Povídka “Komise”

Příběh se udál v době, kdy se některé feministické organizace pokusily ovládnout svět a reakcí mužů na to byly represe, které se dotýkaly všech žen od osmnácti let nahoru. Byly ustanoveny přestupkové komise a všechny ženy u sebe musely nosit identifikační knížku, do které byly muži zapisována hodnocení ženy ze školy a nebo z práce, mohl do ní zapisovat manžel nebo přítel a na vyzvání musela žena k zápisu předložit knížku kterémukoli muži, pokud měl nějaký důvod ženu buď pochválit a nebo si naopak na její chování stěžovat.

Jednou týdně se pak musela žena dostavit před přestupkovou komisi a předložit svojí knížku ke kontrole. Menší přestupky pak komise ohodnotila příslušným počtem černých bodů, které se pak přepočítávaly na způsob a intenzitu následného výprasku, který mohl provést otec, manžel a nebo partner dotyčné ženy.

Větší přestupky pak byly trestány tak, že dotyčné bylo určeno koho má o provedení trestu požádat a pak se podle jeho časových možností k němu dostavit s trestným nástrojem a pokorně přijmout přidělený trest.

V případě velkých přestupků a nebo u žen, které nesplnily svojí povinnost a nepřihlásily se v patřičném termínu o své potrestání, byly členy zvláštní policie předvedeny před příslušnou komisi a ta rozhodla o trestu, který pak byl ihned proveden a to zcela veřejně, v létě na nádvoří policejní stanice a v zimě v tělocvičně nejbližší školy a nebo v nejbližší divadle s volným přístupem veřejnosti, která si nikdy nenechala ujít příslušné představení, protože tyto tresty musely provinilkyně absolvovat zcela nahé, na rozdíl od trestů prováděných v soukromí, kde se ženy musely někdy obnažit pouze od pasu dolů.

Rozhodnutí komise obvykle dorazilo poštou druhý a nebo třetí den po předložení záznamů před komisí a tak byly ženy po návštěvě komise vždy obzvláště poslušné a současně nervozní, když vyhlížely příchod pošťáka.

Ty jsi se pozdě odpoledne vracela z nákupu domů a když jsi míjela sousedův dům, tak jsi koutkem oka zahlédla jak se otevírají domovní dveře a tak jsi přidala do kroku, abys nemusela pozdravit nepříjemného souseda, kterého jsi už od mládí neměla ráda a který byl už dvakrát příčinou toho, že jsi musela na svého partnera vystrčit nahatou prcinu a držet, když tě na příkaz komise trestal řemenem, až jsi měla prcinu celou červenou a pořádně tě pálila. Přítel tě nešetřil jednak proto, že členové komise občas dělali namátkové kontroly po provedení trestu a absence stop po trestání taky mohla znamenat to, že by jsi mohla být znovu předvolána před komisi a byla odsouzena k okamžité veřejné exekuci. A vedle toho se to vždycky stalo v době, kdy jsi měla s přítelem nějakou rozepři a o to hůř jsi nesla to, že jsi se musela dobrovolně nastavit a přijmout z jeho rukou ponižující trest.

Jenomže soused vyšel rychle ze dveří ven a zavolal na tebe, abys se vrátila a když jsi k němu celá rudá došla, tak si od tebe vyžádal tvojí knížku a zapsal do ní stížnost, že ho úmyslně nezdravíš a viditelně jím pohrdáš a že vřele doporučuje abys byla exemplárně potrestaná. Byla jsi rudá až za ušima a po zádech ti stékal studený pot, uvnitř se to v tobě přímo vařilo, ale nezbylo ti nic jiného než co nejpokorněji poděkovat za zápis a pak vyčkat, až tě dostatečně slovně pokárá a teprve až ti to dovolil, pokračovat domů, abys mu nezavdala příčinu k dalšímu zápisu, protože tento týden jsi už měla několik nepříjemných poznámek a uvědomovala jsi si, že tentokrát se to nemusí vyřídit jenom domácí exekucí, jak se to vždycky doposud dělo.

Dva dny poté jsi se dostavila před komisi a trochu jsi si oddechla, když ti bylo sděleno, že rozhodnutí komise obdržíš poštou, tak že se tím vylučovalo to nejhorší, veřejný výprask. Další dva dny jsi netrpělivě očekávala pošťáka s obálkou, která měla v levém horním rohu znak se dvěma zkříženýma rákoskama nad schematicky znázorněnou výpraskovou kozou, na které se udělovaly veřejné výprasky. A když ti jí listonoš s trochu škodolibým úsměvem podával, jako kdyby věděl co se v ní skrývá, tak jsi trochu zrudla a pak s neotevřenou obálkou odběhla dozadu do ložnice, aby tě při jejím otevírání nikdo nerušil. A trochu se ti klepaly prsty, když jsi jí otevírala a měla jsi takové zvláštní napětí v zádech, jako by ti něco napínalo ramena dozadu k sobě. Na začátku bylo zdůvodnění tvého potrestání, to jsi jenom rychle přelétla a oči se soustředily na odstavec s uděleným trestem. A to co tam stálo ti málem vyrazilo dech. Máš se sama přihlásit u toho protivného souseda o své potrestání, které se uskuteční v jeho domě a bude sestávat ze dvou výprasků. A způsob jejich provedení že záleží čistě na jeho rozhodnutí. Šokovaně jsi hleděla do toho papíru a písmenka se ti jakoby míhala před očima a vysmívala se ti. Nejraději by jsi ten papír roztrhala, ale to nešlo, protože jsi ho musela při příští návštěvě komise předložit potvrzený od onoho muže a on tam dokonce napíše, jak jsi se při tom trestání chovala. Pomalu jsi se z toho šoku začala vzpamatovávat, ale ještě tě dorazilo, že se máš co nejrychleji u toho muže zastavit, aby ti sdělil kdy na tebe bude mít čas a jak se máš na exekuci připravit.

Protože jsi typ, který má strašně nerad nepříjemné věci před sebou a vždycky se snažíš co nejrychleji je sprovodit ze světa, tak jsi vložila rozhodnutí komise znovu do obálky a po maličkém zaváhání jsi se rozhodla využít toho, že zrovna doma nikdo není a nemusíš tak nikomu vysvětlovat co jsi to dostala za dopis a kam teď jdeš a se studeným potem na zádech jsi zamířila k sousednímu domu. Za dveřmi jsi se musela několikrát nadechnout abys se trochu uklidnila, ale pak jsi statečně zmáčkla knoflík zvonku a i přes to že jsi čekala zazvonění, tak jsi sebou při jeho zvuku trhla. Chvíli se nedělo nic, ale pak jsi uslyšela za dveřmi šouravé kroky a dveře otevřela manželka toho souseda. Docela přívětivě se na tebe usmála a zeptala se co pro tebe může udělat. Ty jsi měla v puse takové sucho, že jsi musela nejdřív polknout, než jsi ze sebe vysoukala otázku, jestli je její muž doma. A cítila jsi jak jsi rudá až za ušima. Žena tě pozvala dál a usmála se takovým trochu útrpným pohledem, asi tušila co to neseš za dopis ve své třesoucí se ruce.

Zavedla tě do jakési pracovny, kde její muž měl na stole rozložené noviny a s brýlemi na očích si v nich četl. Nahlas jsi pozdravila a on si nasadil druhé brýle a vzhlédl k tobě, odpověděl nerudně na tvůj pozdrav a řekl co si přeješ. Zase jsi nebyla schopná ze sebe vypravit ani slovo a jeho manželka ti pomohla a řekla, že mu neseš dopis a že jsi ho přišla požádat, aby si ho přečetl. Ty jsi se zmohla jenom na kývání hlavy na souhlas. Pak jsi podala třesoucí se rukou dopis a s napětím jsi čekala, až si ho přečte. Trvalo mu to neskutečně dlouho, jako by luštil každé písmeno a ty jsi si v duchu přála, aby ta žena odešla a ten ortel jsi slyšela jenom ty. Ale ona zůstala stát za tebou a tak byla svědkem toho, když dopis odložil na stůl a mlčky si tě prohlédl. A pak řekl, že už si říkal že je nejvyšší čas, abys se naučila slušně se chovat ke svým sousedům a že tě to během obou návštěv u něho určitě naučí. Pak řekl, že k tomu bude potřebovat rákosku, kterou si sama dojdeš ve městě koupit a zítra navečer v šest hodin že si na tebe udělá čas. A že vyžaduje dochvilnost, v opačném případě že skončíš s nastavenou prcinou při veřejném výprasku. A teď že můžeš odejít. Nebyla jsi schopná udělat ani krok a tak tě jeho žena vzala kolem ramen a odvedla tě jako ve snách z místnosti na chodbu. Tam se na tebe usmála a řekla, abys zítra přišla raději o pět minut dřív, on že si potrpí na přesnost a abys byla naprosto poslušná, protože jinak je schopný ohlásit tvůj další prohřešek a že by to znamenalo minimálně další návštěvy v jejich domě, pokud si odmyslíme tu nejhorší možnost s veřejným výpraskem.

Vyšla jsi z domu jako omámená a uvědomila jsi si, že mimo ten nákup rákosky, se kterým jsi nepočítala, vlastně o tom co tě čeká nevíš vůbec nic a tudíž že ani nevíš co by jsi si zítra měla vzít na sebe. Večer jsi se sice dívala na televizi, ale kdyby se tě někdo zeptal o čem ten promítaný film byl, tak by jsi na to nedokázala odpovědět. Představovala jsi si průběh zítřejší exekuce a taky jsi si uvědomila, jak ponižující bude jít koupit si rákosku na svůj vlastní výprask a pak jí nějak skrytě donést domů.

Ráno jsi za moc nestála a po odpoledním nákupu jsi se vypravila do centra města, kde v jedné zapadlé uličce byl v současné době výtečně prosperující krámek s trestnými nástroji. Když jsi tam vešla, tak nade dveřmi zacinkal hlasitý zvonec a ty jsi sebou viditelně trhla. Vzadu se rozhrnul závěs a do obchodu vešel vysoký prodavač a když tě uviděl, tak se mu na tváři objevil široký úsměv. Asi na tobě hned poznal, že to co si jdeš koupit ti rozhodně nedělá radost a že to bude tvoje prcina, se kterou se to brzy seznámí. Hlasitě se tě zeptal čím může posloužit a viditelně se pásl na tvých rozpacích. Špitla jsi hodně potichu, že by jsi chtěla nějakou rákosku. Dělal že ti nerozuměl a tak jsi to své přání musela celá rudá zopakovat ještě jednou. To už mu bylo jasné s naprostou jistotou, že máš dostat výprask a nabídl ti výběr rákosek nejrůznějších rozměrů a délek.

Stála jsi nad nimi trochu nerozhodně a on ti zcela nezištně radil tím způsobem, že pokud si vybereš tento typ o širším průměru, tak že tě to bude sice víc bolet, ale že neudělá taková jelita jako ta dlouhá a tenká. Mluvil tak, že ví o čí zadnici jde a ty jsi cítila jak rudneš ještě víc. Pak jsi ukázala na jeden prostřední typ a on ti ho začal balit a zcela nepokrytě se tě zeptal, jestli si k tomu nechceš přikoupit ještě březovou metlu, protože zabalená rákoska je hodně nápadná a každý pozná co to neseš a pokud se budeš tak červenat jako teď, tak že taky každý pozná čí prcinu bude trestat. A tak jsi přikoupila i březovou metlu a s neforemným, leč neidentifikovatelným balíkem jsi vyšla celá zpocená na ulici. Když jsi se blížila k domovu, tak jsi zahlédla manželku souseda a rychle za ní popoběhla, pozdravila a s rostoucími rozpaky jí požádala o laskavost, jestli by jsi nemohla tu rákosku nechat u ní doma, abys jí pak nemusela nepozorovaně pašovat až půjdeš navečer k nim Žena se usmála a s porozuměním od tebe převzala zabalenou rákosku a když se trochu zvědavě zeptala na rozměry balíku, tak jsi jí vysvětlila průběh nákupu a ona s pochopením přikyvovala a pak řekla, že využití jistě najde i ta metla, protože se u jejího muže má brzy hlásit i jedna studentka.

Trochu jsi si oddechla, protože to vyřešilo jeden z problémů který jsi měla, protože jsi chtěla to své ponížení před okolím utajit a doprava rákosky ti dělala problémy.

Doma jsi pak řekla, že si k večeru dojdeš za jednou kamarádkou, protože jsi nechtěla dopředu přiznat co tě čeká a pak jsi předstírala že něco důležitého píšeš, abys nemusela s nikým mluvit, protože by na tobě jinak každý poznal, jak jsi nervózní. Uvažovala jsi co si máš vzít na sebe, protože jsi vlastně nevěděla jak to bude probíhat, jenom ta rákoska byla jistá. Budu trestaná přes šaty a nebo budu muset nastavit prcinu jenom v kalhotkách? To snad bude lepší když si vezmu sukni, která se dá v nejhorším vyhrnout, než potupně stahovat kalhoty dolů. Tak jsi v tu chvíli uvažovala, ale šestá hodina se blížila a tak jsi si vzala čisté kalhotky, které zakrývaly celou prcinu a krátkou širokou sukni, která by se dala v nejhorším vyhrnout, kdyby ti ten děsný chlap chtěl napráskat jenom přes kalhotky. Zkontrolovala jsi se v zrcadle a v něm jsi uviděla holku, která střídavě bledne a zase rudne, když si představí co jí čeká.

A pak jsi vyšla z domu raději s dostatečným předstihem, abys nepřišla pozdě a nepopudila toho muže, jak tě varovala jeho žena. Přesně za pět minut šest jsi zazvonila a po chvíli čekání ti otevřela sousedka. Vedla tě pak přes kuchyň a cestou ti kladla na srdce, abys jejího muže ve všem poslechla a nesnažila se nějak smlouvat, protože to on nesnáší a jenom by jsi si tím vykoledovala další zápis do knížky a nejspíš další výprask. Pak vyndala ze skříně rákosku kterou ti u sebe uschovala, dala ti jí do ruky a zaklepala na dveře do pracovny svého muže. Pak otevřela dveře a protože jsi najednou stála jako solný sloup, tak tě vzala za rameno a dovedla tě před psací stůl, za kterým seděl soused. Žena řekla: „Václave, přišla mladá paní od vedle, tak jak jsi chtěl.“

Muž se podíval na hodinky a pak se podíval na tebe, jak tam před ním stojíš rozklepaná a neschopná souvislejší řeči, tak že jsi jenom potichu pokorně pozdravila. Muž si tě chvíli beze slova prohlížel a ty jsi nevěděla co s rukama, ve kterých jsi držela rákosku. Žena zatím začala sklízet knihy které měl muž narovnané na okraji stolu a kladla je ve stejném pořádku na gauč v rohu místnosti. Když to dokončila, tak se muž obrátil k tobě a řekl, že dnes dostaneš první polovinu výprasku a pro druhou polovinu že si přijdeš za dva dny, zase ve stejnou dobu. Pak ti vzal z ruky rákosku a nejdřív jí prohnul a vyzkoušel její pružnost a potom s ní švihl do vzduchu až zasvištěla a ty jsi reflexivně stáhla půlky k sobě.

„Myslím že bude dobrá. Tak se připravte na potrestání!“

Nechápavě jsi se na něho koukala, protože jsi nevěděla co tím myslí. Ale to už se iniciativy chopila jeho žena a vysvětlila ti, že její muž uděluje výprasky na vypnutou holou zadnici a tak abys se svlékla od pasu dolů a pak se ohnula přes sklizený stůl. Že se můžeš držet za jeho okraje, ale musíš mít napnuté nohy a nesmíš se během exekuce zvednout, jinak že výprask začne znovu od začátku.

Byla jsi úplně šokovaná, ale muž se na tebe jenom přísně podíval a řekl že nemá čas na nějaké zdržování a že pokud nebudeš do minuty připravená k výprasku, tak že zvedne telefon a nechá tě odvézt na stanici, kde právě zasedá příslušná komise a tam že se tam s tebou nebudou nijak mazat a dostaneš veřejně výprask zcela nahá, jako zpřísnění za tvojí neposlušnost.

Žena ti naznačovala abys poslechla a pospíšila si a tak jsi jako ve snách rozepnula sukni a nechala jí spadnout na zem, ale pak jsi se rychle ohnula, sebrala jí a položila jí na židli, jak ti žena svými posunky naznačila a pak jsi se otočila k sousedovi zády a stáhla rychle svoje kalhotky, zastrčila je pod sukni a se zakrytým klínem jsi se otočila a rychle se ohnula přes stůl a vystrčila svojí nahou prcinu. Žena ti ještě upravila polohu rukou na okrajích stolu a pak tě dotykem rukou přiměla k tomu, abys se víc rozkročila. A pak zůstala stát vedle stolu a tobě bylo jasné, že bude přítomna tvému výprasku.

Muž se zvedl ze židle a pomalu obešel stůl a pak tě dlaní popleskal po zadnici, jako by si chtěl ověřit její pružnost a ty jsi raději zavřela oči a tak jsi jen slyšela, když rákoska poprvé zasvištěla a zakousla se to tvých nastavených půlek. Bolest tě přiměla zadržet dech, ale než jsi se vzpamatovala, tak rákoska znovu dosedla na tvojí prcinu. Reflexivně jsi měla tendenci se zvednout, ale žena která stále vedle tebe a dívala se na tvůj výprask tě rukou přidržela na stole a tak jsi při dalším průběhu svého trestání jenom kňučela a ke konci už bez zábran křičela a prosila, ale muž ti vysázel bez slitování celých pětadvacet. Zůstala jsi ležet ohnutá a vystavená, protože mezi tvými rozkročenými nohami muž jistě dobře viděl i tvojí nastavenou kundičku, ale to ti v tu chvíli bylo úplně jedno, jen ať se klidně dívá, tebe ovládla jen palčivá bolest šířící se z prciny do okolí.

Žena ti pomohla zvednout se pak vzala tvoje šaty do ruky a jenom do tebe drcla a zašeptala připomenutí, abys poděkovala a ty jsi ještě ke všemu musela tomu muži za svůj výprask poděkovat.

On řekl, abys přišla pro druhou část výprasku přesně jako dnes a řekl že můžeš odejít. Žena tě odvedla do vedlejší místnosti a pomohla ti obléknout si sukni a ty jsi blahořečila svému nápadu, že jsi si vzala na sebe sukni a ne kalhoty, protože ty by jsi si oblékla jen s velkými obtížemi. Kalhotky jsi zmuchlala do hrsti a cestou ven jsi ještě vyslechla rady sousedky, abys si hned doma dala na zadnici studený obklad a pak si jí natírala mastným krémem, aby se rychle zahojila před druhým výpraskem, který tě brzy čeká.

Doma jsi se zavřela v koupelně a chladila si seřezanou prcinu studenými obklady, po kterých se opravdu bolest o hodně snížila a když jsi si v duchu probírala všechno co tě před hodinou potkalo, tak představa jak jsi se tam musela předvádět s nahatou prcinou a ukazovala i svojí kundičku tě přimělo k tomu, že tvoje ruka kluzká od mastného krému zabloudila z rozpálených půlek do rýhy mezi nimi a pak do tvé zadní dírky a druhá ruka jakoby nevědomky sklouzla po břiše do klína a začala mnout tvůj klitoris a to všechno spolu s už přijatelným pálením prciny způsobilo, že jsi se na bobečku krásně udělala. Podařilo se ti doma utajit své potrestání a tak se zase přiblížil den, kdy jsi si měla jít pro druhou část svého výprasku.

Nebyla jsi o nic klidnější než poprvé, na výprasky od cizího mužského si člověk hned tak nezvykne a už jsi věděla, že tě nebude nijak šetřit a že zase určitě dostaneš na holou. Po zazvonění otevřela sousedka a přivítala tě s vlídným úsměvem a řekla, že je dobře že jdeš včas, protože studentka která přišla před tebou se opozdila a muž se hodně rozzlobil.

Vedle tě do místnosti vedle jeho pracovny a ty jsi uslyšela křik a nářek trestané dívky. Žena tě vybídla abys se svlékla tady a připravila se tak rovnou na exekuci, že pro tebe za chvíli přijde a rychle vešla do mužovy pracovny. Ty jsi jenom zahlédla, jak je tam přes opěradlo křesla ohnutá a za ruce přivázaná zcela nahá dívka a dostává výprask metlou, kterou jsi minule přinesla společně s rákoskou. Výprask pokračoval ještě nějakou dobu a muž dívku nijak nešetřil, protože ječela a prosila tak, že snad musela být slyšet i na ulici. Pak bylo nějakou dobu ticho a ty jsi už byla svlečená a strachy jsi měla půlky stažené k sobě. Otevřely se dveře a žena tě vyzvala, abys z šera místnosti vešla do plného světla v mužově pracovně. Zapomněla jsi se dokonce i nějak zakrývat a muž jenom beze slova ukázal na opěradlo křesílka a ty jsi se poslušně ohnula. V rohu místnosti klečela vzlykající dívka se zcela rudou zadnicí a ruce měla složené poslušně za zády. Žena řekla, že tě snad nemusí přivazovat a kdyby to bylo potřeba, tak že tě sama přidrží a opravdu tě vzala za ruce a přidržovala tě ohnutou tak, že tvoje prcka byla vysazena přes horní okraj opěradla a ty jsi měla nohy ve vzduchu. A pak už na tvojí zadnici dopadla první rána metlou a pružní hádci se rozprostřeli po obou půlkách. Tenkrát to víc štípalo než bolelo a ty jsi po několika ranách začala mrskat nohama a bylo ti jedno, že přitom předvádíš svojí broskvičku v nejrůznějších pozicích.

I tebe donutil výprask pořádně si zakřičet a když výprask skončil, tak muž odložil metlu a rukou přejel po tvé pálící zadnici a při tom ti roztáhl na chvíli půlky od sebe a zcela bezostyšně si prohlédl tvé intimní partie, ale to ti v tu chvíli bylo úplně jedno a pokorně jsi držela, i když ti muž prstama rozevřel pysky od sebe a pak jimi projel rýhu mezi nimi a ucítil tak vlhkost, které jsi nedokázala zabránit a mohla jsi se studem propadnout.

Teprve pak tě žena pustila a odvedla tě zpět do místnosti kde jsi měla své oblečení a vysvětlila ti, že klečící dívka teď dostane výprask znovu od začátku, protože se opozdila a to že její muž nesnáší. Opět bez kalhotek jsi dorazila domů a stejně jako minule tě tvůj zážitek natolik vzrušil, že když se pálení prciny trochu zmírnilo, tak jsi si to udělala znovu a měla jsi při tom před očima nahatou zadnici té dívky, která asi právě teď dostávala opakovaný výprask a jistě ani ta po něm neujde všetečné kontrole sousedových prstů.

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Počet hlasů: 7

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *