|

Povídka “Na zámku”

Na zámeckém panství před hlavní budovou bylo vyvýšené podium. Na něm byl sloup s pouty, kousek vedle stavitelný kozlík a opodál lavice s koženými řemeny na připoutávání trestané, vše vyrobené z tvrdého dřeva. Na dřeveném věšáku visely rákosky různé délky a síly a několik tenkých bičů. Paní preferovala rákosky, pán mel raději biče.

Na tomto pranýři byly trestány služebné, které něco provedly. Za drobné provinění nebo poklesek byly trestány na místě, za větší provinění v neděli.

Ten den se sjíždělo panstvo z okolních panství se svými služebnými určenými k potrestání a po oběde probíhala exekuce. Pánové a paní se při ní kochali pohledem na pěkná nahá dívčí a ženská těla , bavili se křikem a prosbami o slitování mrskaných služebných. Často se při výprascích střídali a vypláceli služebné z jiných panství.Tyto exekuce se pravidelně střídaly na jednotlivých panstvích. Tuto neděli bude exekuce na místním panství. Ale do neděle je ještě daleko.

Dnešní den nezačal pro služebné dobře. Již snídaně se jim nevyvedla. Paní si je zavolala a po jejich příchodu si vybrala dvě na potrestání. Služebné věděly, co je čeká a tak se strachy třásly. Paní se pokochala pohledem na ně a poslala je pracovat. Na výprask bylo času dost.

Po snídani si paní nechala přivést služebné na pranýř. Obě byly bledé, věděly, že velikost výprasku záleží na paní.

Obě to byly velmi mladé dívky, které plnoletosti dosáhly teprve nedávno. Ty paní mrskala nejraději. Musely se svléknout a postavit se před paní. Ta si je prohlédla a vybrala si první dívku na potrestání. Připoutala ji ke sloupu tak, že dívka stála na špičkách a ruce měla vysoko zdvižené. Druhá dívka musela přihlížet výprasku. Paní si vybrala rákosku a řekla:

“Dostaneš pětadvacet ran rákoskou!”

“Ano paní”.

Dívka věděla, že když jí paní určí počet ran, tak je musí nahlas počítat. Paní si prohlížela s rákoskou v ruce její pěknou zadnici s patrnými stopami po předchozím výprasku. Pak přiložila rákosku na dívčinu holou zadnici, pokochala se dívčiným zachvěním a začala dívku vyplácet. Vyplácela dívku pomalu a s kratšími přestávkami, aby se neunavila a výprask byl co nejbolestivější. Dívka u sloupu po jednotlivých ranách vykřikla a pak nahlas počítala. Věděla, že musí počítat nahlas a nesmí se v počítání splést, jinak by paní začala s novým výpraskem.

Křik vyplácené dívky stoupal a pro ostatní služebné byl varováním. Po dvacáté ráně byla delší pauza, paní se nelíbil zvuk rákosky a tak si vybrala jinou. Byla to dlouhá a silná rákoska, ale ještě pěkně pružná, jak se paní hned přesvědčila jejím prohnutím.

Jakmile s ní začala dívku švihat přes holou zadnici, dívčiny výkřiky ještě vzrostly. Tu rákosku jsem si měla vzít hned, pomyslela si paní. Nevadí, použiji ji na tu druhou.

Po pětadvaceti ranách byla dívčina holá zadnice rudá s pěknými jelity, jak se paní rukou přesvědčila. Někdy se jí jelita nelíbila a dotyčná služebná absolvovala ještě jeden pořádný výprask.

Paní odvázala sténající dívku ze sloupu, poručila jí, aby se postavila na místo druhé služebné, kterou posla ke kozlíku. Poručila jí, aby se ohnula přes kozlík a pak nastavila kozlík tak, aby dívka stála na špičkách a měla svůj pěkný zadeček hezky vyšpulený a napnutý. Poté ji pevně připoutala. Tato dívka měla celou holou zadnici pokrytou modrými pruhy. Nedávno byla bita, pomyslela si paní. Počet ran jí neurčím, bude záležet na výsledku.

Uchopila pevně rákosku a začala s dívčiným výpraskem. Výprask na kozlíku je velmi bolestivý a bylo to slyšet. Paní vyplácela dívku pomalu a s přestávkami, dokud dívčina původně modrá zadnice nebyla opět rudá. Dívku výprask hodně bolel a tak v přestávkách prosila paní o slitování. Paní tyto prosby ráda poslouchala, vzrušovaly ji a byly znamením, že výprask probíhá dobře, ale nikdy na ne nedala.

Po chvíli důkladně prováděného výprasku paní položila rákosku na dívčina záda a prohlédla si očima i rukama dívčinu zmrskanou holou zadnici. Výsledek ji zatím neuspokojil a tak vzala rákosku a pokračovala ve výprasku.

Křik dívky, původně hodně hlasitý, začal slábnout. Paní věděla, že je to známka dobře prováděného výprasku. Když dívka již jen sténala, paní opět přerušila výprask a znovu si prohlédla dívčinu holou zadnici. Zadnice byla již téměř celá rudá a díky pěkným jelitům i slušně vystouplá. Ještě chvilku, řekla si paní a začala opět dívku vyplácet.

Po chvilce podala druhé dívce rákosku, aby ji odnesla. Naposledy si pohrála s dívčinou holou zadnicí a protože se jí líbila čím dál víc, nařídila sténající a plačící dívce:

“Půjdeš se mnou do mé ložnice!”

“Ano paní” dostala ze sebe dívka.

Paní ji odvázala, druhou dívku poslala zpět do kuchyně a s plačící dívkou, která měla sotva čas se obléci, odcházela.

Cestou do domu potkaly pána, který si vedl služebnou. Vzhledem ke směru, kterým šli a dívčina výrazu ve tváři nebylo o cíli cesty pochyb. A za chvíli se již ozýval dobře slyšitelný křik vyplácené služebné.

Pán vyplácel služebné nejraději na lavici. Po příchodu na pranýř se dívka svlékla, aby si ji pán mohl před výpraskem prohlédnout. Byla pěkná a na své holé zadnici mela pouze slabé stopy po posledním výprasku. Už je to dlouho co byla bita, pomyslel si pán a pohladil ji po nahém zadečku. Bude to pěkný výprask, pomyslel si.

Poplácal ji po holé zadnici a poslal ji lehnout na lavici. Připoutal ji a šel si vybrat bič.

Když stál u lavice a díval se na dívčin nahý zadeček, zvažoval, jaký trest bude dívka absolvovat. Nakonec se rozhodl pro dvacet ran.

Když to dívce řekl, zachvěla se a začala prosit o milost. Po výprasku si ji vezmu k sobě, rozhodl se pán.

Pak přiložil tenký a dost dlouhý bič na dívčinu holou zadnici, rozmáchl se a švihl. Bič se zařízl do dívčiny holé zadnice, dívka zoufale vykřikla a na holé zadnici se objevilo první krvavé rudé jelito. Při výprasku bičem byla jelita vysoká, ale poměrně úzká a při pánově bohatých zkušenostech se jich na dívčinu holou zadnici vešlo hodně.

Pán vyplácel dívku tak, aby jelita na její holé zadnici byla jedno vedle druhého. Dívka začala počítat. Výprask bičem od pána byl velmi bolestivý a stávalo se, že se služebné v počítání spletly. Dívka na lavici se spletla při osmé ráně.

“Tak začneme znovu!”řekl pán dívce s radostí v hlase.

“Ano pane” zavzlykala dívka a začala prosit o smilování.

Pán ji poslouchal a byl velmi spokojený.

Po chvilce začal s novým výpraskem a dívka začala s novým křikem a počítáním. Pán vyplácel pomalu a důkladně, ale pauzy jako paní nedělal a tak na dívčině holé zadnici utěšeně přibývala rudá jelita. Dívčin křik se během výprasku měnil ve vřískot a posléze v ječení.

Po výprasku, který si dívka již správně odpočítala, ji pán odvázal. Někdy musely služebné po výprasku stát nebo klečet, ale v tomto případe se pán na dívku těšil a proto ji popoháněl při oblékání i cestě k domu. Dívce se šlo se zmrskanou zadnicí špatně, ale samozřejmě se neodvážila ani špitnout. A tak si v jedné ložnici užívala paní se svoji potrestanou dívkou a ve druhé ložnici pán se svou dívkou.

alší den paní po příchodu z procházky spatřila, že na pranýři klečí služebná. Když přišla blíž, viděla, že je to pěkná žena se zmrskanou holou zadnicí. Paní si prohlížela její zadnici, která se jí líbila a řekla si, že zakončí procházku příjemnou zábavou a spojí příjemné s užitečným.

Vystoupila na pranýř a vyptala se klečící ženy co provedla. Ta jí to se strachem v hlase vypověděla a paní si ji při tom prohlížela, zvlášť její pěkný zadeček. Když žena domluvila, paní ji poručila vstát a řekl :

“Poznala jsi, jak chutná bič a teď poznáš , jak chutná rákoska!”

Žena se dala do pláče, prosila paní o slitování a slibovala, že bude hodná a poslušná, že nebude zlobit a všechny příkazy vykoná bez odmlouvání.

Paní to poslouchala a byla čím dál víc vzrušená. Poplácala ženu po nahém zadečku a nařídila jí, aby se ohnula přes kozlík. Plačící žena šla pomalu, věděla, že druhý výprask bude ještě bolestivější.

Když byla ohnutá přes kozlík, paní ji pěkně vypnula a připoutala. Pak si začala vybírat rákosku a žena, která se na to dívala, se modlila, aby si paní vybrala menší rákosku. To se ovšem samozřejmě nestalo.

Paní si vybrala sice tenkou, zato ale pěkně dlouhou rákosku. Žena ze zkušeností věděla, že paní nejraději určuje počet ran. Doufala, že to nebude padesát ran. To se jí splnilo, když jí paní oznámila trest – pětadvacet ran rákoskou na holou zadnici.

Když paní poprvé švihla ženu rákoskou přes holou zadnici, ozval se hlasitý a vysoký výkřik. Žena před tím chraptěla, ale rákoska z ní vyloudila opět čistý hlas, což paní s radostí uvítala. To, že si žena bude nahlas počítat rány, bylo samozřejmé.

Výprask probíhal k plné spokojenosti paní a určitě k žádné spokojenosti ženy na kozlíku, která v pauzách stále prosila paní o milost.

Křik nabýval na intenzitě, holá zadnice ženy tmavla a pěkně natékala, což paní s uspokojením sledovala.

Když se výprask přehoupl do druhé poloviny, dala si paní vetší přestávku. Holá zadnice ženy se jí líbila a tak si s ní pohrála a sjela rukou i níž. Vzrušilo jí to a těšila se , až bude mít ženu na pokoji pouze pro sebe.

Když paní začala opět s výpraskem, ženě na kozlíku to připadalo, jako kdyby jí na holou zadnici přiložily žhavé železo. Ječela i mezi ranami a ani nevěděla, že stále počítá.

Když si odpočítala pětadvacátou ránu, paní skončila s výpraskem a odvázala ji. Nařídila ji, aby uklidila rákosku a s chutí se dívala, jak žena jde k věšáku s rákoskou, kterou právě dostala výprask a věší ji vedle ostatních. Pak se plačící a sténající žena vrátila k paní.

Ta ji nařídila, aby si vzala šaty do náručí a nedočkavě si ji nahou vedla do ložnice. Žena věděla, že ještě zdaleka není konec a se strachem přemýšlela, co všechno má dělat, aby paní byla spokojená. Kdyby nebyla, tak by žena dostala další výprask a nebo, což bylo ještě horší, by byla přítomna nedělní exekuci. Ovšem ne jako divák, ale jako jedna z trestaných.

Když jsem scházela po schodech, uviděla jsem služebnou, které se pod sukní rýsoval baculatý zadeček. Byla to jedna z nových služebných. Sice nic neprovedla, ale výprask ji neuškodí, pomyslela jsem si a odvedla si ji na pranýř.

Tady dostala příkaz k svléknutí. Třásla se jako osika, sice zde ještě nikdy nebyla, ale ostatní služebné ji už jistě poučily.

Když se konečně svlékla, viděla jsem, že má pěkně baculatý a zaoblený zadeček. Byl ideální pro výprask na lavici.

Když se na ní položila, její holá zadnice byla pěkně vyklenutá. Vybrala jsem rákosku a postavila se k žene. Byla připoutaná a byl na ní vidět strach. Dívala se vyděšeně a stále se chvěla. Líbí se mi , když mají služebné z výprasku strach a tak jsem nespěchala a prohlížela si ji.

Když jsem přiložila rákosku na její baculatou holou zadnici, celá se napnula.

Již při první ráně začala hlasitě a úpěnlivě křičet a prosit. Byla jsem ráda, že jsem ji dostala jako první, ráda vyplácím ženy, které mají bílé zadečky. Mám ráda pohled na první rudá jelita na bílé holé zadnici.

Její výprask se mi líbil čím dál víc a tak jsem se rozhodla, že půjde na nedělní exekuci.

Při druhém přerušení jsem jí to oznámila. Plačící žena začala prosit o smilování, ale měla smůlu, již jsem se rozhodla. Věděla jsem, že některým paním se baculaté zadečky líbí a služebná si v neděli při exekuci užije.

Po skončení výprasku byla její holá zadnice ještě vyklenutější a služebná ještě vyděšenější. Až ji ostatní služebné osvětlí exekuci, bude mít o čem přemýšlet.

Když jsem ji odvázala, šla pověsit rákosku, která jí upadla. V neděli to bude zábavné, pomyslela jsem si. Prohlédla jsem si její holou zadnici a propustila ji.

V polovině týdne nastoupila nová služebná. Byla to velmi pěkná mladá dívka. Ostatním služebným jsem nařídila, aby jí vše podrobně vysvětlily a těšila jsem se na její první chybu. S mým mužem jsem měla dohodu, že první výprask nové služebné je má výsada.

Na její chybu jsem nemusela čekat dlouho, a již odpoledne jsem si ji vedla k pranýři. Dívce, která šla přede mnou, se nechtělo a stále se na mne se strachem v očích otáčela. Slitování u mne nenašla a tak jsme došly k pranýři.

Když ho dívka uviděla, začala plakat a prosit. Vstoupily jsme na pranýř a já jsem dívce začala vše podrobně vysvětlovat. Začala jsem u svého oblíbeného sloupu a skončila u lavice.

Plačící dívka se třásla a stále prosila o slitování. Odvedla jsem ji k věšáku, kde si dívka musela prohlédnout rákosky a biče. Dívčina tvář vyjadřovala již velký strach, což se mi líbilo. Bude to pěkná zábava.

Poručila jsem jí, aby se svlékla, což učinila velmi nerada. Prohlížela jsem si ji v předu i v zadu a prozkoumávala rukama. Holou zadnici měla pěknou a pevnou s jemnou kůží. Vydrží hodně ran, pomyslela jsem si.

Odvedla jsem ji ke svému oblíbenému sloupu a připoutala ji. Dívka měla vysoko zdvižené ruce, prohnutá záda a pěkně vyklenutou zadnici. Stále se snažila otáčet hlavu ke mě a prosila.

Vzala jsem rákosku, tenkou a dlouhou, aby se dívce na holou zadnici vešlo víc jelit vedle sebe a řekla jí, že dostane pětadvacet ran rákoskou.

Dívčin pláč se zvětšil a dívka se u sloupu začala kroutit. Napřáhla jsem a začala dívku vyplácet.

Po první ráně dívka vykřikla.

Chvilku jsem čekala a když nepočítala, tak jsem jí to připomenula. Začala počítat a já jsem jí řekla, že za zapomnětlivost ji přidám ještě deset ran rákoskou, aby se jí osvěžila paměť.

Začala opět prosit, ale již na její holou zadnici dopadla opět rákoska. Na počítání již nezapomněla a na holé zadnici měla dvě překrásná jelita. Pro to všechno mám nejraději výprask nových služebných. U prvního výprasku se nejlépe pobavím.

V přestávce během výprasku jsem dívce oznámila, že po skončení trestu půjde se mnou do ložnice, což způsobilo, že dívčin pláč byl ještě usedavější a já jsem pokračovala ve výprasku. Myslela jsem, že se splete při počítání, což se novým služebným stávalo, ale dívka počítala dobře. Sice s pláčem , křikem a úzkostí v hlase, ale dopočítala se až k pětatřicáté ráně.

Její holá zadnice byla nyní plná rudých jelit. Rukama jsem se přesvědčila, zda výprask proběhl dobře. Byla jsem spokojená a tak jsem plačící a sténající dívku odvázala, nechala obléknout, podala jsem jí rákosku a odváděla si ji do ložnice.

Dívka s rákoskou v ruce měla jen malou představu, co ji čeká v ložnici a tak se snažila jít co nejrychleji, aby byla co nejdál od pranýře.

Odpoledne dostal můj muž nové biče, což byla pro služebné neblahá událost a za chvíli jsem viděla, jak si pán vede několik služebných, které nesly biče, k pranýři a brzy bylo slyšet pěkný a hlasitý křik. Věděla jsem, že zkouška bičů trvá déle a každá služebná absolvuje pěkný výprask.

Na pranýři stálo několik nahých dívek a dívaly se na jednu ze svých řad, která, již ohnutá na kozlíku, dostala první rány novým bičem. Každá z dívek věděla, že za chvíli se bude sama ohýbat přes kozlík a čekat s vyšpulenou holou zadnicí na výprask novým bičem. Pán nové biče posuzoval podle křiku vyplácené dívky a podle jelit, která jí na holé zadnici naskakovala.

Než skončil s první dívkou, vystřídal několik bičů. Dívka si musela kleknout a přes kozlík se již ohýbala další dívka. Postupně se na kozlíku vystřídaly všechny dívky a každá si užila dlouhý a pěkný výprask. Pán vybral několik bičů a dívky je musely pověsit na věšák místo starých bičů. Pak se oblékly a se starými biči v rukou šly před pánem. V ložnici s nimi bude pěkná zábava, těšil se pán.

A já se zase těšila, až mě přijdou nové rákosky. Také je ráda zkouším. Další den mi přišly nové rákosky. Rozložila jsem je na stůl v hale a každou jsem si pečlivě prohlédla.

Pak jsem svolala služebné.

Po vstupu do haly uviděly služebné rákosky na stole a zbledly v neblahé předtuše.

Vybrala jsem si čtyři pěkné služebné a ostatní mohly odejít, Bylo patrné, s jakou radostí opouštějí halu.

Čtyřem vybraným dívkám jsem řekla, že si na nich vyzkouším nové rákosky. Žádné nadšení na nich vidět nebylo, naopak.

Musely si vzít rákosky a vedla jsem si je k pranýři. Když se svlékly, dostaly rákosky, aby je držely.

Jednu z dívek jsem vybrala a přivázala ke sloupu. Měla tu čest dostat jako první výprask novou rákoskou, ale myslím, že o to příliš nestála. Alespoň podle proseb, které vystrašeným hlasem pronášela.

Vzala jsem si první rákosku a začala. Dívka u sloupu křičela a mě připadal její křik pěkný a po chvíli i jelita na holé zadnici, která měla pěknou barvu i velikost. Rákoska byla dobrá.

Odvázala jsem dívku a nechala ji klečet i s rákoskou, kterou dostala výprask.

Při výprasku druhé dívky nebyl křik dostatečný a tak jsem rákosku vyměnila. Křik se zvětšil a jelita na dívčině holé zadnici také. Na této dívce jsem vyzkoušela ještě jednu rákosku. Křik se změnil a jelita na holé zadnici dostávaly jiný odstín. Kochala jsem se jejich křikem, prohlížela jejich jelita, která přibývala na jejich holých zadnicích a celkově jsem se výborně bavila.

Služebné ovšem, zvláště ty po výprasku, nevypadaly pobaveně. V očích měly slzy, ve tvářích bolest z výprasku a strach z možného pokračování.

Pravidelně jsem střídala rákosky i dívky, aby se na každou dostalo. Každá dívka dostala postupně výprask několika rákoskami.

Když jsem vyzkoušela všechny rákosky, prohlédla jsem si holé zadnice dívek. Podle jejich stavu bylo vidět, že jsem rákosky zkoušela pečlivě.

A tak se dívky a zvláště jejich holé zadnice seznámily s novými rákoskami. Podle jejich křiku to nebylo moc příjemné seznámení, ale mě se líbilo. Ostatní služebné se s novými rákoskami seznámí určitě brzy.

Pod mým dozorem musely dívky vyměnit staré rákosky za nové. Pak jsem si je odvedla do ložnice. Po takovémto dlouhém a důkladném výprasku jsou dívky obzvlášť poslušné a snaživé, proto jsem věděla, že to bude rozkošné.

Když jsem se s dívkami pobavila, bylo mi příjemně a těšila se na odpoledne, kdy mi některá ze služebných poskytne příležitost k další zábavě.

Nečekala jsem dlouho a jedna ze služebných se provinila. Vedla jsem si ji k pranýři a když jsme k němu došly, dívka se otřásla.

Začíná to pěkně, pomyslela jsem si.

Na pranýři se dívka, ač nerada, musela svléknout. Prohlédla jsem si její holou zadnici, která mi připadala vhodná pro výprask na kozlíku. Když jsem ohnutou dívku připoutala, prohlédla jsem si znovu její nahý vyšpulený zadeček. Byl rozkošný a skutečně jako stvořený pro výprask na kozlíku. Byla jsem ráda, že jsem ji položila na kozlík. Dívka asi ne, soudě podle slibu a proseb, ale na ní nezáleželo. Na tak pěknou zadnici je potřeba dobře vybrat správnou rákosku a tak jsem pozorně a dlouho vybírala, což přimělo dívku k dalším slibům a prosbám.

Konečně jsem si vybrala. Dívku jsem poplácala po nahém vyšpuleném zadečku a řekla jí, že výprask bude důkladný.

Vzala jsem rákosku a začala dívku vyplácet. První ránu dívka dostala tam, kde její holá zadnice přecházela v záda a pak jsem pomalu a s přestávkami postupovala po holé zadnici dolu.

Dívka zpočátku při každé ráně krátce vykřikla, ale jak výprask postupoval po holé zadnici dolů, výkřiky se prodlužovaly a nabíraly na hlasitosti.

Rákoska pěkně pleskala na dívčinu holou zadnici a rudá jelita přibývala.

Když jsem dívku švihla rákoskou do míst, kde její holá zadnice přecházela do stehen, výkřik byl táhlý a velmi hlasitý. Pohladila jsem dívčin nahý vyšpulený zadeček a pod rukou cítila pěkná jelita naskládaná vedle sebe.

Pokračovala jsem ve výprasku a začala jsem tam, kde jsem před chvilkou skončila. Když rákoska dopadla na stejné místo, dívka zaječela. Výprask se mi líbil čím dál víc a dívku jsem vyplácela od zdola nahoru. Po dojití na horní konec její holé zadnice dívka již nepřetržitě ječela a na holé zadnici měla pěknou sbírku temně rudých jelit.

Odpočívala jsem, dívala se na její nahý sešvihaný zadeček a řekla jí, že jsem ještě neskončila.

Dívka se vzepjala na kozlíku, ale pouta byla pevná a tak jí to nepomohlo a propukla v usedavý pláč.

Líbilo se mi, jak se vzpínala. Vzala jsem opět rákosku, která tak jako při každém přerušení ležela na dívčiných zádech a rozhodla se, že zbytek výprasku vysázím dívce na střed holé zadnice.

Nevyplácela jsem ji dlouho, ale podle ječení velmi bolestivě.

Když jsem ji odvázala, tak dívka sotva stála. Poslala jsem ji pověsit rákosku, což učinila ráda. Pak jsem ji nechala obléknout a nařídila jí, aby večer přišla do mé ložnice a spokojeně jsem odcházela od pranýře.

A tak ubíhal den za dnem v příjemných radovánkách. Ovšem služebné tyto radovánky za příjemné nepovažovaly, obzvlášť ne ty, které je pocítily na vlastní kůži.

V neděli dopoledne se sjížděli pánové a paní z okolních panství a s nimi jejich služebné určené k exekuci. Po dobrém obědě se panstvo shromáždilo u pranýře a exekuce mohla začít.

Čtrnáct služebných se seřadilo před pranýřem. Výrazy v jejich tvářích svědčily o všem možném, ale radost to určitě nebyla. Služebná s baculatým zadečkem byla mezi nimi.

Služebné dostaly příkaz k svléknutí, což určitě nerady vykonaly. Stály před pranýřem proto, abychom si je mohli dobře prohlédnout.

Jak jsem předpokládala, okolo mé “baculky”, tak jsem jí přezdívala, se shromáždilo několik paní, které si ji prohlížely. Líbila se jim a tak s ní vystoupily na pranýř a poslaly baculku na lavici.

Pánové si mezitím prohlíželi ostatní dívky a ženy, bavili se a vybírali. Služebné, které vše slyšely, se třásly.

Paní na pranýři připoutaly baculku k lavici, důkladně si ji prohlédly a jedna z paní vybrala rákosku.

Baculka na lavici prosila Boha o pomoc, ale samozřejmě žádná nepřišla, naopak, za chvilku se potká rákoska s její holou zadnicí.

Paní se domlouvaly, jak bude výprask probíhat, což baculku, která vše slyšela, přimělo k ještě hlasitějším prosbám.

Nakonec jedna paní dostala rákosku a čest vyplácet baculku jako první. Někteří pánové si již vybrali své dívky a připravovali si je k výprasku.

Pranýřem zazněl první výkřik. Baculka začala být bita. Paní se smály a komentovaly probíhající výprask baculky.

Do křiku baculky se začaly mísit výkřiky dalších dívek, které začali pánové vyplácet.

Byl to úchvatný pohled na pranýř se třemi naráz vyplácenými dívkami a jejich křikem. Proto mám ráda nedělní exekuce.

U baculky rákosku převzala další paní , která baculce nařídila počítat rány a tak na pranýři kromě křiku ještě znělo počítání ran.

Holá zadnice baculky začala dostávat správnou barvu a jelita přibývala.

Dívka na kozlíku, kterou začal vyplácet další pán bičem, musela také počítat. Bylo pěkné poslouchat, jak dvě služebné, každá jinak, počítají. Baculka se nespletla, dívka na kozlíku ano, což pro ni znamenalo pěkný nový výprask. Ta si užije, pomyslela jsem si, a pánové také.

Baculku začala vyplácet další paní a baculka již ječela.

U sloupu stála další dívka, kterou vyplácel můj muž ve spolupráci s dalším pánem. Podle křiku a prohýbání dívky se jim výprask dařil. Můj muž vyplácel dívku bičem a druhý pán rákoskou, přičemž se pravidelně střídali.

Křik dívky se měnil podle toho, čím právě dostávala výprask. Poslouchala jsem ji s chutí.

U baculky paní končily s výpraskem, odvázaly ji a nahou si ji odvedly do pokoje pro hosty. Baculka si s sebou musela nést rákosku pro případ, že by jí paní potřebovaly něco vysvětlit. Pokojů pro hosty bylo několik a byly pro tuto příležitost připraveny.

Pohled na nahou baculku s její krásně zmrskanou holou zadnicí a rákoskou v ruce byl velmi pěkný. Bylo vidět, že si paní daly při jejím výprasku záležet.

Na kozlíku pánové také končili s výpraskem a teď si dívku prohlíželi i s jejími pěkně přístupnými intimními místy. Byli spokojení a tak si dívku odvedli do dalšího pokoje, samozřejmě s bičem pro případ potřeby.

Lavice ani kozlík dlouho neosiřely, další dívky byly již vybrány a vedeny k nim.

Zbytek služebných stál a všechny byly bledé a vyděšené. Aspoň si to budou dlouho pamatovat.

Pánové u sloupu již také pomalu končili, ale dívku si nevzali do pokoje, nýbrž ji nechali klečet a pohled na pranýř byl ještě hezčí.

Oba pánové si vybrali další dívku, velmi mladou, kterou začali u sloupu vyplácet. Na její drobné zadničce začaly přibývat temně rudé pruhy a brzy ji měla pokrytou jelity.

Dívka křičela vysokým hlasem, což se oběma pánům líbilo a tak pokračovali vesele ve výprasku.

Já jsem si vybrala ze zbylých služebných pěkně rostlou ženu a čekala jsem, až se uvolní sloup.

Pánové u sloupu po chvíli skončili a obě dívky si odvedli. Mladá dívka vypadala nezkušeně a tak pro ni výprask určitě neskončil.

Nesla si rákosku a pohled, který na ni upírala, žádnou radost nevyjadřoval.

Ženu, kterou jsem si vybrala, jsem odvedla ke sloupu a připoutala. Mám ráda pohled na nahé ženské tělo stojící na špičkách, s prohnutými zády a holou zadnicí pěkně vyklenutou a připravenou na výprask.

Vybrala jsem si rákosku a řekla ženě, že dostane padesát ran. Bylo potřeba, abych jí pořádně nasekala, nechtěla jsem, aby byla v pokoji neposlušná nebo odmlouvala.

Ke křiku již vyplácených dívek se připojil křik a počítání ženy, kterou jsem u sloupu začala mrskat. Ráda se dívám, jak se žena snaží před ranami uhýbat, což ovšem moc nejde a tak se při tam krásně vlní.

V přestávkách při výprasku stále prosila o slitování. Padesát ran rákoskou na holou zadnici je slušný trest, ale počítala dobře, nespletla se. Bylo vidět, že je zvyklá na přísné tresty.

Po výprasku jsem jí dala rákosku a odvedla si ji do ložnice. Byla poslušná a neodmlouvala, takže zábava proběhla skvěle a nemusela jsem použít rákosku.

Po pobavení jsem ji odvedla zpět k pranýři, kde již stálo několik služebných. Viděla jsem, že na kozlíku dostává výprask dívka, která již bita byla. Zřejmě nepotěšila pány tak jak měla.

Postupně přicházeli další pánové a paní se svými ženami a dívkami, některé z nich dostaly za své špatné chování další výprask.

Tato kratochvíle probíhala až do večera, kdy panstvo odjíždělo i se svými zmrskanými služebnými domu.

Byla to vydařená exekuce a já se již těšila na další neděli. Ovšem před ní byl ještě celý týden plný příjemné zábavy, radovánek a rozkoše.

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Počet hlasů: 6

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *