|

Povídka “Katka a Jana”

Katka a Jana byly studentky střední školy a bydlely na internátu. Bylo jim oběma 18 let a byly velice pohledné. Katka byla velice plachá dívka. Měla velice hezkou postavu střední výšky, velká prsa a krásně tvarovaný zadeček. Oproti tomu Jana byla téměř o hlavu vyšší měla sportovní postavu a byla velice průbojná. Jana a Katka se shodou okolností dostaly od začátku nového školního roku do stejného internátního pokoje. A to shodou okolností pouze dvoulůžkového. Byla to na internátě velká výjimka, dvoulůžkových pokojů bylo velice málo. Vznikly zřejmě jako důsledek stavebního řešení budovy, kdy za společenskými místnostmi zbyl již jen velmi malý prostor a tak zde byl zřízen na každém patře dvoulůžkový pokoj.

Obě dívky spolu vcelku dobře vycházely a nebylo mezi nimi větších konfliktů. Postupně však Jana začala prosazovat svou dominantní povahu. Začala dokonce pomýšlet na to, jak by učinila potěšení svým sadistickým choutkám. Katka byla velice plachá a nijak požadavkům Jany, které se neustále stupňovaly, neodporovala. Jana nutila Katku na pokoji uklízet, připravovat jídlo, stlát postele atd. Janě to však stále nestačilo, protože chtěla Katku nějakým způsobem ovládat i fyzicky. Až jednou nastal prudký zlom. Jana se vrátila po víkendu na internát a zjistila, že Katka rozbila její oblíbený hrníček. Katka se jí hned začala omlouvat, že nechtěla a že to zaplatí. Ale Jana se do Katky okamžitě pustila: „Co si myslíš, ty nemehlo! Na pokoji je nepořádek, není tu nic k jídlu a ještě ke všemu rozbíjíš moje věci. Tak takhle by to nešlo. Ode dneška zavádíme tvrdý režim. Budeš poslouchat na slovo, každý den budeš podávat hlášení a za každé tvé provinění tě potrestám podle trestného řádu, který určím!“ Katka jenom sklopila oči a neodvažovala se odporovat. A Jana pokračovala: „Hned teď dostaneš trest za ten hrníček a potom se budeš chovat přesně podle instrukcí, je ti to jasné?“ „Ano“, špitla Katka. „Přines ze skříně ten černý úzký pásek, který mám do kalhot!“ Katka bez odmlouvání šla a podala Janě její pásek. „Dostaneš 25 tímhle páskem. Rozepneš si džíny, stáhneš si je ke kolenům a položíš se na postel a pod boky si dáš polštář, abys měla zadeček pěkně připravený.“ Katka si pomalu začala rozepínat džíny. Stáhla si je ke kolenům a zůstaly jí pouze bílé spodní kalhotky, které měla pod nimi. Lehla si na postel a polštář si dala přesně podle pokynů Jany. Jana mezitím přistoupila ke Katce a lehce ji rukou přejížděla po pouze saténovými kalhotkami krytém zadečku. „Budeš si to sama počítat,“ řekla Jana. Přeložila pásek v půli a rozkročila se, aby měla možnost co největšího nápřahu. Pak se mohutně rozpřáhla a plnou silou své silné paže švihla prudce Katku přímo na vrchol jejího zadečku. Pásek hlasitě pleskl a Katka zatla zuby bolestí. „Jedna.“ Jana si trochu poodstoupila a znovu se mohutně rozpřáhla. Prásk. Katce se ve tváři objevila bolestná grimasa. „Dvě.“ Prásk. „Tři.“ Při sedmé ráně se Katce ve tváři objevily slzy. A když jí Jana vysázela plných 25 byly na Katčině zadečku patrné pořádné pruhy. „Odnes pásek a koukej tady uklidit“, řekla Jana a hodila pásek na dosud ležící Katku.

Hned druhý den vypracovala Jana následující řád:

Neustlané postele – 7 ran
Neuklizené věci – 8 ran
Pozdní příchod ze školy – za každé 3 minuty 1 rána
Nesrovnané věci ve skříni – 10 ran
Nevytřená podlaha – 12 ran
Nenakoupené věci – 15 ran
Odmítnutí poslušnosti – 25 ran
Špatně podané hlášení – 25 ran
Všechny výprasky se budou udíleny rákoskou na zadek.
Rákoska bude uložena v roztoku oleje se solí, aby byla pořádně pružná, rány mastné a řádně bolestivé.
Pokud si trestaná nechá dát výprask na holou, snižuje se počet ran o 20 %.
Pokud se trestaná vysvlékne zcela donaha snižuje se počet ran o 10 %.
Výprask může být rozdělen a polovina vyplacena na zadek a polovina vyplacena přes prsa. Počet ran, které se vyplácí místo na zadek přes prsa se snižuje o 20 %.

Při výprasku přes zadek si trestaná lehne na postel a pod boky si dá složený polštář. Nohy roztáhne na kraje postele a ruce si položí na záda v oblasti lopatek. Po celou dobu trestu musí zůstat v této poloze. Rány si sama počítá. Každá změna polohy nebo chybné počítání znamená automaticky přídavek v počtu 10 % všech ran vyplacených dle uvážení trestajícího.

Při výprasku přes prsa si trestaná klekne, zakloní se, až se opře rukama o paty. Nohy má roztažené 30 cm od sebe. Po celou dobu trestu musí zůstat v této poloze. Rány si sama počítá. Každá změna polohy nebo chybné počítání znamená automaticky přídavek v počtu 10 % všech ran vyplacených dle uvážení trestajícího.

Konečný počet ran se zaokrouhlí na celé nahoru, a to pro každý způsob trestu.

O trest musí trestaná požádat a o jakékoli změny způsobu trestu musí trestaná požádat sama, a to před začátkem trestu. O trest bude trestaná žádat slovy: Prosím, abyste mi vysázela vší silou na (nahý) zadek / (nahá) prsa xx mastných ran rákoskou.

Tento řád pak vylepila Katce na stůl. Ta si řád přečetla a celá bledá se ustrašeně koukala na Janu. Hned druhý den, když přišla Katka ze školy, se jí Jana zeptala, jestli koupila rákosku. „Ne, prosím, nevěděla jsem, že ji mám koupit,“ špitla Katka a sklopila oči. „Tak, nejenže jsi nekoupila rákosku, ale ty jsi ani nevěděla, že ji máš koupit, jo?! A ten řád jsi asi nečetla, viď? Tak to máme 15 ran za nenakoupené věci a 25 za odmítnutí poslušnosti, protože jsi tu rákosku nechtěla koupit. Muselo ti to totiž být jasné. Já jsem ji koupila za tebe. Tak co mi povíš?“ Po těchto slovech vytáhla Jana z vázy, ve které byl roztok oleje a soli, metr dlouhou asi centimetr až centimetr a půl tlustou neuvěřitelně pružnou rákosku, kterou ohnula tak, že se její konce téměř dotýkaly. Pak jeden konec pustila a rákoska se se svištěním napřímila.

„Prosím, abyste mi vysázela vší silou přes zadek 40 mastných ran rákoskou,“ řekla Katka a lehla si na postel se složeným polštářem pod boky. „Hm, dáma si chce nechat dát plných 40 ran na zadek? Víš, co to vůbec znamená 40 rákoskou? To si týden nesedneš. Protože je to poprvé, dám ti možnost si ještě rozmyslet, jestli nechceš nějakou změnu podle trestného řádu.“ „Prosím, abyste mi vysázela vší silou na holý zadek 32 mastných ran rákoskou,“ řekla Katka. Usoudila, že přes tenké letní kalhoty to je téměř jako na holou a snížení o 8 ran se jí zdálo výhodné. Stáhla si kalhoty ke kolenům a totéž provedla s kalhotkami. „No, jak myslíš, ale to je z bláta do louže to si nesedneš možná ještě dýl. Kdyby sis nechala dát půlku přes svoje nádherné baculaté kozičky, které by jistě leccos snesly, udělala bys lépe. Ale je to tvůj zadek“ řekla posměšně Jana. „Tak se mi zdá, že neznáš trestný řád! Kde máš mít nohy?“ Při stažených kalhotách u kolenou, nemohla mít Katka nohy v předepsané poloze na krajích postele. „Koukej slézt a svlíkni si ty kalhoty a kalhotky úplně. I ponožky, když neumíš dodržovat pravidla! Pro začátek to necháme bez jakéhokoli navýšení trestu.“ Katka se od pasu dolů svlékla a byla rudá studem, že musela Janě ukázat svou hustě ochlupenou lasturku. Honem zaujala požadovanou pozici, nohy na krajích postele a ruce na zádech v oblasti lopatek. A to už se Jana napřáhla. Svist a prásk! Jestli bolest při výprasku páskem byla veliká, tak proti rákosce to bylo pohlazení. Katčiným zadečkem projela prudká bolest, do očí ji vyhrkly slzy a stěží udržela předepsanou polohu. Musela se zakousnout do peřiny, aby nevykřikla. „Jedna.“ Jana na nic nečekala. Svist a prásk. „Dvě.“ Svist a prásk. „Tři.“ Bylo to pro Katku doslova peklo. Jana ji švihala vší silou a v celkem krátkých intervalech. Katčin zadek hořel a rákoska na něm vesele hodovala dál. Kreslila na něj jelita tlustá jako malíček. Po dvacáté ráně udělala Jana přestávku. Přišla ke Katce a chytla ji za vlasy, aby se jí musel a dívat do obličeje. „Tak jak se ti to líbí? Ještě budeš neposlušná?“ „Budu poslouchat,“ vyrazila ze sebe Katka. Nemohla si přitom nevšimnout, že Jana je úplně mokrá v rozkroku. Jana byla v transu. Viděla jenom trpící Katku a její zmalovaný zadek. Stoupla si opět zboku k posteli a pokračovala ve výprasku. Jen stěží dokázala Katka počítat rány. Když Jana s výpraskem skončila, nemohla ani vstát z postele. „Děkuji za výprask,“ řekla ještě ležíc na posteli. Jana uklidila rákosku a šla do města. Katka ještě dlouho brečela na posteli s odkrytým zmalovaným zadkem, který byl totálně seřezaný. 32 velmi prudkých ran rákoskou na něm zanechalo jelita dokrvava zabarvená, velice vystouplá a křížem krážem se táhnoucí přes celou plochu půlek.

Celý další týden pak Katka vzorně plnila své povinnosti, až byla Jana naštvaná, že neměla nejmenší příležitost k jejímu potrestání. Až další týden Katka zaspala a přišla do školy pozdě. Odpoledne pak musela za třídní do kabinetu, aby jí to vysvětlila. Třídní měla však nějakou poradu a tak na ni Katka asi hodinu musela čekat. Když dorazila na internát, už na ni čekala Jana.

„Tak milá zlatá,“ spustila na ní hned. „Takhle by to nešlo. Není vytřeno, máš neustlanou postel, ve skříni jsou rozházené tvoje věci, není nakoupeno a přišla jsi o hodinu a půl pozdě ze školy! Doufám, že víš, co to znamená?! Takže to spočítáme: Nevytřená podlaha – 12 ran, Neustlaná postel – 7 ran, nesrovnané věci ve skříni – 10 ran, nenakoupeno – 15 ran a o 90 minut ses opozdila, to máme 30 ran. Dohromady to dává 74 ran.“

„Prosím, abyste mě potrestala. Chci dostat výprask na holý zadek, svléknu se úplně donaha a prosím o rozdělení výprasku na zadek a přes prsa,“ řekla v pláči Katka. „Dobrá. Protože výprask bude na holý zadek snižuje se počet ran o 20 %, budeš svlečena zcela donaha, to je snížení o 10 %. Celkem tedy snižujeme o 30 % na 51,8. To se zaokrouhlí na celkový počet 52 ran. Polovina tedy 26 bude vyplacena na zadek a zbylých 26 se sníží o 20 % na 20,8, což se zaokrouhlí na 21 a bude vyplaceno přes prsa.“

„Prosím, abyste mi vysázela vší silou 26 mastných ran rákoskou na holý zadek a abyste mi vysázela vší silou 21 mastných ran rákoskou na holá prsa.“ Katka se snažila využít všech možností trestného řádu ke snížení počtu ran. Proto zvolila výprask na holý zadek, a také byla ochotna podstoupit ponížení v podobě, že bude celý výprask snášet úplně nahá. Na jejím zadku byly ještě pořád patrné stopy předchozího velice tvrdého výprasku. Mastná rákoska v solném roztoku udělala své. Proto Katka zvolila rozdělení výprasku na zadek a prsa. Katka se pomalu vysvlékla donaha a zaujala předepsanou pozici na posteli. Jana vyndala z vázy rákosku a podržela ji nad Katčiným zadkem. Olej se solí stékal Katce na zadek. Po chvíli ji Jana opět namočila do vázy a opět nechala stékat olej na Katčin zadek. Poté olej se solí rozmazala rákoskou po předchozích jelitech na Katčině zadku a už se nemohla dočkat, až ji udělá krásná čerstvá jelita. Nejvíce se těšila, až se bude trefovat do předchozích jelit. Katka jen držela a potichu plakala. „Tak začneme,“ řekla Jana, napřáhla se a vší silou švihla Katku přes holý zadek. Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Jedna.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvě.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Tři.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Čtyři.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Pět.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Šest.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Sedm. Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Osm.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Devět.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Deset.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Jedenáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvanáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Třináct.“ Katka prudce oddechovala a byla celá zpocená. „Tak jsem v půlce výprasku na zadeček,“ poznamenala posměšně Jana, „ a pojedeme dál.“ „Aůůůůůůůů. Čtrnáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Patnáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Šestnáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Osmnáct, teda promiňte, sedmnáct.“ „Vida, neumíš ani počítat. Takže se ti podle trestného řádu zvyšuje trest o speciální přídavek ve výši 10 % všech ran. To máme 5,1, zaokrouhlujeme nahoru, tak to máme šest ran. Takže po skončení výprasku hezky poprosíš o přídavek.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Osmnáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Devatenáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvacet. Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvacet jedna.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvacet dva.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvacet tři.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvacet čtyři.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvacet pět.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvacet šest.“ Pro Katku to bylo opravdové peklo. Nedalo se to vydržet bolest byla přímo ďábelská. „Tak koukej dát pryč ten polštář, zaklekni a pokračujem.“ Katka zaklekla do pozice přesně podle trestného řádu. Její krásná velká pevná prsa čněla do prostoru. Krásné bradavky s velkými dvorci se jí chvěly. Jana ji stejně jako předtím zadek i prsa nejprve potřela olejem se solí a dala jí do pusy troje své kalhotky, aby neřvala. „Můžeš huhlat počet ran přes to,“ smála se jí Jana, „mohla by sis totiž překousnout jazyk,“ vtipně poznamenávala Jana dál.

A pak to začalo. Nepředstavitelná bolest protínala Katčiny prsa. I přes kalhotky v její puse bylo slyšet, jak úpí. Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Jedna.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvě.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Tři.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Čtyři.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Pět.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Šest.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Sedm. Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Osm.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Devět.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Deset.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Jedenáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvanáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Třináct.“ To už se Katka neudržela a začala se svíjet bolestí po zemi. „Okamžitě vstaň a zaujmi předepsanou polohu.“ Katka ihned vstala a zaklekla. „Takže se ti podle trestného řádu zvyšuje trest o speciální přídavek ve výši 10 % všech ran. To máme 5,1, zaokrouhlujeme nahoru, tak to máme šest ran. Dohromady už to máš 12. Takže po skončení výprasku hezky poprosíš o přídavek.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Čtrnáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Patnáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Šestnáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Sedmnáct. Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Osmnáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Devatenáct.“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvacet. Svist, prásk. „Aůůůůůůůů. Dvacet jedna.“ Katčina prsa byla úplně rozsekaná. Jelita krvavě podlitá se táhla křížem krážem přes obě ňadra.

„Prosím, abyste mi vší silou vysázela 12 mastných ran jako přídavek dle Vašeho uvážení.“ „Ano a teď přídavek!“ Klekni si na postel na všechny čtyři, roztáhni nohy, tááák. Teď polož kozy a hlavu na postel a zadek nech pěkně vystrčenej nahoru, tááák. Hlavu otoč a dívej se na mě. Jana se pomalu svlékla donaha. Vzala rákosku, vylezla na postel a stoupla si obkročmo nad Katku čelem k jejímu zadku. „Teď si oběma rukama pořádně, ale pořádně roztáhni zadek a popros o výprask přes anál a kundu! Katka plakala. Mezi pláčem řekla: „Prosím, abyste mi vysázela vší silou 12 mastných ran přes anál a kundu.“ Přitom si roztáhla zadek maximálně oběma rukama. Mezi jejími půlkami, které se rozestoupily se objevil krásný růžový análek a mezi hustým tmavým porostem její kundičky se objevila růžová lasturka. Jana byla jako v transu z její kundičky odkapávala šťávička na Katčina záda. „Nemusíš nic počítat, zakousni se do peřiny, protože ti rozsekám kundu a anál do krve!“ Řekla v transu Jana. Levou rukou se hladila a pravou se rozpřáhla k prvnímu brutálnímu úderu. Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ I přes peřinu bylo slyšet jak Katka sípe. Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Svist, prásk. „Aůůůůůůůůůůůůůůůůůů“ Po poslední ráně Katka omdlela a Jana se na ní sesunula v bouřlivém orgasmu…

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Počet hlasů: 13

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *