večer prvého dňa 6 rán za odporovanie. A to je len začiatok, každý odpor, porušenie predpisov prísne potrestám, nech bude kdokoľvek previnilcom. Kdo sa opováži sťažovať, bude mať do činenia so mnou.

Potom ako kdo dobre vykonal svoju prácu opustila celu.Vtedy sa začalo veľké zúčtovanie, ako si Klára predsavzala.

– Najbližšia posteľ k dverám je moja a Nellina. Viera bude od teraz spať na dolnej posteli vo vnútornom rohu, kdo má námietky nech to povie teraz – potom strhla z vybranej postele povlečenie a madrace.

– Odneste to na miesto !

Viera mlčky niekoľko sekúnd pozorovala spolubývajúce, potom prudko vyrazila proti Kláre.

– Mne je to už aj tak jedno – pomyslela si – veď už dostala dva dni na samotke a s tým spojené potrestanie.

Klára ladným pohybom ukročila pred útokom vzad a lakťom tvrdo uderila protivníčku do brucha. Nakoľko na toto Viera nereagovala, hranou ruky ju uderila po tyle a vzápätí uderila kolenom do jej nechránenej tváre. Našťastie nezasiahla jej nos, ale aj tak to stačilo aby Viera klesla na zem. Takto nebola ešte nikdy pokorená, pokúsila sa postaviť v čom jej, ale zabránilo tvrdé kopnutie do oblasti ľadvín. Toto už nevydržala a ostala bezvládne ležať na podlahe cely.

– Existuje ešte tyč vystrúhaná z mydla ? – nevinne spýtala sa Klára.

Nikdo neodpovedal a preto sa spýtala ešte raz. Po chvíľke váhania jej povedali, že je ukrytá vo Vierinom madraci.

– Tak si ju prosím, napred ju namočte ale poriadne.

Vystrašené väzeňkyne sa bez slova podriadili. Viera ešte stále ležala na podlahe, ale už prišla k vedomiu a všetko počula.

Pochopila, že nemá význam odporovať, musí Kláre prepustiť velenie v cele, ba čo viac musí strpieť i ponižovania.

– Aby ste videli, že nie som krutá teraz potrestám vašu bývalú šéfku, ale s potrebnou mierou. Nella vyber z kuchyne donesenú soľ a štipľavú mletú papriku. Vybrátor je súkromným majetkom Viery, môže si s ním robyť čo chce, keď jej to dovolím a preto ho teraz nepoužijeme. Vyzlečte tú simulantku, veď vidím, že je pri vedomí a položte ju na stôl aby sme mali prístup k jej všetkým otvorom !

Deväť spoluväzeňkýň spočiatku váhalo, ale Klára ich nahnevano okríkla, že silové pomery sa zmenili a odteraz je ona veliteľkou cely. Dodala ešte, že ona nebude nikoho protežovať a chcela by žiť v pokoji s každou spoluväzeňkyňou.

Potom sa započalo prvé trestanie Viery, ktoré pozostávalo najskôr z 10 striedavých zasunutí a vysunutí zasolenej mydlovej tyče do jej vagíny. Z toho ostatné väzeňkyne usúdili, že ich nová šéfka nie je nemilosrdná, veď za vysádzaných

50 úderov trstenicou sa mohla pomstiť aj krutejšie. Potom prišla na rad štipľavá paprika, ktorú mydlová tyč nasala do seba ako špongia.

– K tomuto jej zviažte nohy, pretože to bude nepríjemnejšie ako iba pri zasolenej tyči – povedala Klára.

– Netreba ju vyviazať úlne, len jej stehná nech sa trochu ponatriasa…

Dobre namokvanú mydlovú tyč okorenenú štipľavou paprikou Klára vlastnoručne zatlačila do zadku Viery, najprv len kúsok, potom keď začala stonať, až po koniec. Potom ju povytiahla, až kým sa neozval cmukavý zvuk a vzápätí ju zatlačila opäť do vnútra Vierinho zadku. Toto zopakovala iba päť krát, pretože potom ju už ponechala zarazenú až po koniec v trýznenom zadku Viery.

– Ak ju dokáže zo seba vytlačiť tak jej ju nezastrčíme naspäť, ak nie potom jej ju vyberieme o 30 minút. Má niekto námietky ?

Námietky samozrejme neboli.

– Teraz si každá vybete posteľ, pretože odteraz bude platiť toto poradie ! Rohová posteľ je Vierina, aj to spodná, aby po nejakej svojej nedisciplinovanosti v noci neocikala pod ňou ležiacu. Chcem zdôrazniť, že ja nikoho nebudem trestať, každá je v cele rovnoprávna. Ak má niektorá sťažnosť nech sa obráti na mňa, nájdeme riešenie.

K telesným trestom sa pristúpi iba v krajnom prípade, ale aj to prejednáme spoločne. Už nebude žiadne hľadanie G-bodu, pretože ten musí každá vypozorovať sama na sebe, ale krádež budeme i naďalej prísne trestať. No nie obvyklím spôsobom, ale oveľa tvrdšie, káblom a minimálny počet šľahnutí bude 25. Majte to na pamäti ! Mojou zástupkyňou bude Nellaa, čo povie a urobí, robí v mojom mene. Ak urobí chybu to si vybavíme mi dve medzi sebou.

Kdo má otázku nech ju položí teraz, pretože neskôr sa nechcem zaoberať drobnými malichernosťami života cely.

Otázky neboli, všetky prijali nové pravidlá i novú veliteľku cely.

Na druhý deň ráno Viera odišla na samotku, ale ešte pred nástupom na výkon trestu musela absolvovať telesnú prehliadku. Keď sa predklonila a vyšetrovali jej vagínu neprejavila ešte žiadne následky včera pretrpenej tortúry, ale keď začali vyšetrovať jej ďaľší otvor začala strašne jačať. Prehliadku vykonávajúca dozorkyňa nevedela čomu prisúdiť takú reakciu a ešte raz siahla hlboko do ritného otvoru Viery. Jačanie sa opakovalo. Aby predišla prípadným nepríjemným následkom voči svojej osobe odviedla dozorkyňa odsúdenú k väzeňskému lekárovi. Lekár, ktorý už zažil všeličo prešiel hneď k veci a opýtal sa jej, čo sa stalo s jej zadkom. Viera sa mu zverila so včerajšími udalosťami.

– Tak sa teraz položte na všetky štyri na vyšetrovací stôl, pozriem sa či nedošlo k nejakému vážnejšiemu poškodeniu, – s tým do nej zatlačil až na doraz “trojku” rozťahovák v zápätí ho takmer úplne rozovrel a v tejto polohe zaistil.

– Nekrúťte sa, pretože takto vám neviem pomôcť, vezmem vzorku a potom uvidím čo môžem pre vás urobiť.

– Žiaľ iba lúhovým nálevom môžem zmierniť váš problém, – povedal väzeňský lekár a potom aj nachystal všetky potreby pre vykonanie zákroku.

– Teraz dostanete vlažný klistýr ktorého účinky sa prejavia až o jednu-dve hodiny, ale potom sa budete cítiť oveľa lepšie.

S týmto bolo jej lekárske vyšetrenie a ošetrenie ukončené. Dozorkyňa samozrejme zopakovala prehliadku jej zadnice, čo bolo pre Vieru takmer osudné, pretože sotva vládala v sebe zadržať obdržaný nálev. Potom sa za ňou zavreli dvere samotky, ktoré sa otvoria už iba pri výdaji jedla a pri výkone zajtrajšieho trestania. S chvejúcimi nohami, od pretrpeného klistýru, si čupla nad nášľapné WC bez misy čakajúc na úľavu. Tá dala ale na seba čakať takmer ešte hodinu. Ale potom sa silným, plným prúdom úplne vyprázdnila a konečne sa mohla natiahnuť na trdej posteli bez prikrývky. Po veľkej úľave ani nepomyslela na zajtrajšie potrestanie. Pritom by jej to neuškodilo, pretože vrchná dozorkyňa už uvažovala, akým spôsobom sa čo najviac pomstiť a potrestať vymenenú a veľa nepríjemností jej spôsobujúcu Vieru, kým to ešte môže :

– vyrúbila som jej 6 úderov, ale nepovedala som čím trest dostane.

– môže to byť 2 cm trstenicou, ale aj býkovcom. Už pri tejto myšlienke jej navlhlo spodné prádlo.

– alebo jej vytnem trest v kúpeľni na mokrý zadok ?

– zasolím jej zadok a budem ju biť do krvi ?

– prípadne jej zastrčím počas trestania vlastný 4 cm-vý vibrátor ?

– a čo ak by sme dve vykonávali potrestanie ? Potom by mohol byť každý úder striedaný zastrčením vybrátora do jej zadku.

– vazelínový nálev pred bitkou ? Pretože, potom by som jej mohla vyťať viac úderov…ak sa poserie…

– alebo ja si zastrčím vybrátor a takto jej do krvi zošľahám zadok ?

– prípadne kým jej ja budem zošvihávať zadok, kolegiňa bude i mne vytínať po zadku ?

Premyslela snáď všetky variácie, ale nemohla sa rozhodnúť. Napokon jej prišla na um Klára, nová veľiteľka cely, čo ak má nejaký dobrý nápad a ešte si ju získa i na svoju stranu.

– Nech príde Klára z 12 miestnej cely ! – vydala rozkaz.

– Aké potrestanie by si zaslúžila Viera počas pobytu na tmavej samotke ? – opytala sa jej.

– To musíte určiť Vy, ale ak môžem doporučiť, tak by sa jej mali údery zasadiť káblom.

– Akým káblom ?

– Ktorý ona používala počas trestaní v cele, ale ja nechcem aby tam ostal i naďalej…

– Skvelý návrh, ďakujem, využijem ho. Pošlite mi ten kábel sem do mojej kancelárie.

Osud Viery bol týmto spečatený, definitívne stratila všetky privilégia. Na druhý deň sa ešte nádejala, ale len kým neuvidela pohľad vrchnej dozorkyne.

– Trest vám bude vymeraný v kúpeľni, ale pred tým bude polhodinové sprchovanie !

Viera si pomyslela, že tam nie sú žiadne prostriedky, ale potom si spomenula na lavicu, ktorá bola 1.5 m dlhá a približne 40 cm široká a dosahovala výšky 50 – 60 cm. Ako skúsená vykonávateľka trestov – ešte ako veliteľka cely – sa nepotešila určeniu miesta vykonania trestu.

Vrchná dozorkyňa odtiahla lavicu pod sprchu. Roztiahnuté Vierine nohy pripútala k nohám lavice, ruky jej upevnila čo najnižšie k nohán lavice na jej druhom konci. Hlavu mala obrátenú smerom ku stene, takže nevidela čo sa deje za jej chrbátom. Vrchná dozorkyňa otvorila kohútik sprchy a potom miestnosť opustila. Voda bola príjemne vlažná, ale Viera už myslela na svoje potrestanie, ktoré ešte nikdy nedostala v takejto potupnej pozícii.

30 minút uplynulo a objavila sa vrchná dozorkyňa v ruke s kusom kábla ktorý jej poslala Klára.

Pred započaním zasadzovania úderov na mokrý zadok vyviazanej Viery odvesila sprchu z držiaka a odkrútila z nej sprchovaciu hlavicu. Vazelínou, ktorú priniesla v nádobke dôkladne natrela konečník Viery ako aj koniec sprchovej hadice. Už skôr si zmerala, že zo sprchy vytečú za 25 sekúnd 4 litre vody, takže vedela že, tento časový limit nesmieprekročiť ! Sprchovaciu hadicu bez jediného slova zastrčila do vystrčeného análného otvoru vyviazanej Viery a otočila kohútik sprchy do počas kontrolného merania vyznačenej polohy. Trestaná Viera cítila ako sa jej vnútornosti plnia vodou, potom sa jej nadulo i brucho a skoro sa roztrhla od pocitu pnutia. Po uplynutí 25 sekúmd vrchná dozorkyňa sprchu uzavrela, vytiahla sprchovaciu hadicu zo zadku trestanej a čakala na výsledok.

Keďže sa nič nedialo, poodstúpila a prudkým rozmachom zasadila úder káblom na mokrý zadok tresanej Viery.

Výsledok bol nevýslovný, za prvékôli úderom spôsobenej hroznej bolesti, za druhé kôli mohutnému výtrisku vody z bolesťou uvoľneného análného zvierača trýznenej Viery. Brutálnou silou zasadený úder okamžite zanechal po celej šírke zasiahnutej zadnice taký fialový pruh, ktorý udivil i samotnú vrchnú dozorkyňu.

– Keďže si sa posrala, toto šľahnutie sa nepočíta – povedala vrchná dozorkyňa.

– Dovtedy nebudem počítať, pokiaľ nálev bude z teba vystrekovať !

Pred druhým úderom ustúpila o dva kroky späť, aby získala väčší romach. V okamihu keď po krátkom rozbehu s plným rozmachom zasadila káblom druhý úder na zmáčaný zadok trestanej, z análného otvoru trýznenej Viery opäť vyrazil prudký výtrisk do nej napusteného nálevu a naplno ju zasiahol.

Vlasy, odev vrchnej dozorkyne boli úplne premočené a krvný tlak jej vyskočil až do nebies.

– Za toto ti patria tri rany navyše – oznámila zmučenej Viere.

– Ak sa to ešte znovu prihodí, zdvojnásobím ti trest !

Zobliekla si premočený odev a i ona ostala nahá. Druhý úder jej zasadila z miesta, ale i tak bol tak mohutný, že narušil celistvosť pokožky na zadku trestanej. K tretiemu úderu opäť poodstúpila o dva kroky a úder zasadila z rozbehu. Jeho účinok prekonal všetky očakávania, bol skutočne frenetický, pretože Viera neartikulovane zrevala a ak nie je dôkladne vyviazaná tak sa zosype. Putá sa jej zaryli do nôh a rúk, ale z lavice sa nemohla uniknúť.

Medzičasom vrchná dozorkyňa opäť nasadila na hadicu sprchovaciu hlavicu, nasadila ju späť do držiaku a otvorila kohútik. Toto prinieslo trestanej Viere úľavu, ale len dočasne, pretože vzápätí dopadol ďaľší, štvrtý úder, od ktorého by pravdepodobne upadla do bezvedomia, ak by ju neskrápala osviežujúca voda zo sprchy. Na zadku jej pleskli ešte dva mohutné údery kým stýraná Viera upadla od stašlivej bolesti do bezvedomia. Z údermi narušenej pokožky jej zadku príštila krv a zmiešaná z vodou zo sprchy a stekala do odtoku.

Vrchná dozorkyňa opäť uchopila nádobku s vazelínou, ale teraz natrela seba spredu i zo zadu, potom si do vagíny zasunula kábel. Ohromným tempom si ho poťahovala hore-dole, potom si ho zasunula do análu a po niekoľkých pohyboch mohutne vyvrcholila. Kým sa opäť navrátila sa do reality, bola už i Viera pri vedomí a pripravená k absolvovaniu zostávajúcich troch úderov.

Ale aby to nemala také ľahké, najprv jej zastrčila klzký kábel do zadku, čo Vieru natoľko podráždilo, že z nej vyšiel i zvyšok napustenej vody pravda už nie mohutným výtriskom, ale len pomaly vytekal z jej trýzneného análu.

Vrchná dozorkyňu to však už nekomentovala, ale zato jej zostávajúce tri údery zasadila s krátkym, niekoľkokrokovým rozbehom. Trestaná žena po treťom dopade kábla na jej strašlivo strýraný zadok opäť upadla do bezvedomia, ale to už vrchnú dozorkyňu nezaujímalo, pretože úplne uspokojená sa dosucha poutierala, obliekla sa o opustila kúpelňu. Stýranú Vieru jej spoluväzeňkyňe – medzi nimi i Klára – odniesli späť na samotku, kde si na tvrdej prični ťažko vyležiavala nasledky utrpených útrap.

Vrchná dozorkyňa po prezlečení a upravení zovňajšku oznámila svojim podriadeným, že až do doby návratu riaditeľa z dovolenky sa nebudú vykonávať ďaľšie telesné potrestania, s výnimkou prípadu ak sa niektorá z trestankýň dopustí obzvlášť závažného priestupku.

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Počet hlasů: 4

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *