Povídka “Pavla – 3. část”

Po návratu z muzea se dalších čtrnáct dní nic nedělo, ale pak se ve schránce znovu objevila bílá obálka se znakem který způsobil, že jsi se moment nebyla schopná nadýchnout. Doma jsi obálku odložila na stůl a dlouhou dobu jsi sbírala odvahu k tomu, abys jí otevřela. Pak jsi si určila termín, že obálku otevřeš až se osprchuješ a převlékneš do domácího oblečení. Sprchování jsi stále protahovala, ale pak zazvonil telefon a ty jsi vyběhla ze sprchy nahá a mokrá a v telefonu se ozval známý hlas, který se tě zeptal, jestli už jsi četla dopis a ty jsi jen zakoktala že ještě ne a žena tě upozornila, že musíš všechny příkazy dodržet do všech detailů, jinak že tě neminou přísné tresty. A zavěsila.

Pomalu jsi se utřela osuškou a oblékla a pak už nezbývalo, než otevřít obálku a přečíst si svůj ortel. Obsah dopisu byl tentokrát velmi obsáhlý, ale všemu dominoval příkaz přihlásit se na víkendový zájezd na jihočeské hrady a zámky u jedné místní cestovní kanceláře. Dále tam byl soupis oblečení, ve kterém máš cestovat i například to, že si máš před cestou zcela vyholit svojí kundinu. A na závěr zase varování a další fotografie, na které stojíš nahá se vzpaženýma rukama a zvednutou nohou, opět s dokonale viditelným mateřským znamínkem a tentokrát nechyběla u tvých nohou ani cedule s tvým jménem, aby nemohly vzniknout pochybnosti, čí kunda je právě rozevíraná rukou cizího muže.

Váhala jsi jen chvíli a pak jsi zvedla telefon a v cestovní kanceláři si zamluvila jeden z posledních lístků na víkendový zájezd a druhý den hned po ránu jsi ho došla zaplatit, aby tvůj lístek někomu omylem neprodali a ty jsi nebyla vystavena trestu za nesplnění příkazu.

V sobotu ráno jsi se oblékla přesně tak, jak zněl příkaz v dopise, tenké tričko bez podprsenky, krátká širší sukně a lodičky, které se sice na výlet moc nehodily, ale vysloveně byly v dopise uvedeny. Směla jsi si obléknout i tanga.

K autobusu jsi dorazila mezi prvními a všechny účastníky jsi si pozorně prohlížela, protože kterýkoli z nic se mohl stát tvým dočasným Pánem a nebo Paní. Ale představa, že se ocitneš v rukách některého z přicházejících účastníků zájezdu způsobila, že ti začaly vlhnout kalhotky a musela jsi začít zhluboka dýchat, abys se trochu uklidnila. V autobuse se vedle tebe posadil starší bělovlasý muž a v žertu se trochu podivoval, že tak krásná holka jede na výlet sama bez nějakého obdivovatele.

Choval se k tobě velmi galantně, viditelně jsi se mu líbila a bavil tě historkami ze kterých vyplynulo, že obdivuje ženskou krásu a ty jsi ho trochu provokovala a on tvojí hru přijal a tak ti cesta rychle ubíhala, až autobus zastavil u prvního zámku.

V autobuse jsi se cítila v bezpečí, ale jakmile jsi vystoupila ven, tak jsi si uvědomila účel tvé účasti na tomto výletě a trochu tě zamrazilo v zádech.

Postupně jste prošli sály i komnatami zařízenými krásným nábytkem a koberci, knihovnou a zámeckým divadlem a mladý průvodce vás pak provedl zámeckými sklepy a vysloveně vás upozornil na místnost, ve které stál středověký osel a vedle něho bytelná koza z dubového dřeva se železnými okovy a průvodce s úsměvem vykládal, že právě zde byly trestány provinilé služky sezením na oslu a mrskáním březovými metlami a díval se ti při tom do očí a ty jsi ucítila, jak ti kapka tvé šťávičky stéká po vnitřní straně stehna a zrudla jsi, jako by ten mládenec znal účel tvé cesty.

Zahlédla jsi v jeho očích něco jako výsměch a znejistěla jsi při pomyšlení, jestli opravdu něco neví. Ale dál se nedělo nic, prošli jste zámeckým parkem který jsi moc nevnímala, protože tě rozhodily představy, co tě asi čeká a kde tě to asi čeká.

Mladíkův výklad byla jen předzvěst očekávaného a ty jsi váhala, jestli to byla jen náhoda a nebo něčí úmysl a vzkaz. Zamyšleně jsi nasedla do autobusu a výlet pokračoval. Starý pán se tě snažil bavit historkami ze svého mládí a tvrdil, že kdyby si mohl znovu vybrat kdy se má narodit, tak by se chtěl narodit právě teď, protože dnešní holky jsou samostatnější a otevřenější a nenechají se omezovat hloupými tradicemi, jako holky za jeho mládí.

Odpovídala jsi mu jen sporadicky, hlavou se ti honily představy o tom, co tě asi čeká. Měla jsi před sebou rozložený program vaší trasy a tak jsi nad ním uvažovala, kde se to asi odehraje a doufala jsi, že to bude beze svědků z vašeho zájezdu.

Další zastávkou byla zřícenina gotického hradu na skalním ostrohu nad zákrutem prudké říčky. Vaše průvodkyně vám vyprávěla pověst o zdejším rytíři, který unášel dívky z okolních vesnic a na svém hradě si z nich udělal služky a za sebemenší neposlušnost je sám přísně trestal. I tenhle příběh byla jenom náhoda a nebo si s tebou někdo jen tak hrál?

Trochu jsi se zdržela ve věži hradu, odkud byl krásný výhled do okolí a najednou jsi zjistila, že jsi sama a proto jsi rychle seběhla po točitých schodech dolů, ale dveře věže nešly otevřít, asi si nikdo nevšiml, že jsi zůstala nahoře a dveře zvenku zamkl. A nebo to někdo udělal úmyslně?

Ale jak mohl vědět, že se nahoře zdržíš zrovna ty? Začala jsi v mírné panice bouchat na dveře, ta pověst o krutém rytíři, kamenné zdi okolo tebe, které to pamatovaly a ke kterým údajně připoutával unesené dívky během jejich trestání a ozvěna tvého křiku, která se k tobě vracela z klenutého schodiště jako nářek těch trýzněných dívek, tom všechno tě rozhodilo tak, že jsi začala do dveří kopat a bušit do nich pěstí.

Křičela jsi a bušila do dveří tak dlouho, že už jsi z toho byla vyčerpaná a najednou se v chodbě za tebou ozval podivný zvuk a jedna z kamenných desek v podlaze se začala zdvihat, odklopila se a z otvoru v podlaze chodby se objevila hlava s maskou na obličeji a ty jsi přímo zaječela jak jsi se lekla a přitiskla se ke dveřím.

Nečekala jsi, že to přijde tak brzy a srdce jsi měla až v krku. Teď tě chytí, sváží a zase budeš v jejich moci a budou si s tebou moci dělat co je napadne.

Ale muž sundal z obličeje masku a zeptal se, co se ti stalo a proč tak křičíš. On že opravuje klenby podzemních chodeb pod věží a že tě uslyšel křičet a proto přišel. Všiml si tvého vyděšeného pohledu na masku a vysvětlil ti, že to je maska s filtrem proti prachu a on jí má proto, že se dole při práci hodně práší.

Odemkl dveře věže a ty jsi zapomněla poděkovat a utíkala jsi po cestě z kopce dolů a udýchaná a zpocená jsi se zastavila až u autobusu, ve kterém už všichni seděli a odjezdu autobusu bez tebe zabránil starý pán, který seděl vedle tebe a který jediný tě postrádal. Dosedla jsi vyčerpaně na sedadlo vedle něho a poděkovala mu, že na tebe myslel a vylíčila jsi mu, co se stalo, samozřejmě bez toho, co se ti ve věži honilo hlavou. Je možné, že to všechno byly jenom náhody?

Starý pán ti galantně nabídl kalíšek skotské, nalitý z ploché kovové lahvičky, kterou vytáhl z náprsní kapsy saka a tobě doušek skotské přišel náramně vhod. Skotská byla teplá, ale o to víc voněla a tebe napadlo, že je hloupost pít skotskou s ledem, že ohřátá má daleko intenzivnější chuť i vůni.

Vaší další zastávkou byl polorozbořený klášter. Průvodkyně řekla, že zde kdysi sídlil jeden velmi přísný ženský řád a když jsi uviděla cely jeptišek, tak jsi měla dojem,že to bylo spíš vězení než klášter. Klášter byl obehnán vysokou kamennou zdí a vypadal spíše jako pevnost, od které ho odlišovala jen nakloněná věž kostela. Po minulých zkušenostech jsi se vyhýbal tomu, abys někde zůstala sama a připojila jsi se ke starému pánovi, který toho o klášteře věděl mnohem víc než vaše průvodkyně a chvílemi jsi měla dojem, jako by znal klášter ještě z dob jeho fungování, což bylo ovšem naposledy před více než třemi sty léty.

Starý pán už ale v klášteře někdy dřív určitě byl, protože několikrát odbočil z návštěvnické trasy a ukázal ti nějaké zajímavosti, které ostatní neviděli. Ukázal ti i podzemní prostory a v jedné klenuté místnosti tě upozornil na místo, kde byly údajně bičovány novicky, které se něčím provinily proti řádu. V podlaze byla temná šachta přikrytá železnou mříží a starý pán ti vysvětlil, že jeptišky byly připoutány tak, že stály na oné mříži a že klenutí prostoru je uzpůsobeno tak, že jejich křik se k nim ozvěnou vracel ze všech stran, jako by okolo křičelo několik dívek. Mluvil s takovým zápalem, jako by se něčeho takového opravdu zúčastnil.

Vyzval tě, aby jsi si to vyzkoušela a když jsi se postavila doprostřed mříže a zakřičela, tak se k tobě ozvěna tvého křiku vracela z nejrůznějších stran.

A najednou jsi měla pod nohama prázdno, mříž se sklopila a ty jsi padala dolů. Nestačila jsi ani vykřiknout a dopadla jsi na kupu slámy. Začala jsi volat o pomoc, ale nikdo ti neodpovídal, bylo slyšet jen temné zadunění zavíraných vrat do místnosti nahoře. Dopadla jsi na hromadu slámy, která tady rozhodně nemohla být z doby, kdy byl klášter obýván. Jak se sem sláma dostala? Začala jsi se pomalu v šeru rozkoukávat a uviděla jsi, že jsi v malé místnůsce, do které vedou nízká dřevěná dvířka pobitá železnými hřeby. Začala jsi znovu volat šachtou nahoru, ale nikdo neodpovídal a ty jsi se utěšovala, že starý pán asi spěchal pro pomoc.

Zkusila jsi otevřít dvířka a ke tvému překvapení šla se skřípotem otevřít. Za dvířky byla úzká vysoká chodba vysekaná do skály a ty jsi měla pocit, že na jejím konci probleskuje načervenalé světlo. Opatrně jsi se vydala chodbou dál a ta tě dovedla do velké místnosti, ve které hořel na otevřeném ohništi u zdi oheň. Jinak byla místnost zcela prázdná. Začala jsi zase volat, ale nikdo se neozýval, jen po zdech se míhaly narudlé odlesky plamenů.

Na druhé straně místnosti chodba pokračovala a když jsi se nedočkala žádné odpovědi, tak jsi se vydala se strachem chodbou dál. Chodba se zužovala a ty jsi se mohla rukama dotýkat současně zdí na obou stranách. Podlaha pod tvýma nohama najednou povolila a ty jsi spadla do studené vody, která tě unášela v prudkém proudu temným korytem. Kašlala jsi a prskala, ale dařilo se ti držet hlavu nad hladinou. A najednou koryto končilo a proud vody padal z nevelké výšky do hlubokého jezírka uprostřed rozlehlého sálu, ozářeného několika ohni, hořícími v rozích a podél kamenných stěn. Potopila jsi se pod hladinu a když jsi vyplavala, tak jsi lapala po dechu, protože pád do hluboké vody tě překvapil. Vtom jsi uslyšela hlas:

„Vytáhněte tu zmáchanou čubku z vody!“

Čísi ruce se tě chopily a vytáhly tě z vody ven. Dva muži s černými maskami na obličeji tě postavili na kamennou podlahu sálu.

„A teď jí svlékněte z těch mokrých šatů!“

Poznala jsi ten hlas a když jsi se ohlédla, tak u nejbližšího ohně stála žena s maskou na obličeji a vedle ní tvůj soused z autobusu, oblečený do dlouhého pláště s kápí na hlavě. Ty jsi na něho vytřeštěně koukala a vůbec jsi se nezmohla na nějakou obranu, když tě ti muži začali svlékat z mokrých šatů a pak tě nahou přivedli k tomu ohni, kde stál ten starý muž a žena s maskou.

„Tak tě vítám ve svém království“, řekl s úsměvem starý muž a zatímco tě ti dva muži drželi za obě ruce, tak vzal do dlaně tvůj levý prs a řekl:

„Holčička je celá promrzlá, musíme jí trochu zahřát.“

Muži ti zkroutili ruce za zády a připoutali je provazem nahoru, tak že jsi musela stát v hlubokém předklonu a starý muž se chopil dlaněmi tvých visících prsů a stiskl je ve dlaních a řekl:

„Můžeme začít.“

Maskovaní muži se chopili březových metel a začali jimi zpracovávat tvojí nastavenou zadnici i tvoje holá stehna. Cukala jsi sebou, ale to jen vyvolalo další bolest tahem za tvé kozy, které onen muž držel pevně v dlaních a tak jsi jen kňučela a pak křičela, když se pálení prciny dostalo až na hranici snesitelnosti.

„To stačí a teď tady“, řekl muž a pustil tvé prsy a muži se postavili z obou stran a začali zespodu mrskat tvoje visící cecky. To už jsi ječela z plných plic, obzvláště když se jim podařilo zasáhnout tvoje bradavky.

Během tvého trestání muž ocenil dar maskované ženy, což jsi vlastně byla ty a ujistil jí, že splní všechna její dohodnutá přání, protože holčina je okouzlující už při výprasku. Na jeho povel tvé mrskání skončilo a ty jsi pak jen tiše vzlykala. Muž k tobě přistoupil a za vlasy ti zvedl hlavu a zeptal se tě:
“Tak jak se ti holčino ten výlet líbí, a to je jenom začátek. Budeš poslouchat, když tě nechám rozvázat?“

Během výprasku jsi v jednom ze vzdálených rohů zahlédla něco, co ti připomínalo rozpálené mučící nástroje ze středověku a dostala jsi takový strach, že by jsi kývla na cokoli, jen když ti opravdu neublíží.

Maskovaní muži tě opravdu rozvázali a ty jsi stála nahá před starým mužem a tajemnou ženou, která mu tě výměnou za jeho nějaké služby předhodila k použití. Původně jsi myslela, že si ten starý muž přehodil přes své šaty ten dlouhý plášť, ale když jsi teď stála těsně před ním, tak jsi viděla, že má pod rozevřeným pláštěm jakousi starobylou košili a na nohách měl hrubé kožené škorně.

Muž si tě s úsměvem prohlížel s převahou majitele a ty jsi před ním stála a nedokázala jsi potlačit svoje chvění, vyvolané strachem i chladem. On ti hlasem, jakým se dětem vyprávějí pohádky vysvětlil, že má chuť oprcat tě do zadečku, ale protože je jeho péro abnormálně silné a on by ti nechtěl natrhnout tvojí prcinu, tak že chce, abys si nejdřív sama dobrovolně roztáhla svůj análek a ukázal do vzdáleného rohu sálu, kde ze země trčelo několik zašpičatělých dřevěných kůlů.

Vzal tě za rameno a pomalu tě k nim vedl a ostatní vás následovali. Cestou jsi si všimla, že to co jsi považovala za rozpálené mučící středověké nástroje jsou jen jakési pohrabáče na rovnání polen v ohništi, ale to nijak nezmenšilo tvůj strach. Když jste došli až ke kůlům, které nedosahovaly výše pasu, tak muž řekl, že je potřeba vybrat vhodný kůl a vyzval tě, abys se rozkročila a ohnula a chytila se rukama kotníků, že sám prozkoumá tvojí prcinu a vybere kůl, na kterém nejsnadněji dojde k rozšíření tvé zadní dírky.

Měla jsi takový strach, že jsi se bez odporu rozkročila a pak ohnula a nastavila mu svojí zadnici a on ti do ní zasunul nejdříve jeden a pak dva prsty a nabodnutou na svých prstech tě pečlivě prohmatal. Poté prsty vytáhla a ty jsi se mohla zase postavit a on ukázal na jeden z kůlů a nařídil ti, abys horní konec kůlu namastila olejem z misky, která stála na římse nad ohništěm.

Všichni přihlíželi, jak si sama dobrovolně připravuješ nástroj na rozšíření tvého análku. Když jsi vrátila misku na římsu, tak tě muž vyzval, abys se postavila na špičky tak, že jsi měla kůl v prostoru mezi nohama a pak abys se sama nabodla na tupou špičku kůlu a ty jsi si musela sama zavést konec kůlu do prciny. On ti pak nařídil, abys postupně klesala v kolenou a rozšiřujícím se kůlem si sama roztahovala svojí prcku, aby tě pak mohl bez problémů ošoustat.

Zpočátku to nebylo tak hrozné, on nechal na tobě, jak rychle bude úzký hrot pronikat do tvého análku a všem přítomným vyprávěl, že podobným způsobem zde na těchto kůlech byly trestány mladé novicky, protože abatyše měla zálibu v trestání dívčích prcin a velmi ráda poslouchala jejich křik. Vyprávěl to tak, jako by sám byl přítomen při trestání oněch novicek a tebe z té představy zamrazilo v zádech.

Ale pak tě napomenul, že pokračuješ příliš pomalu a že tehdy bývaly dívky na kůly posazovány násilím a také násilím že byly nuceny klesat až do dřepu a zezadu se chopil tvých prsů a bolestivým tahem za ně tě donutil klesnout o kus níž a ty jsi zasténala bolestí, protože kůl bolestivě napnul stěny tvých svěračů. A pak tě chytil za boky a opřel se o ně ještě větší silou a to už jsi ječela z plných plic, ale on tě přidržel opravdu nabodnutou na kůl s maximálně rozšířenou prcinou.

Konečně jsi se směla zvednout a ulevit své prcině. Znovu jsi se pak musela předklonit a on ti prstama zkontroloval průchodnost tvého análku a ty jsi musela vyslechnout uštěpačné poznámky z úst maskovaných mužů, kteří tvému předvádění se zájmem přihlíželi. Prcina byla shledána vyhovující a muž tě za rameno odvedl k bytelné dřevěné koze a vyzval tě, abys se přes ní ohnula. Rozhlédla jsi se kolem sebe a maskovaní muži i žena stáli okolo a čekali, až se sama nachystáš pro mužův ocas.

On všem přítomným vysvětlil, že abatyše vedle svého potěšení z trýznění novicek sledovala ještě jiný cíl, když klášter někdy navštívil nějaký vysoký církevní hodnostář, tak některou z takto připravených dívek jakoby za trest nechala přivázat nahou na výpraskovou kozu v místnosti hned vedle hostinských pokojů a nahá dívka se zavázanýma očima tak byla připravena k použití pro některého z hostů a další večer jí nahradila „za trest“jiná dívka, připravená přijmout posvěcený ocas do své zadnice.

Podle něho byla tato koza identická s tou, na které tehdy ležely ohnuté novicky a byly prcané církevními hodnostáři. Mužův přísný pohled ti nedával na vybranou a tak jsi se po jeho opakované výzvě sama dobrovolně ohnula přes kozu. Dál ti nařídil, abys se rozkročila a nohy zasunula do držáků, které se samy zaklaply a fixovaly ti roztažené nohy. Stejně tak jsi musela do držáků zasunout i ruce.

Poté ti muž roztáhl půlky a prstem namočeným v oleji ti projel tvojí zadní dírku. A potom jsi ucítila,jak ti do ní silou tlačí svůj objemný ocas a musela jsi zadržet dech, jak to bolelo. Když pronikl dovnitř, tak začal do tvé prciny přirážet, šoustal tě stále rychleji a ty jsi tiše kňučela, protože ti zakázal hlasitě křičet. Byla jsi nabodnutá na jeho penisu a prcina byla téměř natržená. Tvé jebání trvalo neskutečně dlouho a muž vyvrcholil s výkřikem podobným výkřiku orla a ty jsi ucítila výron jeho semene, které ti začalo stékat po stehnech dolů.

Muž se z tebe zvedl a obrátil se na ženu, která stála opodál a řekl, že všechno co za tebe požadovala najde v bývalé pokladnici, která je přístupná malými dvířky v jedné ze stěn sálu.

Ty jsi zůstala ležet ohnutá a připoutaná na výpraskové koze a starý muž kamsi zmizel. Žena zamířila ke zmíněným dvířkám, ale než je otevřela, tak se obrátila na oba maskované muže a řekla:

„Teď je vaše, zasloužíte si jí za vaší námahu.“

Otevřela dvířka a vešla se zapálenou svící dovnitř. Jeden z mužů tě popleskal po nahých půlkách a zeptal se, jestli se těšíš, že ti to konečně někdo pořádně udělá. Postavil se za tebe a prstama ti rozevřel kundu a pronikl do tebe svým ocasem.

Druhý muž tě chytil za vlasy a zvedl ti hlavu a ty jsi viděla, že sedí na židli s trčícím ptákem těsně před tvým obličejem a tahem za vlasy si tě přitáhl do klína a ty jsi mu musela nejdřív začít lízat koule, zatím co tě ten druhý zezadu šoustal a jeho mokrý ocas vydával při pohybech ve tvé píče mlaskavé zvuky.

Muž vepředu ti ho pak strčil do pusy a ty jsi ho musela kouřit a sát, až se oba na tobě udělali.

Když jsi se trochu vzpamatovala, tak žena ukazovala mužům otevřený vak s dary od tajemného muže a mezi nimi byly i kožené důtky. Žena je vytáhla z vaku, trochu poodstoupila a pak řekla, že by se měly vyzkoušet na tvé zadnici. A na tvojí prcinu začaly dopadat kožené řemínky s uzlíky a za chvíli jsi měla zadnici jedno jelito vedle druhého a muži pobaveně komentovali tvojí rudnoucí zadnici a tvůj křik, který se rozléhal sálem. Konečně žena odložila důtky zpět do vaku a muži tě uvolnili ze sevření na výpraskové koze.

Stála jsi před nimi nahá, seřezaná a ošoustaná a žena to se smíchem komentovala. Pak ti jeden z mužů strčil do náruče suché šaty a boty a ty jsi se směla obléknout. Oni ti pak zavázali oči a vyvedli tě ven před klášter, posadili tě do auta a odvezli do blízkého města k hotelu, ve kterém celý zájezd nocoval. Vedoucí zájezdu jsi se vymluvila na to, že se ti udělalo nevolno a tak jsi navštívila lékaře a tak jsi dostala klíč od pokoje, v koupelně jsi se osprchovala a opatrně jsi si lehla do postele na břicho, protože jinak se seřezanou prcinou ležet nešlo.

Druhý den jste absolvovali ještě prohlídku pěti dalších hradů a zámků a ty jsi se snažila být stále uprostřed účastníků zájezdu, abys nebyla ani na okamžik sama. Ale po zbytek zájezdu už se nic nestalo a kupodivu se nikdo nesháněl po tom starém muži, jako by vůbec neexistoval a když jsi se na něho zeptala vedoucí zájezdu, tak se tvářila, že nikoho takového nikdy neviděla.

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Počet hlasů: 11

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *