|

Povídka “Aukce otrokyň – 5. část”

Jednou večer, když se Pán věnoval tvé výchově a ty jsi klečela rozkročená a opřená o lokty a Pán se chystal namastiti tvojí prcku, aby ti do ní mohl zavést tenkou svíčku jako trest za nějaký menší prohřešek, jsi si trochu postěžovala, že ti jeho výchova v posledním týdnu chyběla, protože byl tři dny pryč a pak měl další dva večery zaplněné pracovními povinnostmi.

Pán tě ujistil, že ti to v brzké době vynahradí a pak jsi už nemluvila, protože se dotkl tvé zadní dirky, kterou pečlivě promastil a pak tě začal šoustat svíčkou do prciny a dokončil to dvěma prsty v kundičce. Protože jsi měla na svých kozičkách kolíčky s malými závažíčky a při šoustání jsi ke konci sama přirážela zadečkem proti Pánovým prstům, bylo tentokrát tvé přefiknutí zpestřeno taháním za tvé prsy, protože při tvých pohybech se rozkývala i tvá ňadra se závažíčky, která za ně rytmicky tahala.

Dva dny nato tě Pán nechal svléknout, kalhotky a podprsenku odložil v ložnici na židli s tím, že je zatím nebudeš potřebovat a pak tě zase nechal obléknout do šatů s krátkou zvonovou sukní a řekl, že ti chce vynahradit minulý týden a že je dnes mimořádná aukce a že tě zase čeká malé překvapení, aby ti jeho výchova jen tak nezevšedněla. Snažila jsi se ho přemluvit, že by ti byla milejší jeho výchova a že jsi úplně spokojená holka, ale na jeho rozhodnutí to nic nezměnilo a za chvíli jsi seděla v autě, které tě vezlo za dalším dobrodružstvím.

Vše probíhalo obvyklým způsobem, ale když se v chodbě vily rozsvítilo světlo, tak tě tvůj Pán předal do péče dvěma mužům v černém a sám jakoby pro sebe prohodil že teď musí ještě něco zařídit ve městě a tebe napomenul, abys byla hodná a poslušná. Otočil se a odešel ven.

To tě zaskočilo a zmocnila se tě panika, Pán tě chce snad opravdu někomu prodat? Chopily se tě ruce dvou mužů a byla jsi odvedena známou cestou do šatny. Byla jsi dnes mezi prvními, protože u stěny zatím stály pouze dvě nahé dívky, které zde byly poprvé a ustrašeně se rozhlížely kolem. Za chvilku jsi stála vedle nich, nahá, jen s obojkem na krku. A pak muži postupně přiváděli další dívky. Některé, které neznaly zdejší zvyklosti měly tendenci odmítnout zcela se svléknout, ale několik ran rákoskou v předklonu, ke kterému je donutily ruce zkroucené za zády, je obvykle rychle přivedly k poslušnosti a pak se popoháněné občasným šlehnutím rákosky samy a ochotně svlékaly.

Přistihla jsi se, že se snažíš odhadnout u jednotlivých přiváděných dívek, kolik ran je přiměje k poslušnosti. Ale pak jsi zase propadla obavám z toho, že jsi tu dnes sama a snažila jsi se v chování svého Pána v posledních dnech objevit nějaký náznak toho, že k tobě ztratil svůj dřívější vztah a je ochoten tě i snad prodat.

Ozval se zvonek a skupina mužů v černém vybrala pět z vás a vedla vás do haly, která byla překvapivě prázdná. Od stropu tam viselo pět silných provazů a každou z vás postavili pod jeden z nich. Vepředu svázané ruce vám k nim připevnili a pak provazy napnuli, tak že jste stály s rukama nad hlavou, vypnuté bez možnosti pohybu. Pak vám černou páskou zavázali oči a do úst jste každá dostala roubík v podobě penisu s kuličkou na zevním konci. Nějakou dobu se nic nedělo, ale pak jsi zaslechla hlasy mužů i žen, které se k tobě přibližovaly a obklopily tě ze všech stran.

Stála jsi nahá se vzpaženýma rukama uprostřed hostů, kteří se pohybovali po hale a postupně si vás zblízka prohlíželi. Pak jsi opět poznala hlas ženy v černém, která přivítala hosty a jako zpestření aukce a snahu organizátorů vyjít vstříc svým hostům jim nabídla možnost prohlédnout si nabízené dívky z bezprostřední blízkosti. Pak začala představovat jednu z dívek a zdůrazňovat její přednosti a popisovat její tělo.

Jako druhá jsi přišla na řadu ty a když popisovala tvé prsy, tak tě vzala za bradavku, kterou stiskla a prs zvedla nahoru, až to hodně zabolelo a pak nechala kozičku klesnout dolů.

Nic jsi neviděla, ale cítila jsi, že jsi obklopena hosty, kteří si tě zblízka prohlížejí. Žena pak přešla k další dívce a ty jsi ucítila čísi ruce na svých ňadrech, které někdo potěžkal, někdo zezadu vzal do svých dlaní tvoje půlky a drsně je prohnětl a potom ti je roztáhl a druhou rukou projel od tvé zadní dirky dopředu a prsty promnul tvé malé pysky. Nemohla jsi se bránit ani protestovat, byla jsi nabídnuta k použití hostům aukce. Opakovaně ti byla zepředu rozevřena kundička a prohmatány prsy. Nezbylo ti nic jiného než držet a snažit se nepropadnout panice. Slyšela jsi jen poznámky mužů, ale i žen, které se týkaly tvého těla a úkolů a trestů, pro které jsi se jim zdála být vhodným objektem.

Představování subinek skončilo a žena v černém požádala hosty, aby uprostřed místnosti ponechali volný prostor, aby mohli předvést otrokyně v akci. Cítila jsi pohyb hostů ve svém okolí a pak jakési vrzání a skřípání.

Potom několik příkazů jedné ze subinek, chvíli bylo ticho a pak zvuky výprasku s následným nářkem dívky a po ukončení výprasku slabé vrčení jakéhosi motoru, do kterého se ozývalo stále silněji dívčino sténání. Po výkřiku, který vypadal jako dívčina reakce na orgasmus, byla zahájena aukce a dívka byla předána vítězi, aby si jí na zbytek večera do půlnoci odvedl nahoru jako svojí osobní otrokyni.

Ucítila jsi, že ti někdo odvazuje ruce a současně ti byl z pusy vyndán roubík. Byla jsi položena na břicho na dřevěnou desku a pod dolní část břich jsi měla podložené něco měkkého, tak že jsi měla prcinu vyšpulenou nahoru. Ruce a nohy ti byla roztaženy a pevně připoutány. A pak se ozvalo zasvištění řemínků důtek a jejích řemínky dopadly na tvé vystavené půlky a horní část stehen. Za chvíli jsi měla prcku jako v ohni a neubránila jsi se sténání a později i proseb o ukončení výprasku. Po jeho ukončení jsi zůstala ležet s vystrčenou zmrskanou zadnicí a tiše vzlykala. Čísi prsty ti rozevřely kundičku a do tvé jeskyňky byl vstříknut chladivý gel. A pak jsi ucítila, jak je dovnitř zasouváno něco hladké a oblé a následně se ozval zvuk nějakého mechanizmu a umělý ocas na mechanický pohon se začal zasouvat dovnitř a ven a veřejně tě tak začal šoustat. Slyšela jsi polohlasné komentáře hostů, ale postupně jsi se soustřeďovala jen na stoupající vzrušení, které se rozlévalo ze tvého klína do celého těla, slabě jsi vrněla a když ti ještě někdo zasunul do prcky vroubkovaný anální kolík a začal s ním přirážet, tak už jsi přestala kontrolovat své projevy a hlasitě jsi sténala.

Předchozí týden trvající sexuální abstinence, současné dráždění obou tvých dírek a předchozí výprask vyústily v úžasný orgasmus, po kterém jsi zůstala ležet s vyšpulenou prcinkou zcela vyčerpaná.

Někdo tě poplácal o seřezaných půlkách a řekl: „Hodná subinka“ a pak už začala aukce. Asi jsi se hostům líbila, protože souboje o tebe se účastnilo několik hostů a cena se vyšplhala hodně vysoko, ale nakonec jsi byla vydražena a do půlnoci jsi se stala otrokyní vítěze. Ze změti hlasů jsi se snažila vysledovat kdo to je a nebo alespoň jestli je to muž a nebo žena, ale komentáře hostů ve tvém okolí byly tak hlasité, že když ti odvázali ruce a nohy a ty jsi se mohla postavit, tak jsi vůbec netušila, kdo si tě na řetízku odvádí po schodech nahoru. Na prvním schodu jsi klopýtla a čísi ruce tě zachytily, ale ani z jejich dotyku jsi nic nepoznala.

Vše se odehrávalo bez jediného slova, jen během cesty jsi dostala bičíkem několikrát přes zadek. Slyšela jsi odemykání dveří, pak jsi byla za řetízek odvedena ke stěně, u které jsi musela vzpažit ruce a rozkročit nohy a byla jsi pevně připoutána ke kříži. Pak bylo slyšet jen zavírání dveří a jejich zamykání. Osaměla jsi s někým., kdo tě měl po následující hodiny zcela ve své moci, slyšela jsi jen jeho kroky, ale nevěděla jsi, kdo to je ani co tě čeká.

Náhle se ozvalo zasvištění a na tvé prsy dopadlo dvacet třicet tenkých kožených hádků, které štípaly a bolely současně. Některé z nich zasáhly bradavky a dvorce a nerozumné bradavky se ještě vztyčily, tak že při dalších úderech byly zasahovány ještě bolestněji. Systematické mrskání tvých koziček trvalo dost dlouho, tak že na nich nezůstalo snad jediné nezasažené místo. Chvěla jsi se bolestí a když mrskání ustalo, tak jsi cítila, jak je kůže tvých prsů rozpálená.

Po malé pauze se znovu ozvalo zasvištění a řemínky dopadly na dolní část tvého břicha, klín a stehna. Tentokrát už jsi sténala dost nahlas, ale zase jsi cítila, že přes štípání a bolest reagoval tvůj poštěváček zvětšením, tak že ho řemínky několikrát zasáhly a ty jsi bolestí zakňučela. Pak výprask ustal a bylo ticho. Ucítila jsi kouř z cigarety. Tvá ňadra, klín a stehna tě pálily, ale pocity z nich tě i vzrušovaly a ten, kdo je před chvílí bičoval se na ně teď asi díval s cigaretou v ruce a chystal další fáze tvého trestání.

Pak se ozvalo jakési šustění a náhle jsi ucítila na svých prsech dlaň v rukavici, která na citlivé kůži po výprasku vyvolala neskutečné pálení. Kopřivy !! Na holou kůži ti byly přiloženy lístky z kopřiv a ty jsi se mohla z pálení, které bylo nejhorší na bradavkách a dvorcích, málem počurat. Ale to nebyl konec. Další dotyk patřil vnitřní straně tvých stehen a to už jsi ječela a prosila, jen aby už to nepokračovalo dál.

Pak se chvíli nedělo nic, měla jsi jen možnost vychutnávat pálení svých koziček a stehen, které opět vyvolaly zvlhnutí tvé kundičky. Někdo jí rukou zkontroloval a pak jsi byla odvázaná a odvedená k dřevěné plošině, na kterou jsi si musela kleknout a opřít se o lokty, ruce ti byly pevně připoutány a pak jsi ucítila na vnitřní straně stehen opět dotyk kopřivy, tentokrát jen velmi slabý, protože jsi před ním mohla uhýbat, ale to vedlo k tomu, že jsi skončila s maximálně roztaženýma nohama, které ti byly v této pozici připoutány.

Potom ti byly roztaženy půlky od sebe a prst tvého momentálního majitele nanesl na tvojí zadní dirku a její okolí tlustou vrstvu vazelíny a pak ti do prcky zasunul aplikátor a z tuby tam vymačkal další dávku. Po kratší pauze ti do zadečku pronikl nejdříve jeden prst, potom se přidal druhý a ty jsi začala trochu kňučet, ale pak prsty vyklouzly ven a místo nich ti začalo dovnitř pronikat něco objemnějšího, ruce muže tě uchopily za nahé boky a přitáhly tě směrem dozadu a v tu chvíli jsi pochopila, že ti do prciny právě proniká mužský penis. Protože byl silnější než dva prsty, tak jsi měla dirku ještě víc roztaženou a kňučela jsi už hodně nahlas.

Když pronikl hodně hluboko, tak se muž nad tebe sklonil, vzal do dlaní tvoje prsy a začal do prcky přirážet a tím jí ještě více roztahoval. Tvůj křik ho povzbuzoval k ještě mohutnějším přírazům a jeho břicho pleskalo o tvojí vyšpulenou zadnici. Muž pustil jeden tvůj prs rukou pronikl drsně mezi tvé pysky a tak tě současně prcal do obou dírek.

Stáhla jsi rozbolavělé svěrače své roztažené prciny a tím stiskla i jeho penis, který teď prorážel do velmi těsného prostoru a intenzivní tření muže nastimulovalo k orgasmu a on se ti vystříkal do prciny. To bylo dostatečně vzrušující i pro tebe, tak že jsi několika pohyby proti jeho nastaveným prstům byla hotová i ty.

Cítila jsi, jak ti tvé šťávy i jeho sperma stékají po stehnech dolů a zhluboka jsi oddychovala. Slyšela jsi šustění látky, pak kroky, odemykání dveří a jejích otevření a zavření. Zůstala jsi sama a přemýšlela jsi, kdo to asi byl, kdo tě před chvílí ošukal do prciny. A co teď bude dál, protože jsi ztratila pojem o čase. Nechá tě tvůj Pán i dál napospas novému majiteli? Vrátí se pro tebe? V jednu chvíli tě napadlo, jestli to nakonec nebyl tvůj Pán, který do tebe pronikl svým penisem. Ale cítila jsi kouř z cigaret a Pán je nekuřák. Ale na druhé straně pokud by nechtěl, abys ho poznala, tak by zapálené cigarety byly vhodný maskovací manévr.

Snažila jsi se vzpomenout na všechny dotyky z předcházejících chvil, ale vše se tak lišilo od obvyklého jednání tvého Pána, že jsi to zamítla. Pak se otevřely dveře, někdo tě pleskl přes vystavené půlky a poznala jsi Pánův hlas:“ Tak co subko, byla jsi poslušná“? Sundal ti pásku z očí, odvázal ti ruce i nohy a pak otevřel dveře a odvedl tě do sprchy, kde jsi se před ním osprchovala a osušila a on tě odvedl zpět do pokoje, kde ležely tvé šaty.

Oblékala jsi se opatrně, protože tvá prcka i kozičky byly hodně citlivé. Stále jsi pokukovala po svém Pánovi, jestli se něčím neprozradí, na cestě domů jsi se dokonce zeptala, jestli neví, kdo byl ten muž, který tě v aukci vyhrál, ale on řekl, že se pro tebe vrátil až těsně před půlnocí, kdy už ten muž odešel a podíval se na tebe s takovým úsměvem, že jsi nevěděla, jestli to myslí vážně a nebo si z tebe dělá legraci.

Doma si tě položil na břicho přes svá kolena a seřezanou prcinu ti ošetřil hojivou mastí. Ležela jsi ohnutá přes jeho kolena, bylo ti příjemné teplo a jeho ruka jemně vtírala mast do tvých půlek.

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 8

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *