|

Povídka “Zrození subinky”

Mladý učitel nastoupil do soukromého internátního dívčího lycea jako tělocvikář. V nejvyšší třídě se do něho zakoukala jedna drobná 18letá blondýnka a vyhledávala příležitosti, aby s ním mohla někdy mluvit o samotě a když se na ní někdy zadíval, tak celá zrudla. Škola měla velmi přísná pravidla, se kterými musely při nástupu všechny žačky písemně souhlasit. Jednou vznikl na škole obrovský skandál, protože u několika dívek byly nalezeny drogy. Proto byly všechny dívky z příslušného patra uzamčeny v koupelně a byla provedena důkladná prohlídka ložnic, kde byly objeveny další sáčky s drogami. Ředitelství školy se obávalo, aby skandál nepoškodil jméno lycea a proto bylo rozhodnuto, že celou záležitost neoznámí policii, ale že vše vyšetří komise, před kterou byly jedna po druhé dívky předvedeny a přísně vyslechnuty. Ukázalo se, že o drogách věděl celý nejvyšší ročník a tak vyšetřovací komise rozhodla, že celý nejvyšší ročník bude podroben nejprve ponižující osobní prohlídce, zda u sebe nemají ještě nějaké drogy a protože se podle názoru komise všechny dívky hrubě provinily proti řádu školy, tak každá po prohlídce dostane pořádný výprask. Exekuci měly provádět školnice a jedna z kuchařek, kterým bylo ředitelkou vysvětleno, že prohlídka má být pro dívky hodně ponižující, aby si jí spolu s výpraskem dlouho pamatovaly. Na exekuci měl dohlížet vždy i jeden člen vyšetřovací komise a na mladého tělocvikáře vyšla shodou okolností právě třída se zamilovanou blondýnkou.

Exekuce se prováděla v šatnách u sprch, kam bylo vždy přivedeno pět dívek, které byly po exekuci vyměněny za novou várku. Když učitel vešel do šatny, v řadě u stěny stálo pět dívek. Jako poslední v řadě stála blondýnka, která když ho uviděla, tak zrudla a pohledem ho prosila, aby odešel. Ale on dělal, že nic nevidí a s vážným obličejem sdělil školnici a kuchařce, že mohou začít. Ty vyzvaly první dívku, aby se svlékla a protože ihned neposlechla, tak dostala rákoskou, která ležela s několika ostatními na stole, takovou přes zadek, že netrvalo dlouho a stála rudá a nahá před oběma babami. Ty najednou cítily svojí moc nad studentkami, které je jindy sotva braly na vědomí a tak v přítomnosti mladého učitele dívku nijak nešetřily. Nejprve musela dát ruce za hlavu a jedna z bab jí nadzvedla prsy, potom se dívka musela ohnout přes stůl a sama si roztáhnout půlky a držet, když jí kuchařka rukou v gumové rukavici zajela do zadnice a pečlivě prohmatala a nakonec po dalším pobídnutí rákoskou skončila na zádech na stole se zvednutýma a roztaženýma nohama a musela držet, když jí byla nejprve dvěma prsty rozevřena kundička a poté bedlivě do hloubky propátrána ukazovákem Teprve poté se musela ponížená dívka ohnout přes výpraskovou kozu, kde byla připoutaná za ruce i nohy a pak dostala takový výprask rákoskou, až křičela a prosila, že už to nikdy neudělá.

Tak se na koze vystřídaly první čtyři dívky a brečící nahé stály u zdi s rukama za hlavou a na řadu přišla blondýnka, které její pohledy nebyly nic platné, ba naopak. Když ležela na zádech na stole a byla nucena dát zvednuté nohy od sebe, popošel tělocvikář blíž tak, aby dobře viděl a školnice, aby se mu zavděčila, dívce velmi pečlivě rozevřela nejprve velké a potom i malé pysky a do vystavené kundičky jí postupně zavedla tři prsty, až dívka kroutila vystavenou prcinkou. A poté byla zcela rudá dívka odvedena k výpraskové koze, na kterou byla přivázána s obzvláště roztaženými stehny a takto vystavena absolvovala exemplární výprask.

Když skončil výprask blondýnky, tělocvikář řekl školnici a kuchařce, že si teď mohou dát kafe a zakouřit si, on že teď dívky ještě znovu vyslechne a pak je pustí a že další skupina přijde na řadu až za půl hodiny. Obě ženy odešly a učitel nařídil čtyřem dívkám, které stály u zdi a stále ještě brečely, aby si klekly čelem ke zdi, daly ruce za hlavu a v této pozici že mu budou odpovídat na jeho otázky. Pak pomalu došel ke koze, přes kterou byla stále ohnutá blondýnka, položil jedné klečící dívce otázku a zatím co ta odpovídala, a protože měla strach, tak hodně podrobně, naslinil si ukazovák a blondýnce zajel zezadu do kundičky a palcem do prcinky a pohrával si s dívkou tak, že palec a ukazovák k sobě střídavě přibližoval a zase roztahoval. Dívka přímo ztuhla, ale protože v místnosti byly ještě spolužačky, které ale nic neviděly, mlčela, protože se styděla, že by se mohly dozvědět, co se jí děje s její vystavenou kundičkou a prcinkou.

Tělocvikář zásoboval otázkami všechny čtyři dívky s pruhovanými zadnicemi a sám si pohrával s blondýnkou, k ukazováku přidal ještě druhý prst a s potěšením cítil, jak jí vlhne kundička. Dívka se kousala do rtů, ale nakonec se zcela podala jeho dotykům a dosáhla orgasmu. Jen se snažila, aby nevydala jediný hlásek. Učitel jí pohladil po zadečku a pak řekl klečícím dívkám, že se smí obléknout a ať odváží i svojí spolužačku a z místnosti odešel. Ubrečené dívky se oblékly a odešly do svých pokojů.

Několik prvních dnů po vyšetřování se blondýnka úspěšně vyhýbala tomu, aby se s ním potkala. Ale on si jí jednou sám vyzvedl z hodiny angličtiny a zdůvodnil to tím, že potřebuje ověřit některá fakta z její výpovědi a zrudlou si jí odvedl do svého kabinetu. Usoudil, že blondýnka je asi subinka, i když to třeba sama ještě neví, a tak když za sebou zamkl dveře kabinetu, bez okolků jí nařídil, ať se svlékne a jeho pohled nepřipouštěl žádnou výmluvu. Zrudla ještě víc a napjaté ticho, které následovalo, vydržela jen chvilinku, pak sklopila hlavu a začala se pomalu svlékat. Neřekl nic a čekal, až před ním stála úplně nahá. Pak si sedl na židli a ukázal na nízkou stoličku, která stála v rohu. „Přines jí sem“a ukázal před židli, na které seděl. „A teď si na ní klekni, rozkroč se a ruce za záda“, přikázal. Přisunul si židli, na které seděl, ještě blíž, tak že jí měl mezi svými rozkročenými stehny. Položil jí ruce na ramena, dívka se viditelně zachvěla a pak sjel pomalu dolů a vzal do dlaní oba její prsy, vzal si mezi prsty její bradavky, jemně je mnul, až ztuhly a pak stiskl silněji. Pravou rukou jí potom vzal zezadu za krk, přitáhl si její hlavu trochu dopředu a pak jí dlouze políbil. Během polibku pustil i druhý prs, ruku přesunul do jejího klína, prsty jí rozevřel kundičku a ukazovákem zajel dovnitř. Stále klečela s rukama založenýma za zády a zcela mu vydala svá ústa, kozičky i kundičku. Poznal, že je to opravdu subinka a měl z toho radost.

Když cítil, že už má mokrou kundičku, vzal jí za obě ramena, postavil a odvedl do kouta a tam jí nechal asi dvacet minut klečet. Pak se k ní vrátil a řekl: „Opři se o lokty a prohni se v zádech“! Když to udělala, vzal z vázy na stole několik březových větviček a tenkými proutky jí sešvihal vyšpulenou prcinku. Pak jí dovolil,aby se oblékla a přikázal jí, aby za ním přišla zítra po skončení vyučování.

Druhý den se ale vyučování v její třídě protáhlo a tak přišla asi čtvrt hodiny po zvonění. Zamračil se na ní a řekl, že bude potrestaná. Musela se zase svléknout a on postavil doprostřed místnosti vysokou židli. Dovedl jí k ní a donutil jí, aby se nad sedákem židle rozkročila. Pak si před ní dřepl, postavil na zem vedle sebe láhev s dlouhým štíhlým hrdlem a pak jí dvěma prsty rozevřel kundičku. Ona na to reagovala tak, že vystrčila pupík dopředu a nastavila mu jí, aby k ní ještě lépe mohl. Chvilku si hrál s jejím poštěváčkem, až zvlhla, a pak vzal láhev a její hrdlo jí pomalu zasunul do kundičky a láhev postavil na židli. Pak jí nařídil“ „Ruce ze hlavu“. Vrátil se za svůj psací stůl, kde měl rozložené nějaké papíry a ona stála na hanbě jakoby napíchnutá na kůl. Občas vzhlédl a zkontroloval jí, ale ve skutečnosti nebyl schopen soustředit se na nějaké dokumenty, v hlavě se mu odehrával souboj o to, jestli jí má nechat kleknout nahou před svojí židli, nařídit jí, aby mu rozepla kalhoty a pusinkou mu to udělala. Ale protože věděl, že by tím ona nad ním získala moc a to teď nechtěl, tak to odložil, alespoň se má na co těšit. Raději se zvedl a na vystavené kozičky jí připnul kolíčky a nechal jí ještě čtvrt hodiny stát. Pak jí sundal kolíčky a vytáhl láhev, postavil se těsně před ní, jednou rukou jí vzal za vlasy a zvrátil hlavu dozadu, druhou ruku jí dal na prcinku, ukazovákem zajel dovnitř a tím jí k sobě přitiskl a pak jí dlouze políbil. Pak se směla obléknout s tím, že zítra přijde zase. Když to slibovala, tak se slabě usmívala.

Další den přišla přesně a když jí přikázal, aby se svlékla, neměla pod letními šaty ani podprsenku, ani kalhotky. Poprvé jí za dobu, co se znali, pochválil, ale hned jí nařídil, aby si ještě víc vyholila kundičku a nechala jen nízký trojúhelník chloupků na Venušině pahorku.

Potom vzal dvě židle a postavil je tak, že se vzájemně dotýkaly svými opěradly. Potom na místo dotyku opěradel nasadil shora kus gumové hadice, podélně rozříznuté. Na jeho vyzvání se musela na židle postavit tak, že měla jednu nohu na jedné židli a druhou na druhé židli a pak jí nařídil, aby si klekla. Protože opěradla židlí byla dost vysoká, dotýkala se koleny židlí jen zlehka a celou vahou dosedla na gumovou hadici nasazenou na hranách opěradel. Ruce musela dát za hlavu a její vypjaté prsy ozdobil kolíčky se závažíčky.

Posadil se ke stolu a sledoval, jak se po chvilce začala kroutit a jak začíná rudnout v obličeji. Začal se jí vyptávat, zda se už milovala s nějakým klukem nebo holkou. Zrudla ještě víc a přiznala, že to několikrát zkoušela s jednou kamarádkou a klukům že zatím dovolila jen sundat jí podprsenku a sáhnout do kalhotek. Pak už začala prosit, že už to moc bolí a on jí dovolil slézt a kleknout si před ním a odpovídat na jeho další dotazy. Ptal se, jestli si někdy představuje, že je znásilněná. Řekla, že jí takové představy vzrušují, ale že by měla z opravdového znásilnění strach. Ale pokud by věděla, že se jí nic nestane, tak že by to chtěla zažít. Ve snech že zažila i znásilnění před více muži. Na všechny otázky odpovídala pokorně se skloněnou hlavou, ale hodně se červenala a červené skvrny měla i na krku a na kozičkách.

Pak chtěl vědět, jak moc se stydí při lékařské prohlídce a ona se přiznala, že se stydí, ale současně jí to i přitahuje, tak že si dokonce vymyslela nějaké potíže, aby se musela před lékařem svléknout a nechat si změřit v prcince teplotu. To že byla vzrušená víc, než když se milovala s přítelkyní. Když se jí zeptal na prohlídku a výprask, které absolvovala před několika dny, řekla, že se chtěla na místě propadnou studem, ale že nebyla nikdy víc vzrušená. Řekl jí, že je teď jeho otrokyní, která musí ve všem poslouchat a pak jí nařídil, aby si lehla na záda na stůl, dala kolena k bradě a chytila se rukama pod koleny. Když se tak před ním vystavila, vzal ze šuplíku hrst kolíčků, dvěma prsty jí rozevřel kundičku a na každou stranu umístil tři kolíčky. Nechal jí tak vystavenou asi dvacet minut a když začala prosit že už to nevydrží, že to moc bolí, sedl si ke stolu na kterém ležela, sundal jí kolíčky, vzal kelímek s vazelínou, ukazovákem nabral kus vazelíny a pečlivě namastil její zadní dirku a sám si namastil ruku. Potom jí levou rukou roztáhl půlky a do prcinky jí zajel nejprve ukazovákem, ke kterému za malou chvilku přidal i druhý prst. To už se dívka kroutila a prosila, ale tentokrát byl neoblomný a vtlačil jí do prcinky i třetí prst. Trochu vykřikla, ale on tam chvilku prsty nechal. Když je vytáhl a vstal, tak viděl, že má oči plné slziček. Řekl, že potřebuje roztáhnout prcinku, aby se do ní dostal vibrátor a později i třeba něco jiného, pleskl jí po vyšpulené prcince a řekl, že se může obléknout a že to příště už nebude tolik bolet, jako dnes.

Oblékala se a viditelně otálela s odchodem. Usmál se, došel k ní, chytil jí za vlasy a zvrátil jí hlavu dozadu, políbil a mezi zuby stiskl její dolní ret. Držela bez odporu a jen přivřela oči. Když jí pustil a nařídil, kdy má zase přijít, radostně přikývla hlavou a oči se jí šelmovsky leskly. Když se jí zeptal, jestli se těší, jen kývla hlavou a rychle odběhla.

Vzhledem k tomu, že další den odjížděl v poledne mimo město,měla nařízeno, aby zase přišla až den poté. Proto jí velmi překvapilo, když si pro ní po velké přestávce došel do třídy s tím, že je z hodiny omluvená a odvedl si jí k sobě do kabinetu. Když se svlékala, tak ho překvapilo, že opět nemá kalhotky, i když ten den za ním původně neměla jít. Vysvětlila mu to tak, že se rozhodla být stále připravená na jeho rozkazy a sundávání kalhotek by jí zdržovalo. Chvíli váhal, jestli jí má za to pochválit a nebo jestli si nedělá trochu legraci, ale tvářila se vážně a její bezelstný pohled působil věrohodně. Řekl, že mají jen chvilku času, nařídil, aby si lehla na stůl tak, aby měla prcinku na okraji stolu a kolena u brady, ze zásuvky vyndal tři svíčky se zaoblenými konci, které se lišily svojí tloušťkou a pečlivě je natřel mastným krémem.Pak jí roztáhl půlky a nejtenčí svíčku jí zasunul do prcinky. Zajel tam bez většího odporu a tak jí rychle vytáhl a vybral tu prostřední. Ta už šla zasunout obtížněji a dívka se neubránila tichému zakňučení. Zajel ještě hlouběji a chvíli jí přidržel zasunutou. Potom vzal nejtlustší svíčku a když jí zasouval do prcinky, musel se do ní silněji opřít, než se mu podařilo roztáhnout její svěrače a proniknout dovnitř. Tiše vykřikla a zaprosila, že to bolí moc. Vytáhl svíčku, obešel stůl z boku, sklonil se nad její pootevřená ústa a pronikl do nich svým jazykem. Pochopila ho a začala mu odpovídat svým jazykem. Chvíli v této hře pokračovali, pak jí řekl, ať se rychle oblékne a když slézala ze stolu, tak jí pleskl rukou přes nahý zadeček. Počkal, až se oblékla a když stála u dveří, tak si jí k sobě přitáhl tak, že jí rukama zajel pod sukni, do každé dlaně si vzal jednu její půlku, zadeček jí roztáhl a přitiskl si jí k sobě a lehce kousl do brady. Pak jí poslal do třídy.

Když přišla další den po vyučování, na stole ležela velká lepenková krabice, kterou otevřel se slovy, že jí včera něco koupil. Z krabice začal vyndávat nejrůznější pomůcky: vibrátory, lahvičky s gelem, důtky, krátký bičík, obojek a pouta. Pak bral jednotlivé předměty do ruky a zvažoval, který vyzkouší jako první. Vybral si důtky a obrátil se na ní: „Svlékni se, hned je vyzkoušíme“. Když před ním stála nahá, tak jí nařídil, aby si klekla, opřela se o lokty a pak se postavil před ní a stiskl jí hlavu mezi svá kolena. Napřáhl se a řemínky důtek dopadly na její vystavený zadeček a dva z řemínků zasáhly i kundičku. Cítil, jak sebou škubla. Vzápětí jí přistály na obou půlkách řemínky pod trochu jiným úhlem a vytvořily na kůži červené mřížování, které se po dalších ranách začalo slévat do souvislé červené plochy, ze které vystupovaly bělavější pruhy jelit. „Už jsi nebyla dlouho bita a tak ti to chybělo“, řekl a nechal jí vstát. Uviděl mokré cestičky na jejích tvářích. „Strašně to štípalo“, vzlykala. Objal jí a políbil na mokrý čumáček, který chutnal slaně.

„Tak co zkusíme dál“? Bral věci znovu do rukou a sledoval reakce na její tváři. Pak se usmál, vybral jeden z vibrátorů a gel, nechal jí položit na záda na stůl s pokrčenýma a rozkročenýma nohama, vibrátor natřel gelem, roztáhl jí kundičku a vibrátor pomalu zasunul dovnitř. Vzal její poštěváček mezi ukazovák a palec a jemně si s ní hrál a vibrátor pustil na mírné obrátky a pomalu jej zasunoval a vysunoval do její kundičky, která už byla v té chvíli dostatečně mokrá. Ležela uvolněná na stole a jen si tichoučce vrněla a občas se hodně zhluboka nadýchla.Pak dala stehna trochu k sobě, její dýchání se zrychlovalo a v okamžiku vyvrcholení zvedla zadeček a prohnula se do oblouku. Těsně před tím jí zajel ukazovákem do zadečku a to vyvolalo tichý výkřik. Pak se pomalu uvolnila a ležela na stole a mírně se chvěla. Položil vibrátor a sklonil se k ní. Měla krásně zamžené oči, jaké mívají holky jen po orgasmu, nemohl se na ně vynadívat. Pohladil jí jemně obě kozičky a ona se vracela zase pomalu do reality a něžně se na něho usmála. Chvilku jí ještě hladil, pak jí otočil na břicho, vzal jakousi mastičku a začal jí opatrně vtírat do kůže jejího zadečku, která byla stále ještě rudá a horká a v konečcích prstů cítil pruhy jelit, vystupujících nad povrch.

Držela, ani nedutala a on se kochal pohledem na křivku přechodu jejích stehen do klenutého zadečku, který mu v té chvíli zcela patřil. Oba by to vydrželi asi hodně dlouho, ona držet a on dotýkat se jí rukama, kdyby dnes nepotřebovala být doma včas a tak ho tiše poprosila, jestli se už smí obléknout a pak na sebe rychle naházela oblečení, nastavila pusu k polibku a pak rychle utíkala dlouhou chodbou školy. Zavřel dveře, až když zmizela za rohem.

Byl pátek a ona odjížděla s rodiči na víkend někam na Vysočinu, a tak měla nařízeno v pondělí doma oznámit, že jde večer do kina a pak na něho počkat na výpadovce z města, kde jí měl vyzvednout. Některé věci z krabice dal do skříně a pečlivě zamknul, většinu ale vrátil do krabice a odnesl do kufru auta. Pak se stavil v železářství a v několika dalších obchodech a nakoupené věci odvezl na chatu. Přes víkend tam pilně pracoval a když v neděli večer skončil a prohlížel si své dílo, už se nemohl dočkat pondělního večera.

V pondělí navečer se u něho stavil jeden kamarád a než se ho stačil zbavit, tak se trochu zdržel a na místo srazu dorazil několik minut po domluveném čase. Nikde nikdo, a to mu odpoledne zavolala, že tam bude přesně. Jen dva kluci, kteří čekali na stop. Couvl k nim a oni se zaradovali, že je vezme. Řekl, že nikam dál nejede, ale jestli neviděli blonďatou holku. Řekli že ano, že už tady stála před nimi, ale že jeli kolem asi nějací kamarádi, protože zastavili, vyběhli ven a měli takové směšné masky přes obličej a naložili jí do auta, i když se zdálo, že se jí s nimi zrovna nechce. Ale stála kus před nimi a tak víc nevědí. Stačili sotva uskočit, jak přidal plyn a zmáčkl pedál až na podlahu. Jel, co to dalo, bez ohledu na omezenou rychlost. Je šance, že oni tu rychlost museli dodržovat, aby je třeba nezastavili policajti, to nemohli potřebovat. Popis auta měl a tak to protahoval ostrými zatáčkami až gumy pískaly. Když vyjel na vrchol stoupání, ze kterého vedly úzké serpentiny dolů do údolí, zahlédl zelenou Oktávii, kterou hledal. Jen klid, doženeš je, jen se tady teď nesmíš vybourat.

Zhluboka se nadechl a soustředil se jen na řízení. Jeli opravdu katolicky a tak je měl brzy na dosah. Nechal jim náskok, aby si ho nevšimli a vzdálenost mezi nimi chvílemi zkracoval a zase prodlužoval. Projeli vesnicí a silnice dál vedla listnatým lesem. Za jednou ze zatáček se rozsvítila brzdová světla jejich vozu a to zahnulo na lesní cestu. Přibrzdil, aby měli dostatečný náskok a pak zahnul za nimi. Po chvíli zahlédl jejich auto, zaparkované za hustými keři a tak sám couvl kus cesty bez motoru a auto schoval do nízkého porostu. Tiše otevřel kufr a vyndal z něho basebalovou pálku. A pak se začal opatrně prodírat zarostlým lesem k jejich autu. Auto bylo zamčené ale v mokré zemi byly vidět stopy, které vedly k malé travnaté mýtince, obklopené keři. Když se připlížil až na její okraj, uviděl jí, jak leží svlečená na zádech, vzpažené ruce má spoutané provazem a přivázané k tenkému kmínku buku, roztažené nohy přivázané ke dvěma kolíkům, zaraženým do země. Oba muži byli nad ní skloněni, jeden klečel vedle ní a hrál si s jejími kozičkami a druhý klečel mezi jejími stehny a rozepínal si kalhoty. Tiše se k nim přiblížil a stačily dvě krátké rány pálkou a oba leželi na břiše přes dívčino tělo. Odvalil nejprve jednoho a pak druhého, nožem, který byl vedle ní zabodnutý do země, jí uvolnil ruce, nohy a pak jí sundal roubík. Vrhla se mu kolem krku a nebyla k utišení. Řekl, ať se rychle oblékne, on vzal provazy, které visely z otevřené kabely a pevně oba svázal. Zkontroloval, jestli mohou dýchat a pak jí vzal kolem ramen a odvedl do auta. Protože se stále chvěla, tak vyndal z kufru auta starý huňatý svetr a oblékl jí ho. A pak se zlomyslným úsměvem vzal mobilní telefon a vytočil číslo jednoho svého spolužáka, který byl gay a který se tím netajil. Zeptal se ho, jestli u sebe nemá nějaké kamarády, že by se mohli dobře pobavit a popsal jím místo, kde byli oba svázaní únosci

„Tak a role se obrátí“, řekl, nastartoval a vycouval z lesa a po silnici se vydal k odbočce, která vedla k jeho chatě. Cestou se trochu uklidnila a když zaparkoval auto, tak jí odvedl dovnitř. V chatě byly připravené nejrůznější pomůcky včetně kříže, ale on jí řekl, že dnes si budou jen povídat a jaký chce čaj. Že trochu rumu do čaje by jí prospělo, ale doma by ho z ní mohli cítit a tak jí nakonec uvařil bylinkový čaj, který hodně osladil a nalil do velkého porcelánového hrnku s červenými puntíky. Protože se jí ruce tak klepaly, že by se polila, držel hrnek v ruce sám a opatrně jí dával napít. Občas nahnul hrníček trochu víc a pak jí utíral rukou mokrou bradu. „Já věděla, že mě zachráníte“, řekla a schovala tvář do jeho svetru. Pomalu se uklidňovala a když se začal chystat, že jí odveze domů, tak se zeptala: „A nemohli bychom někdy to přepadení zrekonstruovat někde tady v okolí, od vás by se mě to asi líbilo“, řekla a zašklebila se na něho. „No možná, když budeš hodná a nebudeš stopovat cizí auta…..“. „Tak jo, já se budu těšit“ a dala mu mokrou pusu.

Druhý den se neměli potkat, protože on učil až do večerních hodin, ale o hlavní přestávce zaklepala spolu s kamarádkou na jeho dveře, obě se přišly zeptat, kdy se bude tvořit školní družstvo ve volejbalu, že by se obě rády do družstva dostaly. Mluvila především kamarádka, kterou pustila před sebe a sama se jen očima usmívala, jak to dobře vymyslela. Oddechl si, protože měl obavy, aby se včerejší dobrodružství přeci jenom neodrazilo na jejich vztahu, ale když viděl, jak se usmívá, tak věděl, že je všechno v pořádku.

Druhý den přišla s novým účesem, vlasy si stáhla do ohonu a na jeho otázku po příčině té změny mu bezelstně vysvětlila, že si myslela, že jí přeci občas drží za vlasy a takhle že se mu to bude lépe držet. Tvářila se nevinně, ale v očích jí viděl až na dno duše a ta zase nebyla až tak nevinná. Když se rozhodoval, co dnes vyzkouší, nechal se přeci jenom ovlivnit obavami, jestli už je opravdu v pořádku a tak zavrhl vyzkoušení bičíku a když se svlékla, tak jí nechal kleknout si hodně rozkročená na stůl, na kozičky jí připnul kolíčky, nařídil, aby si založila ruce za hlavou, aby měla kozičky hezky vypnuté dopředu a pak vzal vibrátor, rozevřel jí kundičku a protože už byla dostatečně vlhká, tak do ní vibrátor zasunul a pustil. Jen ho tam přidržoval a díval se na ní. Po nějaké době měla tendenci začít se malinko pohybovat nahoru a dolů tím, že zkoušela trochu dosedat k patám, ale on jí pleskl dlaní přes nahatou prcinku a tak dál jen držela, jen se trochu chvěla, kousala se do rtů a trochu ještě víc zrudla.

Sundal jí kolíčky a bolest, kterou to vyvolalo, byla vidět i na jejích přivřených očích a když po chvíli viděl, že má kapičky potu na jejím nosíku, pustil vibrátor naplno a několika pohyby vibrátoru dovnitř a ven jí přivedl k vyvrcholení, při kterém se statečně snažila dodržet předepsaný postoj. Vzal do dlaně její sepnuté vlasy, obtočil si je kolem dlaně a za vlasy jí vedl ze stolu jako loutku, odvedl jí do rohu místnosti, kde jí opřel hlavu, přitiskl dozadu a jazykem pronikl do jejích úst, která se ale vůbec nebránila.

Když přišla další den, zeptal se jí s vážnou tváří: „Ty chceš opravdu hrát volejbal“? „Ne, jen jsem vás chtěla vidět a nemohla jsem jít sama, tak jsem využila kamarádčina zájmu o volejbal a přesvědčila jí, abychom se za vámi vypravily“. „Já jsem ti už málem sháněl dres a ty si zatím jen tak hraješ. Tak svlékat ! Chtěla jsi tělocvik, tak ho budeš mít. Lehni si na záda na stůl, a teď nohy až za hlavu, tak a pěkně napnuté. A budeš držet “ !

Vyndal ze skříně bičík, přidržel si jí za obě stehna a na zcela nahoru vystavený zadeček dopadla první rána. Škubla sebou, ale on přitlačil nohy dolů ke stolu a na obě napnuté půlky začaly dopadat další a další rány, až měla zadeček červeně pruhovaný a začala prosit, že už to nevydrží. Odložil bičík, ale nařídil jí, aby tak zůstala, vyndal ze skříně tlustou svíčku, zapálil a naklonil jí tak, že vosk začal kapat mezi stehny na její vyholenou kundičku a do rýhy mezi půlkami. Pak svíčku zhasnul, počkal, až vosk vychladne, nařídil jí dát nohy od sebe a opatrně sloupnul silnou vrstvu vosku, která byla odlitkem její kundičky a prcinky.

Pak jí nechal stát rozkročenou s rukama za hlavou uprostřed místnosti a něco si psal, jen občas vzhlédl, aby jí zkontroloval. Asi po čtvrt hodině se zvedl, došel k ní a postavil se k ní zezadu a do obou dlaní si vzal její kozičky a mezi prsty začal mnout její bradavky, nejprve jemně, ale později stále silněji, až začala tiše kňučet. Pak vzal jednu její kozičku do otevřené dlaně a přitiskl si jí k sobě dozadu a druhou rukou sáhl zezadu mezi její rozkročená stehna, rozevřel kundičku a dvěma prsty pronikl dovnitř. Ústy se přitiskl z boku na její krk, vzal mezi zuby její ušní boltec a jemně si s ním hrál a dvěma prsty v jejím klíně, ke kterým přidal ještě palec na jejím poštěváčku, jí ve stoje udělal. Obrátila se k němu a nastavila mu pootevřenou mokrou pusu.

Koncem týdne se setkali až v pozdních odpoledních hodinách, otevřel jí zadní vchod do školy a odvedl jí do tělocvičny, kterou ze sebou pečlivě zamknul. Venku bylo ještě dostatek světla, tak že nebylo třeba rozsvítit lampy. Když se na jeho příkaz svlékla, vzal jí za sepnuté vlasy a odvedl do rohu tělocvičny, kde byla připravená kladina, ale byla postavená tak, že jedna z jejích hran tvořila vrchol. U kladiny stála připravená židle, na kterou ukázal a řekl, aby si na ní stoupla a pak dala jednu nohu na druhou židli, postavenou za kladinou na druhé straně. A pak jí přikázal, aby se na kladinu posadila. Když opatrně dosedla, tak odstavil obě židle a ona seděla plnou vahou na hraně kladiny. Ruce musela dát za hlavu a v této pozici musela odpovídat na jeho otázky, jaké má erotické sny a představy. Už po chvíli se začala opatrně naklánět na jednu nebo druhou stranu, aby si ulevila, pak zrudla, začala se kousat do rtů a bolestí se zpotila. Položil jí ruku na stehno a cítil, jak se chvěje. Snažila se vydržet, ale nakonec se rozplakala. Vzal jí rukama v pase a sundal jí dolů. Zůstala stát mírně rozkročená a viditelně se třásla. „Je ti zima“, zeptal se. „Ne, ale moc to bolelo“, zamžikala na něho očima plnýma slz. Vzal jí za rameno a odvedl pod kruhy. „Chytni se kruhů“, řekl a vysadil jí nahoru. „Pokud se pustíš, dokud ti to nedovolím, tak zase půjdeš sedět na kladinu“. Opřel se o její nahý zadeček a rozhoupal jí. Z lavice u zdi zvedl březovou metlu a začal jí vyplácet přes zadek, záda i stehna. Statečně držela hodně dlouho, než začala prosit, že se už neudrží. Když se zhoupla směrem k němu, vzal jí do náručí a odnesl do sprch, kde se před ním musela nejprve celá namydlit, pak si kleknout a opřít se o lokty a on jí zajel prsty do namydlené nastavené kundičky a prcinky a v této pozici jí udělal. Pak se musela před ním osprchovat, utřít a teprve pak jí dovolil obléknout se.

Když jí dovedl až ke dveřím tělocvičny, opřel jí o ně, vyhrnul jí sukni, rukou zajel do kalhotek a ukazovák položil mezi její pysky a pak jí chvíli jazykem a zuby plenil její pootevřenou pusu. Potom odemkl a šli k zadnímu vchodu. Řekla mu, že v sobotu po obědě musí odjet s rodiči k příbuzným a tak že tento víkend nepůjde zrekonstruovat to znásilnění, na která se moc těšila, ale jestli by mu dopoledne nemohla alespoň přinést dárek, který si pro něho vymyslela. Vysvětlil jí, kde bydlí a trochu si oddechl, protože její touha po té rekonstrukci jednoznačně směřovala k tomu, aby se s ní pomiloval a on měl trochu strach sám ze sebe, jestli bude schopen i potom být dostatečně přísným Pánem a nezamilovat se do té míry, že se to změní v normální milostný vztah, který bývá méně trvalý než vztah Pána a subinky. Přemýšlel o tom celý večer.

V sobotu dopoledne přišla v lehkých letních šatech, a v ruce měla igelitku, kterou mu se šibalským úsměvem podala. Když jí otevřel, uviděl v ní několik čerstvě utržených kopřiv. Neříkala nic, jen v jejích očích viděl rozpustilou dychtivost, co teď on asi udělá. Usmál se a pomalu jí začal rozepínat knoflíčky na přední straně šatů, jeden za druhým. Potom šaty rozhrnul a obnažil jednu její kozičku. Pak sáhl do tašky, utrhl několik listů kopřivy, položil si je do dlaně a rukou sevřel její kozičku. Díval se jí při tom do tváře. Stále se usmívala, jen těsně před tím, než se jí dotkl, přimhouřila oči a když jí držel v hrsti, trochu jí zacukaly koutky úst. Políbil jí a vyndal druhou kozičku, vyměnil lístky kopřiv za nové a pomalu jí je přitiskl na tělo. Potom jí zapnul šaty a chvilku se na ní jenom díval, pak jí obešel a řekl: „Předkloň se“ a když se předklonila, tak jí vyhrnul sukni na záda. Neměla kalhotky a vyšpulený zadeček čekal na své potrestání. Vzal jednu celou silnou kopřivu a lehce s ní švihl přes nahé půlky.Trochu sebou cukla, ale držela dál, jenom na kůži začaly naskakovat bledé pupínky. Několikrát to zopakoval a naposledy kopřivou švihl zespodu nahoru mezi jejími stehny a žahavé chloupky kopřivy políbily i její vyholenou kundičku. Trochu vyjekla, ale poslušně držela dál ohnutá. Dovolil jí, aby se zase postavila. Byla zrudlá v obličeji a měla stále přimhouřené oči, ale nastavila mu svou vlhkou pusu. Když se po polibku nadechla, řekla, že musí rychle domů, šelmovsky se na něho usmála a otočila se tak rychle, že se její lehká sukně vyhrnula až do pasu a naposledy mu ukázala své potrestané půlky.

V pondělí ráno byla obloha modrá bez jediného obláčku a když dorazil před sborovnu, zastavil ho jeden kolega s tím, jestli už ví o té tragédii. „Víš, ta hezká blondýnka z mé třídy, Eva, jela někam s rodiči, havarovali v autě a ona se zabila“. Trochu se zapotácel a kolega se zeptal: „Není ti něco“? „Ale ne, asi jsem včera moc oslavoval a tohle je důsledek. Prosím tě, já si nejsem jistý, jestli jsem zavřel kohout u sporáku, za chvilku se vrátím“. Pomalu sešel ze schodů, podíval se na oblohu, rozepnul si košili u krku a potom se vydal pomalu na druhý konec města, kde měl v garáži své auto. Posadil se do něho a chvilku jen seděl, pak nastartoval a aniž by zavřel garáž, vyjel na silnici, která vedla k výpadovce z města. Za městem bylo několik mírných zatáček lemovaných kvetoucími stromy a pak dlouhá rovinka, která se před betonovou zdí továrny stáčela prudce doleva. Na rovince sešlápl plyn až na podlahu a zadíval se na zeď, na které bylo několik barevných bilboardů. Uprostřed nějaká blonďatá modelka nabízela nějaký nový typ mobilního telefonu. Před zatáčkou neubral ani nezatočil a zvýšená krajnice vůz katapultovala do výšky. Pustil volant a rozpřáhl ruce, aby mohl svojí blondýnku obejmout. Vůz narazil mezi rozpažené ruce blonďaté modelky na betonové zdi.

Jeho blondýnka zatím poslouchala nezáživný výklad o obrozenecké literatuře, protože češtinářka jim vzhledem k tragedii její jmenovkyně ze třídy odpustila slíbený diktát…

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 3.8 / 5. Počet hlasů: 12

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *