Povídka “Správná motivace”

„Zase jsme prohráli. Co to pro vás znamená víte, takže se připravte na trest“ oznámit trenér ztichlé šatně.

„Snaha žádná, zkazíte na co sáhnete, potřebujete prostě pořádnou motivaci“ dokončil myšlenku.

„Doslali jsme 40 branek, deset holek, každá 4 rány za branky, za každou chyby 1 rána, takže to máme…, jo, ta si užije „ ozývalo se ztichlou šatnou. Zato ve sprchách bylo rušno, holky se vzájemně obviňovaly, která může za prohru, která udělala více chyb. Pouze Petra byla tiše a třela si zadek, věděla že jako kapitánka dostane asi nejvíc.

„Pokud jste se již vycachtaly, tak se pojďte, ani se neoblíkejte, stejně budete dostávat na holou.“ Deset dívek zabalených v osuškách stálo v půlkruhu okolo trenéra, který seděl na lavici postavené uprostřed šatny.

„Spočet jsem to a pro některé to nevypadá moc dobře. Chcete být u těch výprasků všechny, nebo byste byly pro větší soukromí?“

Jak se dalo očekávat, většina dívek chtěla být při výprasku sama.

„Vyplácet tedy budu vedle v šatně, jako vždy“ oznámil trenér „Je nějaká dobrovolnice?“ zeptal se víceméně řečnicky trenér

Z rohu se ozvalo „ Já pospíchám, pokud bych mohla hned ? „ Trenér se podíval po hlase a pokýval hlavou „Zahájí tedy Alice, a hned nás opustí, jako vždy“ nahlédl do papíru „čtyři a tři, tedy sedm na zadek. Tak pojď!“

V další šatně posunul trenér jednu z lavic do středu. Alice spustila na zem osušku a trenér se mohl na malou chvilku pokochat jejím mladým, ještě ne zcela vyvinutým tělem. „Tak dost striptýzu a padej na lavici“

Alice si lehla na lavici a přitiskla se k ni. Trenér pohledl na malý, pevný zadeček, vzal do ruky řemen a poprvé udeřil

„Au, jedna“ začala počítat Alice a zaťala prsty do lavice

Rány byly dost silné a zadek začínal rychle získávat červenou barvu. Po páté ráně se Alice rozbrečela a další dvě rány již dopočítal trenér.

Dopadla sedmá rána, přes celý zadeček se skvělo sedm rudých pruhů. Adéla vstala, k hrudi si přitiskla osušku a odebrala se do sprch.

„Pošly další dobrovolnici“ požádal jí trenér. Když dlouho nikdo nepřicházel, odešel trenér do sousední šatny.

„Takže, žádná dobrovolnice?“Dívky sklopily oči. „Žádná nemá odvahu?“ zeptal se ještě jednou.

„Budeme tedy postupovat podle výše trestu. Tři z vás dostanou 4 rány za účast, hrály dobře, ale jste jeden tým. Pavlíno, Jitko, Dano – nástup!“

Tři oslovené předstoupily před trenéra a zmizely s ním ve vedlejší šatně.

„Takže čtyři rány, ručníky dolů a opřít o stěnu“

Holky na sebe pohlédly, spustily ručníky na zem a otočily se ke zdi

„Ruce na zeď, nohy k sobě, uvolněte se“ trenér si prohledl tři dívčí zadečky a poprvé udeřil

„Au, au, au“ na každý zadek dopadla jedna rána

Trenér se vrátil k první z dívek.

„Druhé kolo“ oznámil a šatnou opět zaznělo „auu, auu, auu, auuuu, auuuuuuu, auuuuuuu“

Tentokráte vyplatil trenér pouze dvě krajní dívky, které si sebraly osušky a z rukama na zadečcích odešly do sprch.

„A teď tři rány pro Danu“ pohlédl trenér na osamělou dívku a krátce ohodnotil její pěknou postavu.

„Trenére a to snad ani nemusí být“ Dana si neodpustila žert.

„Au, auuu, jauvajs“ tři rány dopadly na Danin zadek.

„Mazej do sprch, nebo ti přidám“ naoko se rozčilil trenér, Dana byla jeho nejlepší hráčka a trenér si ji oblíbil.

Dana zavrtěla zadečkem, shýbla se pro ručník a zmizela ve sprchách.

Šest dívek nervózně posedávalo na lavičkách.

„Sylva a Magda“ nahlédla krajní do papíru.

Obě dívky se odloudaly do vedlejší šatny.

„Po deseti ranách, šest chyb“ oznámil trenér co je čeká.

Obě dívky na sebe pohledly a chytily se za zadečky.

„Trenére, to je moc, vždyť jsem daly góly“pokusily se smlouvat.

„A jedna navíc za kecy“ skončil trenér diskusi

„Která půjde první?“zeptal se. „Počkejte buď 11 řemenem nebo 7 rákoskou – vyberte si“ dodal s pousmáním.

„Tak která?“ zeptal se ještě jednou

„Já! U zdi a řemenem“ ozvala se Magda.

„Tak se postav a jdeme na to“ vyzval ji Trenér..

Magda shodila osušku na zem a nahá přeběhla šatnu, opřela se rukama o zeď a vystrčila zadek.

Trenér švihl cvičně řemenem a Magda sevřela zadek v očekávání bolesti.

„Tak Magdi, 10 za chyby a 1 za ty řeči“ shrnul velikost trestu a hned také poprvé udeřil.

„Au to štípe“ vykřikla Magda a poskočila. „Hele, stůj klidně nebo si půjdeš lehnout“ upozornil ji trenér a hned dopadla druhá rána.

„Au ta teda sedla“ okomentovala Magda ránu.

„Ty prostě tu pusu nezavřeš ani při vejprasku.“pousmál se trenér.

Další dvě rány vysázel trenér rychle za sebou, takže Magda stačila jenom vykřiknout.

„A tady je pátá“ oznámil trenér a švihl. Tentokráte Magda nejen poskočila, ale zakryla si zadek rukama.

„Tak a padej na lavici a příště je to o jednu ránu navíc“ rozzlobil se trenér.

Magda se se skloněnou hlavou došourala k lavici a s povzdechem se na ni položila.

„Nohy k sobě a pořádně se drž“ nařídil trenér a pošesté udeřil. Řemen zasáhl obě půlky, Magda vykřikla a prohnula se v zádech. Po šesté ráně začala vzlykal a prosila trenéra o přerušení.

Trenér viděl, že Magda již skutečně nemůže a přestal s bitím. Magda se trochu odpočinula, uklidnila se a odevzdaně položila hlavu na lavici.

„Mohla by mi Sylva podržet ruce“ zeptala se ještě naposledy trenéra.

„Když chceš, proč ne“ odpověděl trenér.

„Sylvo, prosím“ požádala Magda. Sylva k ni přiklekla a uchopila ji za zápěstí.

„Sedmá“ oznámil trenér a rána dopadla, Magda vykřikla a pokusila se vytrhnout, marně, Sylva jí držela pevně.

Trenér trochu snížil sílu ran a tak další dvě Magda vydržela – po tvářích se jí koulely slzy a začala se potit.

Poslední dvě rány dopadly rychle za sebou na vrchol zadku, kde vytvořily rudé jelito. Magda vytřeštila oči, hrozně zakřičela a Sylvě se jí již nepodařilo udržet. Vytrhla se jí, sklouzla z lavice, zakryla si rukama zadek a tiše sténala „bolí, bolí, to bolí“.

„Běž do sprchy a dej se do pořádku“ nařídil trenér, Magda se zvedla z podlahy a kulhala do sprch.

Sylva zírala na odcházející kamarádku.

„No to je krása, čeká mě stejných 11 přes zadek a Magda tady vyváděla jako gumová“pomyslela si. „Tak Sylvo, jdeme na to!“ oznámil trenér. Sylva odložila ručník a pomalu se položila na lavici. Ruce propletla pod lavicí a nohy spustila po stranách lavice, čímž poskytla trenérovi pohled na své pohlaví.

„Trenére radši sedm rákoskou, ale prosím šetřete mě“ vrhla na trenéra úpěnlivý kukuč.

„První“ oznámil a rákoska zasvištěla vzduchem. Sylva vykřikla, ale ani se na lavici nepohnula. Další dvě rány následovaly rychle za sebou a Sylva se rozkřičela.

„Čtvrtá a jsme za polovinou“ oznámil trenér a tvrdě udeřil.

„Trenére, prosím ne tak silně, to hrozně bolí“ zaprosila Sylva.

Trenér se opět rozmáchl a rákoska dopadla. Tentokráte Sylva nevydržela a pokusila se vstát.

Trenér usoudil, ze asi skutečně přehnal sílu a tak poslední dvě rány byly slabší. Sylva je samozřejmě pocítila, ale vydržela.

„Tak to máš za sebou“ řekl trenér a pomáhal Sylvě vstat. „Ale dost to bolelo“ zavzlykala Sylva. „Tak šup do šatny a pošli sem další“ nařídil trenér.

Za chvíli do šatny vstoupila Lucie, byla jedna z nejmladších, ale na její postavě to nebylo znát. Vysoká urostlá blondýnka, s většími prsy a větším zadečkem. „Takže 12 ran“ konstatoval trenér „řemen nebo 8 rákoskou“ zeptal se.

„Raději řemen, Sylva nám ukázala co umí rákoska“ odpověděla tiše Lucka.

„Prosím tedy, lehni si“ ukázal trenér na lavici. „A nemohla bych raději ve stoje?“ zeptala se Lucka.

„Jak chceš, ale jestli u toho budeš řádit jako Magda, tak si mě nepřej“.

Lucka si stoupla ke zdi, hluboce se předklonila, volná prsa se zhoupla, vystrčila zadek a opřela ruce o zeď.

„Lucko, takže 12 řemenem?“zeptal se ještě jednou trenér a poprvé udeřil. Lucka pouze vyjekla a na zadečku se objevil první rudý pruh. Trenér začal Lucii vyplácet střídavě přes obě poloviny zadečku.. Lucka křičela, zatínala pěsti, z očí ji tekly slzy, ale stále nastavovala zadek dalším ranám. Po desáté ráně trenér přestal z výpraskem a chvíli sledoval Lucku.

Zadek byl rudy, místy i fialový, Lucka se třásla a po celém těle ji stékal pot, ale když jí pohlédl do očí viděl tam mimo bolesti i vzrušení.

Počkal až se Lucka uklidní a vysázel jí dvě zbylé rány.

„Tak Lucko, máš to za sebou. A řekni, že se ti to líbilo?“ zeptal se trenér žertem.

„Docela jo, ale dost to bolí a týden je vidět, že jsem dostala na zadek“ odpověděla k trenérovu překvapení Lucka.

„Pošli sem další“ křikl za ní trenér, když Lucka odcházela a třela si zbitý zadek.

Další na řadě byla Anna. Smutně vešla do šatny a hned u dveří spustila na zem ručník a nahá se blížila k trenérovi.

„Trenére, líbím se vám“ zeptala se nelogicky. Trenér si Anku prohlédl. Dlouhé černé vlasy, pěkná souměrná postava, pevná větší psa, klenutý větší zadeček a pečlivě vyholené pohlaví.

„Jsi pěkná holka, ale co já s tím“ odpověděl po chvíli trenér.

„Vy chcete téhle pěkné holce, jak říkáte, úplně zkazit první rande a tím nejhezčím klukem jakého znám“ vyhrkla Anka

„Ty jsi mě přišla požádat o to, aby ti odpustil trest?“konečně se dovtípil trenér

„No, to by bylo výborný, ale já bych brala i posunuti na zítřek“ zaprosila pohledem Anka.

„Pojď se mnou do šatny“ požádal Anku trenér, možnost skončit trestaní dřív a alespoň se dvěma holkami si moci něco vyzkoušet zítra o samotě na chalupě mu vyhovovala, potřeboval pouze získat druhou „dobrovolnici“.

„Tady Anka by potřebovala z osobních důvodu, posunout trest“ obrátil se trenér na shromážděné dívky. „Chtěla by se k ní některá z vás přidat“ zeptal se „Ještě upozorňuji, že tresty budou tvrdší a musí vám být 18“ dodal.

Lenka, která měla dostat 18 ran se zamyslela. „Trenére, já bych to raději měla dneska už za sebou“ odpověděla na návrh.

Petra se dlouze zamyslela – „Trenére a mohla bych si ten svůj trest rozdělit, třeba 20 hned a 16 zítra?“zeptala se nesměle.

„Dobře, takže tobě vysázím 20 na zadek a zítra se 8 hodin sejdeme tady a já vás s Ankou zvu k sobě, kde dořešíme zbytek, ale jak říkám bude to tvrdší“ shrnul trenér domluvu.

„Anko vypadni a v 8 tady“ rozloučil se trenér z Ankou. „A vy dvě“ ukázal na Petru a Lenku „pojďte se mnou“

Když trojice zmizela v sousední šatně, řekla se Anka sama po sebe „To by mne zajímalo, co si na nas trenér vymyslí“, ale rande bylo zachráněno a tak se vydala za příjemnými zážitky.

„Co s váma dvěma, vy rande nemáte?“ zeptal se trenér když s Petrou a Lenkou osaměl.

Obě dívky zakroutily hlavou. „Takže osmnáct a dvacet plácačkou“ potvrdil trest.

„Tak mi lehni Lenko a ukaž zadeček“ nařídil.

Lenka si vyhrnula osušku a trenér uviděl zadek plny krvavých stop po bití.

„Co se ti to stalo“ s údivem se obrátil na Lenku

„Mám problémy ve škole, ale tohle je za to, že mě táta přistihl s klukem v dost prekérní pozici. Tak mě přivázal ve stodole a zbil mě“ vysvětlovala Lenka stav svého pozadí.

„Proč jsi něco neřekla, vždyť to musí hrozně bolet“ optal se trenér. „Obleč se a jdi domu a někdy ze mnou tátu pošli“

„To mě nebudete bít“ s údivem se otázala Lenka, ale aniž by čekala na odpověď zmizela.

„Takže plácačka čeká na tebe, Petro“.Petra spustila ručník na zem a lehla si na lavici. Trenér začal Petru bít, plácačka dopadala z hlasitým plácnutím na zadek a Petra pokaždé vykřikla. Kazda rána zanechala rychle červenající pruh, po několika ranách byla celá zadnice červená.

Po deseti ranách udělal trenér pauzu a nechal Petru chvíli odpočinout, Petra se vydýchala, uklidnila a trenér opět pokračoval ve vyplácení.

Zadeček Petru již pálil, cítila jak jí v něm pulzuje krev a každá rána to ještě zhoršovala. Trenér přitvrdil a bil již dost silně. Po každé ráně Petra odolávala pokušení chránit si zadek před další ranou.

Konečně dopadla poslední rána, Petra již rány nepočítala a tak zůstávala stále ležet. Trenér ji velice lehce plácl po zadečku.

„Vstávej hrdinko, máš to za sebou, běž do sprch a zítra v 8 před tělocvičnou.“

Druhý den čekala Petra na smluveném místě, krátce před osmou dorazil i trenér, ale Anka nikde. Teprve kolem půl deváté, ulicí zahřměla motorka, z ní seskočila Anka políbila řidiče a jakoby nic zamířila k trenérovi.

„Trenére, moc se omlouvám, ale Marek mě nechtěl pustit“ dodala a trošku se začervenala.

„Ví o tom Markovi vaši?“ zeptal se trenér kdy vyjeli.

„Ví“ odpověděla Anka a dále si něco špitala s Petrou, trenér slyšel pouze chichot.

„A co na to máma?“ zeptal se naposled.

„Vzala mě na gyndu, kvůli práškům a nařídila mi, abych nepřišla do jináče“ shrnula rodičovské rady Anka.

„Aha“ odpověděl trenér a raději již mlčel.

Asi po hodině dojeli k chalupě

„Vystupovat a sejdeme se v hale“ řekl trenér a odjel zaparkovat auto.

„Běžte se nahoru připravit a pokud chcete je tam i sprcha“ nařídil oběma dívčinám trenér.

Když se holky vykoupaly, zabalily se do osušek a sešly dolů. „Dneska necháme odpočívat zadečky a výprask dostanete, pokud budete souhlasit, jinam. Obě dostanete přes prsa a Anka dostane navíc párkrát mezi nohy“ oznámil trenér jakoby nic.

„Trenére, to si děláte legraci?“ zeptala se Anna

„Ani náhodou, jedna z možností je, že vám vyplatím co si zasluhujete rákoskou na zadek a přidám něco navíc za odložení trestu. A nebo se domluvíme jinak“ suše konstatoval trenér

„Kolik bych dostala přes prsa“ zeptala se nesměle Petra, výprask přes oteklý zadek jí nelákal.

„16 ran a tady si prohlédni důtky“ odpověděl trenér a podával jí důtky vyrobené ze silonové šňůry.

„A co by čekalo mě“ zeptala se Anka „20 přes prsa a 5 přes pohlaví, to za to zpoždění“ seznámil trenér Anku s jejím trestem „a nebo 25 rákoskou“ dodal.

Petra si již chvíli hrála s důtkami a pokusně se s nimi šlehala, dokonce se i otočila spustila osušku níž a šlehla se přes prsa. Potom podala důtky Ance.

Chvíli bylo ticho. „Trenére, není to fér, takovej trest, ale než další na zadek, já to beru“ ozvala se Petra „jenom doufám, že mi ty moje kozičky nějak nepoškodíte“ řekla a pohladila si pod osuškou svá prsa.

„Neboj, jenom je promasírujeme aby se zdravě vyvíjely“ dodal s úsměvem trenér.

„A co Anka, bereš taky alternativní trest, nebo zůstaneme u rákosky“ zeptal se trenér.

„Vyzkoušíme alternativu, třeba to bude příjemné“ zašklebila se Anka.

„Tak která půjde první“zeptal se po chvíli trenér.

„Já půjdu, ať si mezi výprasky odpočinu“ ozvala se Anka.

„Obvykle to nedělám, ale teď tě přivážu“ ukázal Ance trenér sloup, na kterém byly dva řemeny.

„Pořádně si namaž kůži olejem“ podal Ance lahvičku. Anka si začala pečlivě natírat pokožku prsou olejem, trenérovi tak poskytovala nádherný pohled. Kdyz masáž trvala již velmi dlouho, ukončil ji, k nelibosti Anky, trenér a Anku přivázal ke sloupu. Jeden řemen fixoval hlavu a druhý vedl těsně pod prsy.

„Připravena?“ zeptal se a aniž by čekal na odpověď poprvé šlehl.

Rána nebyla silná a tak Anka vykřikla spíše údivem. Trenér bil střídavě zprava a zleva a prsa začala červenat a když se trenér zaměřil na trčící bradavky začala Andula křičet.

Asi v polovině výprasku udělal trenér přestávku a opodál stojící Petra, která pozorovala co ji čeká, přiskočila s olejem a začala opatrně masírovat rudá prsa. Cítila jak jsou horka a jak v nich pulzuje krev. Zpočátku Anka při masáži bolestně sténala, ale za chvíli již její vzdechy svědčily spíše o vzrušení. Právě v tom okamžiku trenér masáž ukončil a začal s dalším výpraskem. Na prsou se již objevovaly tmavší pruhy a Anka již nepřetržitě křičela. Poslední ránu trenér zasadil přes obě prsa a zasáhl bradavky. Anka vykřikla a naplno se rozplakala.

Trenér jí odvázal a s pomocí Petry jí doprovodil do chalupy, vedle koupelny tak zřídil něco jako ošetřovnu.

„Nechám tě tady s Petrou, nespěchejte a dej se do pořádku, až budeš v pohodě, čekám vás obě na zahradě“ řekl klidným hlasem.

Obě dívky pobyly v místnosti dlouho a když se obě objevily na zahradě, leskly se jim oči. Petra měla oblečené jednodílné plavky, pečlivě zarolované tak, aby nedráždily včera zbitý zadeček a Anka byla zabalena v ručníku.

„Trenére, vadilo by vás, kdybych tady chodila nahoře bez? Já si totiž nemůžu obléci horní díl plavek.“ dodala s pousmáním.

„Pokud to nebude vadit tobě, mě to nevadí.“ opověděl trenér a sledoval jak Anka spouští dolů osušku. Celou horní polovinu těla měla lesklou olejem a prsa již ztratila temnější stopy po bití, byla stejnoměrně červená, mírně oteklá se ztopořenými bradavkami. Anka viděla jak si jí trenér prohlíží0 zprvu si chtěla zakrýt prsa rukama, potom je ovšem ještě vypjala „Líbí se vám, Marek říkal, ze jsou nádherný“ zeptala se drze trenéra a zlehka si začala prsa masíroval. Pak se náhle otočila a skočila do bazénu za Petrou.

Trenér nechal obě dívky řádit asi hodinu v bazénu, Anka si potřebovala odpočinout a Petře studená voda na zbity zadeček taky pomůže.

Po hodině vyšel trenér z chalupy a pošvihával si do kroku důtkami. „Petro, nadešel tvůj čas“ vyzval Petru. Petra vylezla z vody a zamířila ke sloupu, chviličku po ní se vynořila i Anka a následovala ji.

„Já jí budu dělat společnost“ řekla, uchopila lahvičku s olejem a zamířila k Petře.

„Sundej si hořejšek, já tě namažu“ nabídla Petře a sama jí stáhla dolů ramínka plavek. Petra si na okamžik zakryla prsa rukama, ale okamžitě pochopila, že je to zbytečné a stydět se nemá za co.

Stoupla s zády ke sloupu a zatímco jí Anka pečlivě masírovala trenér jí přivázal.

„Takže 16 ran přes prsa“ oznámil trenér a poprvé udeřil, první rány nebyly silné, ale postupně nabíraly na síle. Po páté ráně již začala Petra křičet a pokoušet se uvolnit z pout. Velice uvítala přestávku po osmé ráně. Anka k ní hned přiskočila a začala se o ní starat, uklidňovala ji a jemně jí masírovala zbitá prsa. Petra se potupně uklidňovala a tak když po chvíli přisel opět trenér mohl ve výprasku pokračovat.

Druhá polovina trestu byla bolestivější, rány byly silné a zasahovaly již citlivá místa. Petra křičela, prosila a trhala pouty. Poslední rána zasáhla bradavky a Petra zmlkla. Trenér k ní přiskočil, myslel, že omdlela, ale Petra pouze nemohla popadnout dech.

Po odvázaní se jí ujala Anka a obě zmizely na velice dlouhou dobu na ošetřovně.

Nejprve z chalupy vyšla Anka, polonahá, opět celá lesklá od oleje a za ní Petra v ručníku.

„Už jsem řekl Ance, pokud chceš, choď si tady jak chceš“ zarazil trenér otázku Petry.

„Já se ale stydím“ řekla nešťastně Petra.

„Jo, to je tvůj problém“ odpověděl trenér.

„No víte, ona totiž Petra „ Anka zmlkla.

„No tak mi už některá řekněte, o co jde“ netrpělivě se zeptal trenér.

„Chci tady chodit úplně nahá, ale stydím se“ nešťastně odpověděla Petra.

„Tak s tím ti skutečně nepomůžu“ odpověděl trenér a zašel do chalupy, věděl, že za chvíli se problém vyřeší. Po chvíli slyšel pištění a křik. Anka, již úplně nahá, se snažila Petře sebrat osušku.

Nechal holky chvíli zápasit a potom sešel dolů. Anka se ani nesnažila zakrýt. Stála před ním nahá, udýchaná a na kůži se jí leskly kapičky vody.

„Anko pojď, vyřídíme ten druhý trest“ navrhl trenér.

„Ale Petra půjde se mnou“ okamžitě navrhla Anka.

Petra vylezla z vody a stydlivě si zakrývala klín.

„Namažeš Ance pořádně klín“ podával jí olej.

Petra nejdříve jemně, ale po chvíli již velice pečlivě masírovala Ance kundičku.

„Pokračuj, to je příjemné“ prosila Petru.

„A teď to bolestivější“ ukončil trenér masáž.

„Lehni si na stůl a roztáhni co nejvíc nohy“ nařídil.

Anka se z obavami v očích ulehala do požadované polohy.

Cele pohlaví bylo krásně přístupné a svádělo k polaskání nebo k výprasku.

„Připrav se pět ran“ oznámil trenér a důtky poprvé dopadly.

„Au, to štípe“ ozvala se Anka, dala nohy k sobě, pohladila si kundičku a opět nohy roztáhla.

Trenér bil jemně, spíše zkoušel co Anka vydrží, po každé ráně si Anka pohladila pohlaví, ale okamžitě roztáhla nohy k další ráně.

Teprve poslední ránu zasadil trenér s větší silou. Anka si zakryla rukou pohlaví a vyskočila z lavice a utíkala k bazénu, kam hned skočila.

„Jaké to bylo, hodně to bolí ?“ ptala se jí se zájmem Petra, která hned přiběhla za ní.

„Spiš to tak štípe a kdyby trenér nedal tu poslední ránu tak silnou, bylo by to i příjemné“ informovala o svých pocitech Anka a třela si zbité pohlaví.

Tresty byly vykonány a trenér chtěl odvést dívky domů, ty ovšem protestovaly.

„Vadilo by vám, kdybychom tady s vámi zůstaly přes cely víkend?“ zeptala se s nevinným úsměvem Anka. „Doma nikdo není, Marek mě takhle nesmí vidět a taky mi alespoň zmizí stopy po výprasku“.

„My vám za to uvaříme“ navrhla Petra a trenér neodolal.

„Obě dívky se natáhly u bazénu a opalovaly se, trenér je pozoroval, větší snědá Anka s ženskými proporcemi a drobnější blonďatá Petra. Náhle si všiml, jak si Petra prohlíží Ančin klín a něco jí šeptá. Anka se rozhlédla, vzala důtky a pomohla Petře vylézt na stůl. Petra se rozložila podobně jako před časem Anka a ta jí začala jemně šlehat přes mírně zarostlou kundičku.

„To snad není možný, vony se trestají navzájem“ vykřikl trenér a seběhl dolů.

„Ještě trochu silněji“ slyšel Petru.

„Co to tady děláte“ rozkřikl se.

Petra celá rudá si zakryla klín a mlčela. Anka upustila důtky a koktala „Tre,… chtěla zkusit“.

„Ty sis to chtěla zkusit. Dobra tak obě na stůl“ nařídil „ nohy od sebe“ Když obě z dívek zaujaly požadovanou polohu, šlehl každou silně přes rozkrok.

Každá z dívek vykřikla a chránila si pohlaví.

„Dolů a jdeme vařit, slíbily jste mi to, pokud tady bude někdo někoho bít, budu to já“ a s plácnutím po zadečku nasměroval dívky do kuchyně. Večeře se podařila, po večeři se dívky brzo zvedly a rychle zmizely na půdu.

Co se tam dělo, ví jenom Anka a Petra. Faktem zůstává, že ráno byly unavené více než když šly spát.

Celou neděli pobíhaly dívky po zahradě, občas s něčím pomohly, ale většinou se věnovaly jedna druhé. Stopy po výprascích skutečně zmizely a dívky se i krásně opálily.

Na zpáteční cestě navrhl trenér, že příští „hodnocení zápasu“ by se mohlo konat v něho na chalupě.

Petra mrkla významně na Anku a prohlásila, že to s ostatními dívkami domluví.

A motivace? Asi to zabralo, další zapas dívky bez problémů vyhrály.

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasů: 4

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *