|

Povídka “X-File”

Agentka Scullyová došla až na kraj lesa. Stromy zde tvořily téměř neproniknutelnou stěnu, za kterou bylo možno jen tušit zelené nepřátelské šero. Po několika krocích se Daně zdálo, že okolní svět přestal zcela existovat. Všude byla jen hustá změť stromů, lián a neproniknutelného křoví. Agentka se neohroženě prodírala divokým porostem, který zde dával tušit málo používanou stezku. S téměř nadlidským vypětím se Daně po hodinové cestě podařilo dosáhnout místa, které vypadalo jako to, kvůli čemu se sem vydala. Bylo zde jakési prostranství, které bujná vegetace obklopovala v nepravidelném kruhu zhruba dvousetmetrového průměru. Na zemi ležela vrstva bílého písku a s nepravidelností úžasně ladící s divokým okolím byly po celé ploše kruhu rozmístěny podivné dřevěné předměty, velikosti přibližně dva krát dva metry. Připomínaly jakési stoly nebo lavice, některé stojící na zemi, jiné jakoby zdvihnuté a postavené na zem svou kratší stranou. Tyto předměty Danu natolik zaujaly, že se rozhodla opustit svůj zatím bezpečný úkryt a vydala se na průzkum.

První veliké překvapení způsobilo zjištění, že s žádným z dřevěných předmětů nebylo možné ani pohnout, jako by byly pevně ukotveny. Posléze tedy nechala marné snahy převrátit jednu vztyčenou lavici a raději ji podrobila důkladnějšímu průzkumu. Na horní i dolní straně vztyčené plochy objevila jakási oka, která původně považovala za liány, ale ke svému překvapení nyní zjistila, že se jedná o velmi kvalitní a téměř nezničitelný materiál, který navzdory svým hlubokým znalostem nedokázala určit. Dalším překvapením bylo, že kromě ok deska obsahovala i podivné součástky, které alespoň na první pohled působily dojmem, že jsou vyrobeny z kvalitní chromové oceli. O jejich účelu se Dana mohla zatím jen dohadovat. Přesto na ni vše působilo jakýmsi tísnivým dojmem.

Nyní však agentku upoutala jakási budova, stojící ve stínu stromů v zadní části prostranství. Vykročila směrem k ní, avšak opět ji zastavil impuls šestého smyslu, vypěstovaný mnohaletým výcvikem, tísnivým sevřením v okolí žaludku. Měla pocit že je pozorována. Zastavila se. V tom ucítila lehké bodnutí v zátylku a v příštím okamžiku ztratila vědomí.

Když se agentka Scullyová probrala z mdlob, bezpochyby, jak usoudila, zapříčiněných působením drogy, jejím prvním vjemem byla hrozná bolest hlavy. Vypětím sil ji překonala a pootevřela oči. Skutečnost, kterou uviděla okolo sebe, ji však k úlevě nepomohla. Dana se nacházela v kleci v jakési budově, zřejmě té, která upoutala její pozornost před ztrátou vědomí. Její klec byla jedna ze tří, které se zde nacházely. V jedné z nich ležela na zemi mladá dívka zřejmě havajského původu. Dívka ve druhé kleci byla Daně povědomá, ale ve svém současném stavu si agentka nedokázala vzpomenout. Obě ženy byly stejně jako ona sama oděny pouze do potrhaných zbytků oděvu, které pouze částečně zakrývaly jejich těla. Po tomto zjištění se Dana poněkud schoulila, neboť stud byl jedním z mála pocitů, které nedokázala plně ovládnout.

Na delší úvahy neměla čas. Otevřely se dveře a do místnosti vstoupilo několik mužů a žen zjevně divošského vzezření, oděných pouze bederními zástěrkami a náramky z lesklého kovu, stejného jaký viděla venku. Dívky byly surově vytaženy z klecí a s rukama spoutanýma za zády vyvedeny ven. Nyní si Dana uvědomila, kdo byla žena vedle ní. Setkala se sní před několika lety, v souvislosti s vyšetřováním událostí spojených s jejím přítelem Clarkem. I když se ukázalo, že se jednalo o pouhou schodu náhod, přesto si zapamatovala její jméno. Byla to novinářka Loise Laneová.

V tom celé prostranství zaplnil zvuk bubnů. Zástup domorodců se rozdělil na dvě části a jejich středem přicházel muž v nádherném barevném oděvu s ohromnou čelenkou a vlečkou zřejmě z ptačího peří, v doprovodu několika domorodých dívek. Strážci agentku i její společnice srazili na zem a donutili je pokleknout a políbit zem před pestrobarevným mužem, patrně náčelníkem. Havajská dívka se vzpouzela, ale strážci ji uchopili za spoutané ruce, stiskli jí lokty k sobě a jeden z nich ji zezadu uchopil za bradu a zvrátil hlavu dozadu. Dívka z náčelníkova doprovodu k ní přistoupila, obnažila její ňadra, touto pozicí nádherně vypjatá, a asi centimetr silným prutem, který držela v ruce ji několikrát švihla tak, že téměř vždy zasáhla napnutou bradavku. Při této exekuci si Dana všimla, že bitá žena má neobyčejně krásné tělo a uvědomila si, že ani ji nevidí poprvé. Při své dovolené náhodou zašla na pláž, kde probíhala jakási soutěž o Miss Fittness a tato dívka byla mezi finalistkami. Nyní však měla v očích slzy bolesti, a skláněla hlavu před náčelníkem. Pod dojmem toho co viděli, Dana i Loise nehodlali dělat potíže a sklonily se k zemi. Bohužel se ukázalo, že tato dobrá vůle nemohla nic změnit na dalších událostech. Byly znovu zdviženy na nohy a krutí strážci jimi smýkali směrem na druhou stranu prostranství. Času, kdy jim domorodci nevěnovali větší pozornost Dana využila a oslovila Loise. Připomněla jí jejich setkání a Loise ji v rychlosti pověděla několik málo informací které agentku rozhodně neuklidnily.

Havajská dívka, která se jmenovala Lara byla válečníky kmene unesena přímo z hotelu, jen několik dní po tom, co byla zvolena královnou krásy. Pátrání po ní dovedlo novinářku po několika měsících do tohoto pralesa, kde byla zajata. Její osud byl tedy velmi podobný Daninu, jen s tím rozdílem, že ona nehledala konkrétní osobu, ale vedlo ji jakési neurčité tušení, podporované mýty, překračujícími hranice zdejšího kraje. O lidech kteří je zajali jí Loise řekla, že je to kmen domorodců s velmi zvláštními obyčeji. Po celá staletí žijí v uzavřené společnosti, oddělené od světa stovkami kilometrů neproniknutelného pralesa. Jejich jedinou prací i zábavou je zřejmě sex, protože jídla je v okolních panenských pralesích přebytek. Tuto činnost tradičně podporují zajatci, získávaní rozličnými způsoby. Muži i ženy jsou totiž zřejmě bez výjimky sadisticky orientovaní, patrně již po celé generace. Zdá se, že mučení zajatců a zejména zajatkyň dovedli téměř k dokonalosti, nutné pro jejich sexuální orgie.

Více se Dana nedozvěděla, protože byli zřejmě na místě a pozornost se opět upřela na ně. Stáli před třemi rámy a strážci každou odvedli k jednomu z nich. Uvolnili jim ruce a Dana na kratičkou chvíli pomyslela na útěk. Byla to bohužel myšlenka zcela nemožná. Přesto zůstávala agentka Scullyová klidná. Tvrdý výcvik, jímž prošla u FBI zaručoval notnou dávku klidu a odolnosti před útrapami. Svou vyrovnaností na sebe upoutala pozornost stráží. Uchopili ji a odvedli stranou, k podivné dřevěné konstrukci. Svlékli ji do půl těla, donutili ji rozpažit ruce a pevně jí připoutali zápěstí. Dana stála před nimi a studem ji stoupala do hlavy krev. Dva z domorodců jí zezadu kopnutím do kotníků rozkročili nohy a tyčemi opřenými o zem ji znemožnili nohy přisunout k sobě. Tím se připoutané tělo mírně prohnulo a Dana musela proti své vůli vypnout prsa. Jeden z jejích strážců se sehnul, zul jí boty a volné kalhoty vyhrnul nahoru, aby byly dobře vidět její napnutá lýtka. Potom jí okolo pasu těsně pod žebry obtočili silný provaz a zastrčili pod něj dřevěný kolík. Otáčením kolíku provaz začal stahovat Danino břicho. Po chvíli už byla smyčka tak stažená, že Dana měla pocit, že ji každou chvíli tlak provazu zadusí.

Domorodci z dívek strhali zbytky oděvu, na zápěstí jim navlékli smyčky z provazu, které pak provlékli oky v horních částech rámu. Tažením za provazy jim ruce vyzdvihli nad hlavu a doširoka rozpažili, takže musely stát ve vypjaté poloze lehce na špičkách. Danu polila opět vlna studu, když viděla, jak bezostyšně si muži i ženy prohlížejí jejich těla. Nyní se stráže sklonily k jejich nohám. Okolo kotníků jim nasadily stejné smyčky jako na zápěstích a provazy otočily okolo spodní části rámu. Nohy dívek byly nyní roztaženy až k rohům konstrukce, asi metr a půl od sebe a mírně dozadu. Tím byly svaly na pažích, prsou a břiše napjaty tahem zápěstí, a stehna, zejména jejich vnitřní strany, lýtka i chodidla se vypjaly ve snaze odlehčit horní části těla. Ke každé přistoupily teď čtyři dívky z náčelníkova doprovodu. Začaly hladit a prohmatávat spoutaná těla a Dana téměř s hrůzou zjistila, že ji tato manipulace začíná vzrušovat. Mučitelky si tak počínaly záměrně a Daniny bradavky začaly pod jejich zkušenými doteky neuvěřitelně natékat. Vzrušení stoupalo a Daně začínaly z hrdla unikat neovladatelné vzdechy. Na to jakoby ženy čekaly, jejich doteky se rázem změnily. Surově prohmatávaly napjaté svaly na jejím těle. Štípaly ji do bicepsů, postupně sjely až do podpaží, kam jí z obou stran těla vtiskly tupé konce silných prutů, který měla každá v ruce. Dana kňučela bolestí, ale trýznitelky neustávaly a naopak její podpaží konci prutů tvrdě masírovaly. Po několika minutách ustaly, ale vzápětí se stala terčem Danina vypjatá ňadra se ztuhlými bradavkami. Dívky ji svými pruty několikrát lehce přes prsa udeřily, což způsobilo ještě větší ztopoření Daniných bradavek. Nyní byla její ňadra surově prohmatávána. Štípaly ji do bradavek a konci holí jí tvrdě přejížděli přes žebra, která byla na nataženém těle dobře viditelná.Pak se jejich zájem přesunul na agentčiny břišní svaly. I zde bylo její tělo podrobeno bolestivé proceduře, sestávající z přesně mířených úderů konci holí a hmatů zaměřených na nejcitlivější místa. Celé dění v ní začínalo vzbuzovat dojem jakéhosi účelově zaměřeného průzkumu, který se posléze týkal, naštěstí jen zběžně, i jejího pohlaví a roztažených stehen, lýtek a vyšponovaných chodidel. Agentka Scullyová si nyní všimla i páté ženy, která se sice přímo neúčastnila jejího týrání, ale zato bedlivě pozorovala ostatní čtyři a jen občasnými strohými povely usměrňovala jejich počínání. S hrůzou si uvědomila, že prožité útrapy byly zřejmě jen úvodní prohlídkou, zaměřenou na odhalení těch nejcitlivějších míst na jejich tělech.

Ukázalo se, že její předpoklady byly správné. Ženy od mučených dívek poněkud odstoupily a shlukly se do skupiny okolo náčelníka a několika dalších. Živě diskutovaly a vrhaly občasné pohledy směrem k nim. Dana měla nyní vlastně poprvé příležitost si je poměrně v klidu prohlédnout. Zjistila, že členové kmene mají velmi symetrickou stavbu těla. Byli poměrně vysocí, štíhlých, atletických postav, ženy měli povětšinou hezky tvarovaná, pevná ňadra. Celkový dojem poněkud kazily pouze více či méně zřetelné stopy mučení na tělech některých z nich, získaných zřejmě při trestech v případech, kdy byl nedostatek zajatců.

Když skupina ukončila poradu, jeden z mužů cosi řekl směrem k strážcům. Ti přistoupili k rámům a uvolnily provazy bolestivě napínající těla. Dívkám to přineslo neskonalou úlevu, přestože jejich ruce byly opět pevně spoutány za zády. Stráže je pak odvedly zpět do jejich klecí, uvolnily jim zápěstí a přinesly misky z obilnou kaší a z vodou. Pak opustily místnost. Dívky se najedly a přestože se všechny cítily k smrti vyčerpané, společně přemýšlely, jak se dostat z této na pohled bezvýchodné situace. Po několika okamžicích se jim však začaly oči nezávisle na jejich vůli zavírat, zřejmě působením uspávacího prostředku v jídle a v minutě všechny tři tvrdě usnuly.

Probudily je hlasy jejich strážců. Dana otevřela oči a již byla několika páry rukou postavena na nohy, ruce opět pevně spoutány a vyvedena ven. Na první pohled zjistila, že během hodin, které prospaly vlivem drogy, se část prostranství poněkud změnila. Stála zde jakási ohrádka z provazů, velikosti přibližně pět krát pět metrů. Netušila k čemu by to mohlo být dobré, ale její nejistota netrvala dlouho. Zajatkyně byly odvedeny před jakýsi trůn, na kterém seděl náčelník, obklopen opět krásnými společnicemi. Všechny tři již bez většího odporu poklekly. K Daninu velikému překvapení náčelník promluvil jejich jazykem. Mluvil plynně, pouze z lehkým přízvukem. „Vítám vás ve svém království. Jak jste asi pochopily, nejste zde jako hosté, ale výhradně pro rozptýlení mé a mého lidu.Tento kmen již po celé generace pěstuje a zdokonaluje umění bolesti a s ní spojené rozkoše. Já a několik dalších vyvolených jsme odešli na několik let z tohoto rajského místa, abychom naše znalosti doplnily poznatky vaší degenerované civilizace. Naučili jsme se vaši řeč, převzali a zdokonalili vaše technologie. Nyní jsme nejvyspělejší skupinou na této planetě. Vědomostmi získanými při naší cestě, jsme dovedli naše umění až k dokonalosti, což poznáte na vlastních tělech. V době kdy nebudete složit naší věci bude o vás dobře postaráno, abyste vydržely tak dlouho, jak to bude nutné, než vybudujeme cesty pro přísun dalších zajatců. Na tom již pracují naši přátelé v mnoha městech vašeho světa. Ti se také postarají o vysvětlení vašeho zmizení.

To je vše, co potřebujete vědět a nyní již je čas pro další zábavu. Ring který vidíte, je samozřejmě určen pro vás. Původně jsme chtěli mezi vámi uspořádat turnaj, ale dívky při včerejším vyšetření zjistily, že jedna z vás“, ukázal na Laru, „je podstatně silnější a odolnější a proto jsme se rozhodli váš boj trochu vyrovnat. Do ringu půjdete všechny najednou a ona bude bojovat proti vám oběma. Vítězka nebo vítězky budou odměněny tím, že budou pro dnešek ušetřeny mučení. Ten kdo bude poražen však dnes zažije hotové peklo. Aby byl boj regulérní, máte jen půl hodiny na omráčení, případně znehybnění soupeřky. Pak budou do arény vhozeny provazy a další půl hodiny máte na to, donutit soupeřku bolestí hlasitě křičet o milost, a to jakýmkoli způsobem. Nemusím připomínat, že mučení v druhé části musíte provézt co nejperverzněji. V případě že nedodržíte čas, nebo se budete navzájem šetřit, budou pro vás následky horší, než si nyní vůbec můžete představit.“

Dana se zdráhala uvěřit realitě, před kterou byla postavena. Není přece možné, aby tento vzdělaný a zjevně velmi inteligentní člověk uvažoval tímto způsobem. Zdvihla se a vykročila směrem k trůnu, odhodlaná s náčelníkem promluvit. V zápětí však byla stržena zpět. Jeden ze strážců jí bleskurychle zezadu provlékl ruce pod pažemi a spojil je v Danině zátylku. V tomto sevření ji napřímil a díky své výšce donutil k výponu na špičkách, s pažemi pevně sevřenými za hlavou. Dvě z dívek se oddělily od skupiny a přistoupily k nim. Holemi nyní Danu zbavenou jakékoli možnosti obrany několikrát prudce švihly přes nastavené břicho a obnažená ňadra. Daně se bolestí zatmělo před očima. Strážce po chvíli uvolnil sevření a Dana se svezla k zemi. Bylo jasné, že není úniku.

Dívky byly odvlečeny do ringu. Dana a Loise do jednoho rohu, Lara do druhého. Strážci jim sejmuli pouta a odstoupili na krok dozadu. Prostranstvím se rozezvučel zvuk bubnů. Strážci postrčili dívky do středu ringu a naznačili jim, aby začaly. Žádná z nich se však nemohla odhodlat začít boj. Náčelník výhružně vstal a sestoupil ze svého místa. Vtom Lara vyrazila. Vrhla se na Loise a tvrdou ranou do spánku ji poslala k zemi. Pak se otočila k Daně. V té se však probudily instinkty bojovnice, vypěstované mnohaletým tréninkem. Ukázalo se, že náčelník i jeho společnice Danu podcenili. Agentka povalila Laru na zem a zkroutila ji levou ruku za záda. V okamžiku poklekla na přemožené tělo, takže svými koleny sevřela Lařinu skroucenou ruku. Pak uchopila její nárt, úderem pod koleno ji donutila povolit pravou nohu, ohnula ji v koleni a přitahovala co nejvíce směrem k její hlavě, až se chodidlo dostalo na úroveň pasu a celé tělo se bolestí prohnulo jako luk. Nyní ji přišla na pomoc Loise, která se již po Lařině ráně vzpamatovala. Jeden ze strážců ji hodil provaz. Loise jej uvázala na Lařino zkroucené zápěstí a pevně utáhla. Pak vzala druhou paži a spoutala obě ruce za zády. Dana s hrůzou pozorovala, že představa spoutání a mučení nádherného, vypracovaného těla havajanky ležící nyní před ní ji začíná stále více vzrušovat. Loise na tom zřejmě byla podobně, neboť si klekla vedle Dany k Lařinu poutanému tělu a přejela ji prstem mezi půlkami pevného zadečku. Dana si nyní prohlížela tělo, které bezmocně leželo u jejích nohou. Lara byla dívka asi pětadvacetiletá, od přírody krásného vzrůstu, a celá její bytost prozrazovala, že většinu času věnuje péči o krásu a zdraví svého těla. Díky soustavnému tréninku působila útlým a dívčím dojmem, ale když ji Dana položila ruku na zadní část stehna, ucítila pevné svaly. Loise se nyní posadila Laře na záda a za pomoci agentky Scullyové stáhla provazem její lokty těsně k sobě. Nyní společně spoutanou dívku obrátily na bok. Dana nemohla odolat a položila ruku na Lařino touto pozicí vypnuté ňadro a pevně jej stiskla. Lara sebou začala házet a z úst se ji draly nadávky. Dana vzala její prsní bradavku a vší silou ji drtila mezi prsty. Začínalo se jí to líbit. Nadávky se změnily v bolestné sténání. Lara bolestí zapomněla, že své utrpení může kdykoli, alespoň pro tuto chvíli, ukončit a nemyslela na to ani Loise s Danou. Uchopily nyní Laru za kotníky, a zdvihly jí nohy do výšky. Dana z uspokojením konstatovala, že nohy s drobnými, ale pevnými chodidly, útlými kotníky a svalnatými lýtky a stehny, tvoří vyvážený celek s dokonalou horní půlí těla mučené dívky. Odtáhly ji ke straně ringu, kterou tvořilo několik sloupků, pevně zapuštěných do země. Tam ji obrátily opět na břicho a kotníky jí připoutaly k asi metr a půl do sebe vzdáleným sloupkům přibližně v metrové výši. Naprosto bezbranná Lara nyní ležela na břiše s roztaženými stehny, zdviženými lýtky a nastavenými chodidly. Dana nyní přešla k její hlavě a poklekla na ni tak, že svým rozevřeným klínem přitlačila její hlavu obličejem k zemi. Nyní uchopila konec provazu poutajícího zápěstí a postupným tahem směrem k sobě začala vyvracet Lařina ramena. Lara zpočátku pouze hlasitě křičela, ale jak se bolest stupňovala, její tělo se začalo neuvěřitelně napínat, aby ulehčilo ramenním kloubům. Dana nyní natažený provaz přivázala k jednomu ze sloupků, a vzrušeně si prohlížela napjaté svaly mučeného těla. Loise si stoupla mezi Lařina roztažená stehna a surově prozkoumávala její rozkrok. Danu však v této chvíli nejvíce přitahovaly Lařiny dokonalé nohy. Bolest způsobila jejich maximální vypnutí, takže se na nich ostře rýsoval každý sval od horní části hýždí až po napjatá chodidla. Dana neodolala a přijala jeden z nabízených prutů. Napřed jen párkrát zkusmo švihla, ale pak začala prutem Lařiny nohy poctivě zpracovávat. Začala na pevných lýtkách, po chvíli se postupně přesunula níž, přes Achillovu šlachu na paty a nakonec prutem masírovala Lařina propnutá chodidla tak, že křik a bolestné sténání chvílemi překrývaly zvuk dopadajících ran.

V tom se však z druhé strany prostranství ozvalo mnohohlasé volání. Blížila se odtud skupina bojovníků. Jejich středem byl vlečen mladý muž. Přes zoufalý odpor jej bez větší námahy srazili před náčelníkem na zem. Okolo se nesly hlasité ovace, zejména ženské části kmene, nad novým zajatcem. Náčelník pokynul jeho přemožitelům a ti jej zdvihli na nohy, strhali z něj oděv a zuli mu boty. Pět nebo šest mužů k němu přistoupilo, uchopili jej za ruce a donutili jej rozpažit. Náčelníkovy dívky k nim přistoupily a podrobily jeho obnažené tělo důkladné prohlídce. Marnou snahou osvobodit se mu pod kůží zřetelně nabíhaly boule svalů. Dívky podrobně prozkoumaly celé jeho tělo, přičemž největší pozornost věnovaly jeho poměrně velkému pohlaví. Zjevně spokojené s výsledkem prohlídky dali pokyn strážím a ti jej odvlekli k jednomu z dřevěných rámů. Jeho ruce byly zdviženy a upoutány k provazům v horní části. Pod spodní částí zad byla tyč, ukotvená v jakémsi pohyblivém zařízení. Jeho nohy byly doširoka roztaženy a přivázány okolo kotníků k okům po stranách. Nyní byli strážci vystřídáni dívkami. Ty rám sklopily do vodorovné polohy, takže spoutaný muž nyní ležel před nimi neschopný jakéhokoli odporu na asi metr vysokém podstavci. Dívky pomocí klik a důmyslných převodů v rámu začali ještě více rozevírat jeho stehna. Současně s tím se zdvihala tyč pod jeho zády, takže po chvíli se jeho tělo neuvěřitelně vypjalo. Dívky kus ustoupily a prohlíželi své dílo. Pak jedna přešla mezi jeho stehna, začala prohmatávat pohlaví a zkušenými pohyby jej přinutila k erekci. Ukazovák levé ruky mu vsunula do konečníku a pravou rukou masírovala jeho nabíhající žalud a varlata. Svázaný muž začal sténat a bezmocně trhal pouty na svých rukou a nohou. Jeho varlata se nalila spermatem a ztvrdlý penis naběhl do tmavě rudého odstínu. V té chvíli dívka od jeho rozkroku odstoupila a na to čekali ostatní. Jedna z nich pevně sevřela jeho varlata a odtáhla je od těla, co nejvíc to šlo. Další mu pak šourek pevně podvázala koženým tenkým řemínkem tak, že se pokožka napjala a leskla se, jakoby byla potřena olejem. Pak stáhly předkožku z nalitého penisu, takže obnažila temně rudý žalud. Nyní mu dívky velmi pevně podvázali kořen penisu tak, aby ještě více naběhl a zároveň nemohlo dojít k odkrvení a ztrátě erekce.

Zajatec byl nyní dokonale připraven k mučení. Jedna z žen uchopila do rukou asi metr dlouhou dřevěnou tyč a začala přesně mířenými údery postupně zpracovávat jeho paže od lokte nahoru až do podpaží. Potom byly stejnému týrání vystaveny jeho roztažené nohy, zejména napjaté svaly na vnitřní straně stehen a lýtka a nakonec neušla pozornosti ani jeho chodidla. Posléze žena odložila tyč, vyměnila ji za podstatně tenčí a pružnější a přešla k jeho obnaženému ztopořenému pohlaví. První ranou zasáhla jeho pevně stažená a tedy mimořádně citlivá varlata a na přesně stejné místo pak udeřila ještě pětkrát nebo šestkrát, dokud muž neztratil bolestí vědomí. To však nebyl konec jeho utrpení. Domorodky měly pro něj připraveny mnohem hlubší zážitky. Jeho nyní již zřetelně natékající varlata byla potřena zvláštním kluzkým roztokem a třikrát omotána dlouhým, velmi tenkým koženým řemenem tak, aby na každé straně zůstal asi dvoumetrový kus volný. Dvě děvčata nyní uchopila tyto volné konce a začala je pomalu natahovat každá na jednu stranu. Závity se pomalu začaly na kluzké pokožce bez odporu svírat a nemilosrdně drtit sevřené pohlavní žlázy. Po chvíli byla způsobená bolest taková, že se zajatec probral z mrákot a z jeho úst vycházelo přerývané chroptění. Dívky se chvíli bavily tím, že pomalu povolovaly a opět utahovaly sevření. Mužovy oči téměř vylézaly z důlků a obracely se v sloup. Jeho tělo se v pravidelných intervalech, jak byla varlata svírána, otřásalo neovladatelnou křečí. Nakonec dívky řemeny opět pevně natáhly a pak jako na povel prudce trhly. Ze zajatcových úst se vydral hlasitý a nepřirozeně vysoký zvuk a opět upadl do hluboké mdloby. Tím také jeho utrpení pro tuto chvíli skončilo a pozornost všech se obrátila zpět k dívkám.

Ty byly zatím strážemi vyvedeny z ringu a všechny tři nyní s neskrývaným strachem, ale ne bez vzrušení pozorovaly exekuci na bezmocném mužském těle, která se před nimi odehrávala. Jejich zájem však přerušil náčelníkův hlas: „Protože jste nesplnily podmínky a nedonutily poraženou, aby se vám nahlas vzdala, ponesete za to nyní následky. Musím však přiznat, že jste si nevedly špatně, uvidíme tedy, jak se vám za to odvděčí vaše přítelkyně. Po těchto slovech strážci pevněji sevřely Loise i Danu a Laře sňali pouta. Ta k nim obrátila pomstychtivý pohled a jejich oči se setkaly. Daně došlo, co na ně čeká a mráz jí přeběhl po zádech. Náčelník ke všemu Laru nijak časově neomezil a navíc rozkázal strážím, aby jí byly k ruce. Ta se rychle do nové role vžila, po chvíli vybrala jeden z rámů pro Danu, kterou strážci uvázali podle pokynů své dočasné velitelky. Před mučidlem ji položily na záda, uchopily za nohy a kotníky přivázaly k provazům vedoucím ke kladkám, které byly umístěny asi ve třímetrové vzdálenosti od sebe. Nyní tahem za provazy její tělo zvedali tak dlouho, až se Daniny nohy roztáhly téměř do jedné přímky. Její pohlaví se rozevřelo a stalo se tak velmi dobře přístupným. Lara se také ihned pustila do jeho velmi podrobné prohlídky, přičemž navíc vsunula chodidlo mezi Danina za zády spoutaná zápěstí a tlakem dolů vypnula její zavěšené tělo přesně stejným způsobem, jakým to předtím Dana prováděla jí. Pak uchopila do ruky prut a švihla s ním Danu přes nastavenou spodní část pevných prsou. Ta při druhé ráně vykřikla a začala prosit. Nebylo jí to však nic platné. Lara nevynechala jediné místo na bezmocném těle. Zvláštní pozornost věnovala jejím ňadrům a plochému břichu, lýtkům a chodidlům, ale nejdéle se zdržela u nastaveného pohlaví. Nejprve sešvihala její rozevřené pysky, až začaly rudnout a natékat. Pak se přesunula na hýždě a zejména rýhu mezi nimi. Pokaždé, když se jí povedlo zasáhnout koncem prutu Danu přímo na rozevřenou růžici konečníku, ozval se hlasitý výkřik. Lara na chvilku ustala v bití a prohlížela si její citlivé místo. Pak si naslinila prst a prudce jí ho vrazila do konečníku tak hluboko, jak jen to šlo. Dana vykřikla a její tělo se vzepjalo. Přes způsobovanou bolest a ponížení opět cítila vzrůstající příval vzrušení. Pohyb Lařina prstu v roztaženém análu ji pozvolna přiváděl k extázi. To však její mučitelka nedovolila. Jakmile se Dana začala přibližovat k vyvrcholení, odstoupila a pokynula strážcům, kteří zkušeným pohybem rozevřeli dívčino nastavené pohlaví, takže zcela obnažili naběhlý poštěváček. Lara vzala do ruky velice tenký, ale neobyčejně pevný řemínek a zručně jím zduřelý poštěváček pevně podvázala. Prohlédla si své dílo, uchopila do ruky konec řemínku a pozvolna jej začala napínat. Bolest, kterou tím mučené agentce způsobovala byla tak nesnesitelná, že se Dana naprosto přestala ovládat. Její tělo se svíjelo v bolestných křečích, takže se jí provazy zařezávaly hluboko do masa, dokud neztratila vědomí.Teprve potom Lara přestala s týráním jejího pohlaví a pokynula strážcům, kteří dívku odvázali a odnesli prozatím do chatrče, kde ji opět pevně spoutali.

Nyní se Lařina pozornost zaměřila na Loise. Čtyři ze strážců ji uchopili a položili její obnažené tělo na velký dřevěný stůl. Nyní k nim přistoupily náčelníkovy dívky a s pomocí strážců Loise rozpažily ruce, roztáhly nohy a hlavu ji za vlasy zvrátily dozadu, takže se nemohla ani pohnout. Lara ji podrobila pečlivé prohlídce od hlavy až po prsty na nohou. Když skončila, strážci Loise uchopili a postavili na nohy vedle stolu. Dva z nich nyní vzali do rukou její pevná prsa a surově je sevřeli u těla tak, aby je Lara mohla omotat pružným motouzem. Dívka se svíjela bolestí a studem, ale stráže držící její rozpažené ruce ji donutili pokleknout na stole, roztáhli ji kotníky od sebe, paže zkroutili za záda a konec provazu od svázaných zápěstí přehodili přes větev a touto jednoduchou kladkou dívčiny za zády spoutané paže vytáhli vzhůru, čímž ji donutili k předklonu a téměř dokonale znehybnili. Nyní ještě uvázali její roztažené kotníky a na zduřelé bradavky sevřených prsou, které nyní visely dolů připnuli pomocí skřipců řetízky, které byly připevněny k desce stolu. Nakonec ještě víc natáhli provaz vedoucí vzhůru od jejích zápěstí. Jak byli paže krouceny a vytahovány vzhůru, napínaly se i řetízky a dívčina ňadra byla za bradavky protahována do délky. Lara uchopila do ruky tenký prut a prošla kolem zmučené novinářky. Dotkla se jejích napnutých prsou a paží, po plochém břiše sjela do rozkroku, několikrát ji pleskla po rozevřeném zadku a po stehnech sjela na lýtka. Pak poněkud poodstoupila a první ranou zasáhla Loise přesně mezi roztažené půlky. Dívka sebou bolestí i leknutím škubla, ale vzápětí jejími bradavkami projela taková bolest, že málem omdlela. Jakýkoli pohyb totiž způsobil napínání řetízků a neuvěřitelně násobil bolest sevřených bradavek. Lara si nemohla nevšimnout Loisiny reakce a pobavilo ji to. Nyní začala prutem zkoušet dívčina citlivá místa. Ostrým koncem hole jí přejížděla po chodidlech tak dlouho, až to Loise nevydržela a z jejího rozevřeného pohlaví ukáplo několik kapek. Toho Lara využila a začala postupně rozevírat její štěrbinu, až v ní nakonec zmizela celá ruka. Loise sténala a když Lara nahmátla její močový měchýř a začala ho v pravidelných intervalech svírat a masírovat, celé její tělo se bez ohledu na bolest začalo kroutit. Nyní k nim přistoupily další dívky a pomocí prutů začaly zpracovávat Loisina chodidla, další dvě se zaměřily na její napnutá prsa a nastavený zadek. Bolest spojená se vzrušením Loise zcela ovládla a zbavila ji jakékoli sebekontroly. Dívka se vypínala v poutech a vydávala neartikulované skřeky.

Náčelník a jeho společnost pozorovali tuto zábavu s neskrývaným vzrušením, ale když Loisino vzrušení dosahovalo vrcholu, na jeho znamení stráže Laru strhli zpět, ruce i nohy ji byly opět spoutány a bezmocná dívka byla sražena k zemi. Náčelník sestoupil ze svého místa a pomalu přešel k zajatkyním. Zblízka prohlížel jejich spoutaná těla, pak se otočil k připoutané Loise a začal podrobně prozkoumávat její mučené tělo. Prohmatal její napjaté svaly na zkroucených pažích, přesunul se k bolestivě protaženým ňadrům která hrubě mačkal a štípal ji do sevřených bradavek. Loise ječela bolestí, ale náčelník ještě zdaleka nebyl u konce. Od ňader se jeho ruce přesunuly na žebra a klouby zatnuté pěsti jí přejížděl po mezižeberních svalech, až dívka lapala po dechu. Prohlídka pokračovala přes břicho do rozkroku. Dívčino rozevřené pohlaví i konečník byly surově roztaženy a podrobně prohlíženy. Pak náčelník uchopil mezi prsty Loisin poštěváček, silně jej sevřel a pak začal natahovat, až jej protáhl do délky asi tří centimetrů. Spokojen s výsledkem sevření uvolnil a pokračoval v prohlídce dívčiných pevných hýždí. Pak svou pozornost přesunul na její rozevřená stehna. Přejížděl jí dlaněmi od rozkroku až ke kolenům a z uspokojením vnímal chvění jejích násilně napínaných svalů. Pak se věnoval jejím lýtkům, která se nádherně rýsovala pod opálenou pokožkou a pokračoval dolů k jemně tvarovaným kotníkům. Dvěma prsty stiskl šlachu nad patou pravé nohy a Loisino chodidlo se propnulo. Náčelník vzal do ruky jeden z prutů a ostrým koncem postupně dráždil akupresurní body na chodidlech bezmocné dívky, čímž jí způsoboval nesnesitelnou směs prudké bolesti, která vzápětí přecházela v mohutné vzrušení.

Na jeho signál byla opět přivedena i Dana a sražena na zem vedle Lary, stejně jako Loise, kterou stráže odvázali od mučidla a pevně spoutanou položily vedle dívek. Náčelník se chvíli radil se svými ženami a na jeho povel byl strážci opět přivlečen na prostranství zajatý muž. Dana si všimla, že po přestálém mučení jsou jeho varlata stále ještě poněkud nateklá a zřejmě i velmi citlivá. Muž i zajaté dívky byli odvedeni k ringu a byla jim sejmuta pouta.

„V prvním kole jste příliš neobstály,“ promluvil náčelník, „ale máte nyní druhou šanci. Vy tři ženy budete bojovat proti němu.“ Ukázal na zajatce. „Pravidla už znáte.“ Všichni čtyři byli nyní vrženi bezohledně do ringu, dívky do jednoho rohu a muž, který byl již strážemi předem obeznámen s tím, co se od něj očekává zaujal bojový postoj ve druhém. Neměl však přes svou fyzickou převahu velkou šanci. Dívky se k němu pomalu přiblížily a obstoupily jej. Pak se na něj v jediném okamžiku vrhly. Loise a Lara zachytily jeho ruce a hbitě je zkroutily za záda. Než se zajatec vzpamatoval, byl zbaven jakékoli možnosti obrany, Dana se postavila před něj a sérií několika nacvičených úderů na břicho a podbřišek jej srazila na kolena k zemi. Lara a Loise mu zatím pevně spoutaly zápěstí za zády. Pak jej dívky již zcela bezbranného vyvlekly z ringu k jednomu z poutacích rámů, roztáhli mu nohy a kotníky přivázaly. Provaz od jeho spoutaných rukou vedly přes kladku v horní části rámu a ruce začali velmi pomalu vytahovat vzhůru, čímž jeho tělo donutily k maximálnímu výponu na špičkách roztažených nohou. Všechny tři s neskrývaným vzrušením pozorovaly napjaté svaly pod jeho hladkou kůží a přejížděly mu prsty i rukama po roztaženém zadku i zvolna se topořícím pohlaví. Nevynechaly ani břicho, prsa a nohy. Muž sebou cukal a házel, jak jen to pevné provazy dovolovaly a v očích se mu objevily slzy vzteku a ponížení. Pak Lara uchopila mezi prsty jeho levou prsní bradavku, pevně ji zmáčkla a rovnoměrně zvyšovala tlak až se bezmocný zajatec začal kroutit. Dana mu mezitím potřela rozevřené půlky olejem a nevynechala ani roztažený konečník. Pak zezadu zajela rukou k jeho varlatům, která pevně tiskla a masírovala. Tyto manipulace způsobily pevné ztopoření penisu. Dana jej zezadu uchopila u kořene, prudkým pohybem stáhla napjatou předkožku, obnažila žalud a tvrdý úd bezohledně ohnula směrem dolů, až mučený bolestí vykřikl a vzepjal se v poutech. Loise vzala do ruky jednu z metrových tyčí, přiblížila se k vyšponovanému tělu a s neskrývaným vzrušením si s ní pohrávala. Přejela po spoutaných rukou, přes bicepsy až do podpaží, přes bradavky a žebra pokračovala až na břicho. Pak bez nejmenšího varování vrazila oblý konec tyče do mužova pupku a několikrát jím zakroutila. Uvázaný muž hekl, ale zůstal při vědomí. Loise přiblížila hlavu k jeho obličeji a s pohledem upřeným do jeho očí zatlačila konec hole ještě hlouběji. Ve stejném okamžiku Dana levou rukou vší silou sevřela jeho dozadu bolestivě ohnutý penis a prsty pravé ruky ho surově štípla do naběhlého žaludu. Oči se mu na okamžik zvrátily v sloup a opět zalily slzami. Dívky jej takto držely asi dvacet vteřin. Potom uvolnily tlak a dovolily tím mučenému tělu několik okamžiků oddechu. Mezitím Loise obešla uvázané tělo a začala se věnovat jeho zadním partiím. Holí mu přejela po zádech na boky a hýždě a posléze se přesunula na napnuté dolní končetiny, kde prozkoumala zejména vnitřní část stehen a vypracovaná lýtka. Pevné tělo ji po chvíli vyprovokovalo a Loise vší silou zasáhla holí zajatcův lýtkový sval. Bezbranný muž zařval jako raněné zvíře, ale než výkřik dozněl, dopadla další rána, tentokrát na achilovu šlachu těsně nad kotníkem. Dál pak rychle za sebou uhodila zezadu pod koleno, na napnutý sval v zadní části stehna a nakonec holí udeřila přesně přes úpon stehenního svalu kousek nad kolenem. Stejným způsobem připravila i druhou nohu a pak jej bez jakéhokoli varování holí zasáhla ze strany do žeber až skoro v podpaží. Muž sebou zazmítal, ztratil rovnováhu a nohy se pod ním podlomily, takže zůstal viset napůl v bezvědomí jen za připoutaná zápěstí. Dívky odvázaly jeho kotníky od rámu, ohnuly mu kolena vzhůru a nohy opět přivázaly k tyčím, takže zajatec nyní visel v mírném předklonu s nohama zdviženýma dozadu. Loise uchopila silný prut a začala jím střídavě zpracovávat jeho nastavená chodidla a napnuté prsní svaly. Muž při každé ráně zasténal, ale když se Loise podařilo zasáhnout bradavku, hlasitě vykřikl. To dívky upoutalo. Lara uchopila druhou tyč a Dana za vlasy zvrátila jeho hlavu dozadu čímž mu ještě více napjala svaly na prsou a břiše. Loise s Larou je nyní začaly bít přes prohnuté tělo. Rány dopadaly rychle za sebou a postupovaly od klíčních kostí dolů přes prsa a žebra na břicho až k podbřišku a pak zase neúprosně zpět vzhůru. Zároveň k nim přistoupily dvě dívky a tenkými pružnými pruty začaly bičovat jeho nastavená chodidla. Muž se bolestí svíjel v poutech, ale pevné provazy mu nedovolily téměř žádný pohyb. Dívky jej bily několik minut, dokud neztratil vědomí. Bezvládné tělo pak za pomoci stráží potřely olejem a rám sklopily mírně dozadu, takže zajatec nyní způli visel za ruce a způli ležel opřený o konstrukci rámu. Pak dívky upravily jeho polohu tak, že vzpažené ruce ohnuly přes jednu z tyčí za hlavou, čímž opět jeho tělo vypjaly a nohy mu co nejvíce roztáhly a zdvihly tak, aby byl dobrý přístup k rozevřenému zadku. Pak jej polily vodou, až spoutaný muž opět nabyl vědomí.

Než se stačil rozhlédnout, Dana k němu přistoupila, uchopila jej za vlasy a surově mu strhla hlavu dozadu. Zdvihla bosou nohu a položila mu ji na krk. Pak rovnoměrně zvyšovala tlak, až zajatec začal chroptět a dusit se. Po chvíli tlak uvolnila a chodidlem pomalu přejela nejprve jeho prsní svaly, pak se přesunula přes břicho do rozkroku a začala nohou tvrdě zpracovávat předchozím škrcením opět ztopořený penis a varlata. Loise i Laru tato manipulace zaujala natolik, že přistoupily k bezbrannému tělu a připojily se k Daně. Lara položila chodidlo na napnutou vnitřní část paže a drtila jeho podpaží a biceps. Loise spolu s Danou sevřely nohama mužův penis a střídavě společně stahovaly svými chodidly předkožku tak tvrdě, jakoby mu chtěli ocas svléknout z kůže. Zajatec kňučel bolestí, ale jeho penis se péčí obou dívek naléval k prasknutí a ohromný rudý žalud pulzoval tepající krví. Když se zdálo, že překrvené pohlaví téměř exploduje, uvolnily dívky sevření svých nohou. Lara uchopila úd, velmi pevně jej u kořene sevřela a co nejvíce stáhla předkožku. Dana nyní na penis nasadila smyčku z pružné liány, a stáhla ji těsně pod pulsujícím žaludem. To samé provedla také s jeho varlaty. Pak si nalila do dlaní olej a začala sevřené pohlaví bezohledně masírovat. Uvázaný muž prosil aby přestala, ale odpovědí mu byla jen zvýšená péče, věnovaná jeho podvázaným varlatům. Lara je stiskla mezi prsty a drtila a masírovala je tak, že zajatec pouze popadal dech. Po chvíli uchopila konec liány, která svírala žalud a začala ji pomalu natahovat. Smyčka na jeho penisu se sevřela a celý úd byl nyní za žalud surově protahován do délky. Dana vzala druhý úpon poutající jeho varlata a protáhla jej tentokrát dozadu mezi roztažená stehna a pak nahoru tak silně, že se tmavorudé stažené koule objevily téměř pod rozevřenými půlkami. Pak začali obě dívky muže přes mučené pohlaví lehce švihat, zepředu přes žalud a zejména pootevřený otvůrek na jeho špičce, zezadu se samozřejmě stala terčem jeho varlata. Přestože mu to způsobovalo bolest, jakou si předtím stěží dokázal představit, jeho ztopořené pohlaví prozrazovalo stále narůstající vzrušení. Dvě domorodé dívky k němu přistoupily a prohmatávali bolestí a vzrušením napnuté svaly na spoutaném těle. Loise vzala do rukou kus dřeva opracovaného do podoby mužského údu, přiblížila se zezadu k zajatci a začala jej dráždit na rozevřeném konečníku. Muž začal sténat vzrušením, ke kterému nyní přispívaly dívky prohmatávající citlivá místa na jeho těle i Lara s Danou bičující jeho pohlaví. Když se jeho vzrušení přiblížilo vrcholu, dívky od něj jako na povel odstoupily. Zajatec nyní cítil pouze nástavec, pomalu se pohybující mezi jeho široce roztaženými stehny a jeho tělo se začalo vzpínat v počátcích orgastické křeče. Vtom okamžiku mu dívky vší silou stiskly prsní bradavky a Loise současně s tím vrazila dřevo hluboko do naolejovaného konečníku. Bezmocný zajatec zaječel a spoutané tělo se vypjalo v křeči s ohromně ztopořeným penisem trčícím díky úponu staženému okolo žaludu přímo dopředu. Jedna s dívek k němu přistoupila podržela před ním jakousi misku. Pak pokynula Laře a Daně. Pruty dopadly současně na kořen penisu a zezadu na varlata. Způsobená bolest uvolnila stažené svěrače a nahromaděné sperma začalo stříkat téměř nepřetržitým proudem do nastavené nádoby. Ženy pomalu zvyšovaly frekvenci úderů, až z varlat tímto způsobem doslova vymačkaly i poslední zbytky semene. Pak Lara zajatce několika prudkými kopy zespodu do natažených varlat omráčila, stráže jej odvázaly a odnesli do chatrče.

Nyní se na náčelníkův povel stráže chopily všech tří dívek a odvedli je opět k improvizovanému ringu. Pak dívkám naznačily, aby vstoupily dovnitř. Proti nim se postavilo pět dokonale urostlých domorodek. Než se Dana a její společnice stačily zorientovat, ženy se na ně vrhly. První z nich bleskurychle chytila Loise za vlasy, zaklonila jí hlavu a kopnutím zezadu pod koleno ji srazila do kleku. Stoupla ji nohou na lýtko, čímž jí znemožnila vstát, zezadu jí paží sevřela hrdlo a pak ji několikrát udeřila sevřenou pěstí pravé ruky do spánku, až Loise ztratila vědomí. Její přemožitelka vstala a připojila se ke dvěma dívkám, které stály proti Daně. Pak se všech pět domorodek jako na povel pustilo do svých dvou sokyň. Bylo zřejmé, že jsou na tento způsob boje velmi dobře připraveny a tak se díky jejich početní převaze Dana i Lara dostaly do situace, nevyhnutelně směřující k jejich porážce. První podlehla Lara. Dvěma děvčatům se podařilo uchopit ji za ruce a rozpažit je. Pak ji stejně jako předtím Loise donutily klesnout na kolena, kopnutím jí poněkud roztáhly nohy od sebe a lýtka jí přišláply k zemi. Rozpažené ruce mírně zdvihly a zkroutily dozadu, čímž donutily přemoženou dívku vypnout svalnaté tělo vpřed. Třetí domorodka se postavila před Lařino nastavené tělo a začala ji bít. Díky sevřeným končetinám se Lara nemohla téměř pohnout a tak rány dopadaly přesně tam, kam měly. Žena ji byla pěstmi ze stran do žeber od podpaždí až do slabin, několikrát ji uhodila přesně na žaludek a pak její rány zamířily na vypnutá prsa. Laře se pokaždé bolestí zatmělo před očima. Nakonec jí její mučitelka sevřela pravé ňadro, rozmáchla se a klouby prstů vrazila přímo do bradavky. Poslední co Lara ucítila byla hrozná bolest, když úder drtil její mléčnou žlázu a v tom okamžiku ztratila vědomí. Přemožitelky ji položily prozatím na podlahu ringu vedle Loise a obrátily se do druhého rohu, kde jejich dvě kolegyně bojovali s Danou, pro kterou se zatím zápas vyvíjel velmi dobře. Jedna z jejích sokyň ležela po ráně do brady na podlaze, druhá na břiše a Dana ji klečela na zádech, jednou rukou ji ze zadu škrtila a druhou ohýbala její nohu, takže krásné tělo domorodky se prohnulo jako luk. Tři zbylé ženy se k ní zezadu přiblížily a než se Dana vzpamatovala, ochromil ji úder na krční páteř. V dalším okamžiku ji uchopily tři páry paží. Položily ji na záda na zem, roztáhly jí ruce i nohy, hlavu za vlasy zvrátily dozadu a jedna dívka jí stoupla na krk. Dana se začala dusit, její tělo se vzpínalo v marné snaze se osvobodit, ale po chvíli i ona podlehla. Vítězky jí spoutali kotníky, ruce za záda a položili ji k ostatním. Na náčelníkův rozkaz k nim připojily i domorodou dívku, ještě se vzpamatovávající po Danině ráně. Měla být potrestána za svou snadnou porážku. Lara i Loise se mezitím probraly a byly také spoutány. Pak je strážci opět postavily na nohy a odvedli k poutacím rámům. Laře, Loise a Daně rozvázali nohy a za ruce spoutané za zády je vytáhli vzhůru, takže všechny tři stáli na špičkách v mírném předklonu s pažemi bolestivě vyvrácenými. Nohy jim strážci rozkročili a za kotníky připoutali k postranním tyčím rámu. V této mimořádně nepohodlné pozici měly přihlížet potrestání domorodé ženy. Té stráž rozvázala nohy i ruce a položila ji na záda na jakýsi stůl vybavený mnoha podivnými mechanismy.

Ruce jí zvedli a připoutali je do kožených náramků, pevně spojených s konstrukcí stolu. Pak ji uchopili za nohy, zdvihli je a doširoka roztáhli. Dana si všimla, že dívčiny nohy jsou velmi dlouhé, štíhlé, s oblými stehny a ostře se rýsujícími lýtky. Také pohlaví, v této poloze velmi dobře viditelné, bylo pevné a sevřené. Dana odhadovala, že i přes zcela vyvinuté tělo nebude děvčeti více než sedmnáct let.

K nastavenému tělu nyní přistoupilo několik náčelníkových žen a jedna něco prohodila směrem ke strážím, držícím roztažené nohy provinilého děvčete. Ti přikývli a hmatem pod patu a na nárt jí propnuli chodidla. Pak je začali vytáčet směrem ven a současně dbali, aby nohy zůstaly stále rozevřené a natažené. Dívka sebou začala bolestí házet, ale ženy si s ní věděly rady. Její krk stáhli do obojku, upevněnému stejně jako pouta na zápěstích ke stolu. Po jeho stranách pak vyklopily nahoru jakési dřevěné bodce s tupým hrotem a zafixovali je tak, že mířily kolmo dolů nad mučeným tělem. Pak jejich polohu upravily, aby dva směřovaly na vypnutá prsa, třetí pak na břicho nataženého těla. Pak bodce pomocí šroubů začali stahovat dolů. Dana přihlížející utrpení své bývalé soupeřky hrůzou pootevřela oči. Pochopila, že se jedná o jakýsi svěrák, jehož pevnou část tvořila deska stolu, a druhou pohyblivé hroty, které byly nyní nastaveny přesně nad bradavkami a pupíkem bezmocného děvčete. Několik párů ruko ji nyní přidrželo aby sebou necukala a jedna ze žen začala kolíky pomocí velmi jemného závitu spouštět dolů. Dřevo začalo přitlačovat na prsní bradavky a po chvíli i na mléčné žlázy. Děvče se kroutilo, ale jak nástroje zatlačovaly prsa stále víc dovnitř, každý sebenepatrný pohyb jen zvyšoval její utrpení. Žena u kliky ovládající šrouby po chvíli přestala s utahováním a prohmatala drcená ňadra. Zřejmě byla spokojena, protože dívčina prsa tlakem ztvrdla, takže připomínala promáčklé gumové míče a po chvíli vrátila k mechanismu a utáhla šrouby tak, aby prsní žlázy byly skrz ňadro přitlačeny až na žebra. Děvče skučelo bolestí, ale ženy nelítostně pokračovaly. Dalším hrotem začaly týrat její pupek a nedbajíc na nářek a slzy, pomalu jej zatlačily asi deset centimetrů do plochého břicha. Nyní bylo její tělo na citlivých místech doslova přišpendleno k desce stolu, takže i nejmenší pohyb násobil již nyní téměř nesnesitelnou bolest. Mohla hýbat jedině nohama, ale ty jí stráže stále pevně drželi zvednuté a roztažené, navíc jí nyní ještě více vytočili chodidla, až se pevné svaly na lýtkách napnuly. Jedna z žen nastavené nohy prohmatala a dala další pokyny strážím. Dívčiny kotníky byly nyní připoutány do smyček a zdvižené a široce roztažené nohy tím byly v této poloze znehybněny. Několik dívek přistoupilo ke svázanému tělu. V rukou drželi hole a pruty. Dvě z nich se postavily k nastaveným nohám a tlusté hole dopadly na pevná chodidla. Utrpení bylo o to horší, že díky kolíkům přitlačeným na citlivá místa jejího těla se mučená dívka nemohla pohnout ani o centimetr. Ženy ji bily střídavě přes chodidla a napnutá lýtka. Když se bolest už zdála nesnesitelná, přidaly se další, které ji tenkými pruty švihaly v podpaždí, přes spodní část drcených prsou a svaly na plochém břiše.

Po chvíli bičování ustalo a strážci téměř bezvládné tělo odpoutali, uvolnily hroty na jejích prsou a na břiše, zmučené děvče spoutali a odvedli prozatím do vězeňské chýše.

Nyní měla opět přijít řada na zajatkyně. Stráže je postavily do řady, zkroutily jim ruce za záda a lokty stáhly k sobě. Tím donutily ženy co nejvíce vypnout obnažená ňadra. Náčelník vstal ze svého křesla a přistoupil k nim. Nyní byly bezmocné dívky vystaveny velmi podrobné potupné prohlídce. Zpočátku prozkoumal nastavená prsa, přejížděl prsty po žebrech a po břiše. Pak pokynul strážím a ruce dívek byly rozpaženy nad hlavou, aby náčelník mohl prohmatat svaly na pažích, odkud se jeho ruce přesunuly do podpaždí a po stranách hrudníku na lopatky. Strážci při tom rukama dívek kroutily tak, aby musely předvést každý sval na obnaženém těle. Po páteři náčelník pokračoval dolů na zadek. Strážní kopnutím rozkročily zajatkyním nohy a náčelník podrobně prozkoumal napřed hýžďové svaly, Pak stráže uchopily každý jednu půlku a poníženým dívkám surově roztáhli zadek. Zároveň s tím každou stlačily do předklonu a tak zpřístupnily jejich rozkrok. Náčelník všem třem prozkoumal prsty sevřený anál a pohlaví. Pak byly paže dívek opět zkrouceny za záda tak, aby se bolestí vypjaly a stály pouze na špičkách rozkročených nohou, neboť potupná prohlídka pokračovala právě na napnutých dolních končetinách. Náčelník podrobně prozkoumával svaly na rozevřených stehnech, surově je štípal na jejich vnitřní straně a vzadu těsně pod hýžděmi až pokořené dívky kňučely bolestí. Pak pokračoval pod koleny na lýtka která se díky napnutým chodidlům ostře rýsovala pod jemnou pokožkou a prohlídku zakončil právě na propnutých chodidlech. Aby vyzkoušel jejich citlivost, přejížděl dívkám pod patou a po ploskách nohou špičkou nože, dokud se v jejich očích neobjevily slzy.

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasů: 3

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *