Povídka “Policejní akademie”

„Dobrý den pánové, posaďte se prosím“ řekl s úsměvem major Chlípný šestnácti mladým policejním důstojníkům stojícím v pozoru v půlkruhové posluchárně policejní akademie. Trpělivě počkal, až se všichni posadili a začal: „Zahajuji druhý den kursu „Zadržovací a výslechové metody jako součást boje proti terorismu a jejich praktikování v podmínkách zákona č. 229/06 Sb.

Včera nám pan JUDr. Šulc fundovaně vysvětlil literu i ducha tohoto zákona a nezbytnost jeho přijetí vzhledem ke stupňujícím se aktivitám teroristů a jejich pomahačů a s tím související pokles disciplíny mezi obyvatelstvem. “ Tato situace staví speciální vyšetřovací týmy policie před nové a náročné úkoly. Cílem dnešní přednášky a zítřejšího praktického cvičení bude naučit vás úspěšně zvládat nové situace a řešit problémy, které před vámi vyvstanou. “ Předmětem našeho zájmu budu především problematika zadržování a vyšetřování podezřelých osob ženského pohlaví. Major udělal krátkou pauzu a napil se připravené mattonky. „Možná se ptáte proč se budeme zabývat ženami; odpověď je prostá: pokud má vyšetřování přinést rychlé a kvalitní výsledky, je třeba vždy začít se ženami, ženy jsou již geneticky nadány schopnostmi získávat a shromažďovat informace o všech aspektech života společnosti, mají obvykle vynikající pozorovací talent a smysl pro detaily. To vše vám může velmi pomoci v náročné práci získat a analyzovat informace důležité pro bezpečnost státu a obranu naší mladé republiky, jen je třeba vědět, jak o tyto informace dámy slušně požádat. “

Sálem zazněl přidušený smích. Major se přesunul k projektoru, zapnul jej a vložil první slajd. Položil pero na první řádek jako by jej chtěl podtrhnout, sundal si brýle a pohlédl na své posluchače, kteří jej pozorně a netrpělivě sledovali a řekl: „Dnes si probereme tyto hlavní okruhy:

 –   zatčení podezřelé a její transport na úřadovnu nebo do konspiračního bytu

 –   pacifikace podezřelé a její příprava na výslech

 –   vedení výslechu, výslechové metody a techniky, vazba

„Již sám způsob zatčení je pro další průběh vyšetřování signifikantní“ pokračoval major, rozhlížejíce po posluchárně „zvolením vhodné metody můžeme podezřelou již před zahájením samotného výslechu psychicky ovlivnit v náš prospěch. Vždy se snažte podezřelou osobu (PO) zadržet v pro ni nejméně vhodnou dobu a místě. Velmi vhodné je provést zatčení např. v noci, přímo v bytě PO, před celou její rodinou a za přítomnosti nejméně dvou vyšetřovatelů. Každá žena svůj domov považuje za téměř posvátně nedotknutelný a nerušení jejího soukromí, zatčení a osobní prohlídka před celou rodinou pozitivně ovlivní její vůli spolupracovat s vyšetřovatelem.

Při osobní prohlídce je velmi vhodné aby žena byla jen v noční košili nebo spodním prádle a stála čelem ke zdi s rukama za hlavou. Nebojte se při této příležitosti nadzvednou noční košili, letmo prozkoumat tajná místa zatčené dámy a ocenit její tělo vulgární mluvou. “

Major se napil a pokračoval „zatýkání můžete také provést na zcela veřejném místě, např. v zaměstnání, zvláště pro ženu ve vedoucí funkci je velmi ponižující je-li na svém pracovišti zatčena a s pouty na rukou odváděna. Přítomní občané si uvědomí, že nikdo není nedotknutelný a že třeba zítra si můžete dojet zrovna pro některého z nich. Neváhejte zadrženou uchopit za vlasy nebo za ucho, věřte, že nemálo kolegů a kolegyň se rádo podívá na svoji šéfovou, jak je s rukama za zády vlečena za ucho do policejního vozu, budou si o tom povídat celý den a ještě v noci si budou představovat, co se jí asi děje…motivace zadržené ke spolupráci může začít již ve voze, je vhodné jí zavázat oči, zvýšit tak její dezorientaci, nalomit vůli k odporu a nechat představivost pracovat. Neváhejte šáhnout ji např. pod sukni, tlačit ji pěst přes kalhotky do klína, zarýt nehty do holého masa nebo bolestivě stisknout prs přes halenku či tričko… odměnou vám bude panická reakce jejího těla a vůně ustrašeného dámského potu, může muž v takovou chvíli chtít více?“

V posluchárně bylo absolutní ticho a šestnáct párů oči pozorně sledovalo menšího obtloustlého majora, proslulého svými vynikajícím výsledky při vyšetřování složitých kauz organizovaného zločinu, korupce a terorismu. Všichni slyšeli o případu Radky Kaufmanové, vysoké státní úřednice, která celé měsíce odmítala vypovídat a kterou major Chlípný přiměl zpívat za jedinou noc zostřeného výslechu. Video záznam z jejího výslechu viděl snad každý z nich mnohokrát a stále měl před očima tu sebevědomou a asertivní paničku jak je přiváděna v kostýmku k výslechu a na scénu o několik hodin později, jak se změnila v naříkající stvoření s rozmazaným mejkapem a s halenkou promočenou potem a se zakrvácenýma kalhotkama u kotníků, s bolestivým nářkem podepisující doznání….

„Výslech nezačínejte hned jak dorazíte na místo“ pokračoval „nechte dámu nejdříve chvíli čekat, třeba i hodinku pokud nespěcháte, dejte jí čas aby se plně uvědomila vše co zažila během zatýkání a transportu, nechte ji např. stát nebo klečet se spoutanýma rukama na chodbě, nenavazujte žádnou komunikaci, nedejte na žádosti a prosby o nutnosti vykonat tělesnou potřebu apod., vše lze využít při následném výslechu ke zlomení obviněné a motivování ke spolupráci. Sledujte reakce obviněné, některé ženy se budou chvět, prosit jiné budou žádat svá práva, případně vyhrožovat, není třeba žádné reakce, důležité je, že klečí s rukama za hlavou a že cítíte pach potu…za hodinku čekání se její reakce změní, akceptuje realitu a bude se více zabývat myšlenkami na svoji nejbližší budoucnost.

Pak nastane vhodná doba k zahájení výslechu: předvedeme ji do vyšetřovny – říkali jsme si minule jak má vypadat místnost určená k výslechům žen – je žádoucí zajistit přítomnost alespoň dvou vyšetřovatelů, pokud je žena středních let, je optimální je-li jeden z vyšetřovatelů výrazně mladší – většina žen cítí před mladším mužem stud mnohem intenzivněji. Zadrženou necháme stát uprostřed vyšetřovny s rukama za hlavou a zahájíme výslech. Podle předpisu musí být každý výslech dokumentován zvukovým nebo obrazovým záznamem. Velmi doporučuji obrazový záznam pomocí operativní techniky, ženy se cítit velmi nejistě je-li při výslechu použita kamera, naopak pro nás je důležité, že záznam můžeme následně analyzovat a poučit se z případných chyb“ major si srknul minerálky „a buďte si jisti, že tyto kazety budou velmi oblíbené u vašich nadřízených… sálem zazněl uvolňující smích.

„ Na začátku výslechu nejdříve provedeme rutinní úkony, tj. ověříme totožnost, zeptáme se zda žena není těhotná a zda nemá závažné zdravotní potíže. Je to formalita, ale směrnice jsou směrnice to všichni víme. Pak obvykle požádáme zadrženou o vysvětlení svého jednání a chování a kontaktů, kvůli kterým byla zadržena. Pozorujte pečlivě takříkajíc mluvu jejího těla, klopí hlavu, tiskne nohy k sobě, uhýbá pohledem? To jsou důležité indicie, které prozrazují strach, obavy, snahu něco skrýt apod…

Pokud nejste spokojeni s průběhem výslechu, obviněná odpovídá pomalu, nezřetelně, mluv zjevnou nepravdu a podobně, použijte bez váhání lehčí motivační metody: např. nařiďte aby se zula a stáhla s punčocháče či ponožky. a vše položila na váš stůl. Zvláště vzdělané sebevědomé paničky považují za velmi ponižující jakékoliv svlékání před neznámými muži a budou-li před vámi nuceny stát bosé, jejich pocit bezbrannosti dosáhne nové úrovně. Teď se asi zeptáte, co dělat, když dáma odmítne poslechnout takový příkaz. Jedná se o klíčový okamžik, kdy je v sázce mnoho, v této situaci může být jen jeden vítěz, takže neváhejte a bolestivě dámu ujistěte, že pánem situace jste vy. Někdy stačí jen políček dlaní a zpět hřbetem ruky následovaný zopakování příkazu, jindy je třeba použít lískovku a švihnout dámu jednu dvakrát přes bok nebo přes lýtka, vynikající je také silná, tuhá gumová hadice, tu můžete použít jak chcete, přes prdel, nohy, záda, stačí dvě tři švihnutí a milá dáma ráda poslechne.

Pokračujeme ve výslechu stejným způsobem, špatná spolupráce? Požádejte obviněnou aby si stála kalhotky a položila je na váš stůl. Dejte jí třeba pět minut a přitom s pohrávejte s lískovkou, rákoskou, hadicí nebo kovovou anténou. Vždy se snažte, aby obviněná byla nucena svlékat se sama, pro ženu je to velmi ponižující a je docela možné, že začne spolupracovat. Můžete také vyhrožovat, že pokud se nesvlékne sama, budou ji části oděvu strženy a „poběží domů s holým zadkem“, to u ní vyvolá dojem, že má šanci být možná již brzy doma. Samozřejmě pokud to je potřeba neváhejte použít starý osvědčen způsob – bití přes vybrané části těla. Např. obviněnou nechte klečet na stole, palce u nohou i svažte bowdenovým lankem nebo drátem aby tolik po stole netancovala a bijte ji po chodidlech rákoskou, lískovkou, hadicí nebo bajonetem na plocho. Zatímco jeden bije, druhý si může např. hrát s kozičkama nebo zkoumat masíčko pod sukní… po výprasku přes šlapky je dobré nechat ženu stát v kýblu ledové vody, jinak se na nohy nějakou dobu nepostaví… až bude nahá nezapomeňte vulgárně komentovat její nahé tělo, nebojte se slov jako vemena, prdel, kejty, pekáč apod. Nechte obviněnou ať se sama předvádí v různých pozicích, můžete ji např. nechat dřepnou na bobek na stůl vrazit pendrek hluboko do kundy a nutit ji dělat dřepy. A pořád se ptát na všechno, co vás napadne, ptejte se kdy měla naposledy styk, s kým, v jaké poloze atd, atd. Každé zaváhání trestejte, ženské nahé tělo poskytuje mnoho příležitostí k bolestivým trestům, neomezujte se jen na nohy, zadek a bohy, použijte rákosku i na břicho, záda a prsy, pak teprve slyšíte jak umí pěkně zpívat….

„Nyní si pánové uděláme krátkou pauzu na kávu a doutníček a pak vám ukáži několik video záznamů z praxe. Za deset minut se tu opět sejdeme. “ Mladí důstojníci se postavili do pozoru a ve spěchu opouštěli posluchárnu, nikdo nechtěl přijít pozdě na pokračování majorovi přednášky.

Neuplynulo ani deset minut a všichni byli na svých místech, zatímco major připravoval videoprojektor. „Tak pánové, teď se pozorně dívejte, uvidíte klipy ze skutečných výslechů mladých žen, některé jsou zpočátku vzpurné, jiné ustrašené, ale se správnou aplikací výslechových metod budou nakonec všechny totálně zlomeny a připraveny pro další vytěžení. “

Major zasunul do přehrávače kazetu a na promítacím plátně se objevila ponurá místnost vyšetřovny, dva muži s rozmazanou tváří a mladá asi třicetiletá žena, stojící ještě plně oblečená uprostřed místnosti. Jeden z mužů držel v ruce dlouhou a silnou lískovku.

Vyšetřovatelé začali klást otázky, zjišťovali identitu a pak začali s výslechem. Zatímco jeden stál před ženou a kladl ji otázky, druhý si pohrával s lískovkou, zasouval ji ženě pod sukni a odhaloval její dlouhé holé bílé nohy. Pak ji nařídili aby si stáhla sukně a kalhotky, zaváhala ale dvě ostrá švihnutí přes boky těsně nad sukní pomohly. Za chvílí stála žena před vyšetřovateli jen v halence a podprsence, ruce jí byly spoutány za zády a lískovka co chvíli tančila na jejích bílých nohách a širším, masitém zadku.

Pak se objevilo číslo dva a tentokrát byla ta samá obviněná zcela nahá zavěšena za ruce, napnuté nohy se sotva dotýkaly podlahy a její nalité prsy s velkýma nateklýma bradavkama, lesknoucí se potem se zdvihaly nahoru a dolů. na břiše, na stehnech i na obou prsech byly vidět modrorudá jelita a modřiny, výsledek předchozího zpracovávání rákoskou a tatarem.

Jeden z vyšetřovatelů vzal kleštičky, sevřel jimi její pravý prsa natáhnul bradavku, žena bolestivě naříkala, druhy ji nataženou bradavku pomalu propichoval zavíracím špendlíkem, kamera na chvíli kázala pramínek kanoucí po jejím stehně, krutou bolestí se pomočila. Stejný postup čekal i druhou kozičky a byl provázen nelidským nářkem týrané ženy.

Pak jeden z můžu připojil na zavírací špendlíky svorky s drátem jehož druhý konec byl připojen na polní telefon. Pohladil ženu po k smrti vyděšené tváři a pomalu začal otáčet kličkou. Tělo mladé ženy se napnulo k prasknutí a ozval se nelidský, bolestivý a zoufalý křik, pak ztratila vědomí a jakýsi muž v bílém plášti ji omýval tvář. Další záběr ukazoval mladou ženu jak se třesoucí rukou, stále nahá a s krvavými stopami na prsou a břiše, podepisovala několik dokumentů.

Major zastavil video „ Jsem si jist, že jste všichni dávali pozor, existuje mnoho dalších metod, jak ženu přinutit mluvit, totálně ji zlomit a použít k našim účelům. Zítra s některé z nich vyzkoušíte prakticky na skutečných obviněných ženách. Konkrétně na 20 leté studence Anně, 27 leté úřednici. Každý si do zítřka připraví vlastní metody jak tyto ženy přimět ke spolupráci a nezapomeňte zítra začínáme v suterénu v místnosti číslo 11 přesně v 8. 00“

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 3.9 / 5. Počet hlasů: 9

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *