|

Povídka “Aukce otrokyň – 1. část”

Jeden večer tě tvůj Pán vyzvedl autem před domem. Když jsi se oblečená v krátkých černých šatech posadila vedle něho, tak ti přikázal, abys jsi si stáhla kalhotky a dala je do přihrádky pod palubní deskou. Řekl, že jenom vy dva víte, že jsi bez kalhotek a ve společnosti, kam tě chce odvézt, tě to bude vzrušovat. Asi po hodině jízdy jste dorazili ke starobylé vile, obklopené vysokými borovicemi. Prošli jste brankou ve vysokém plotu, tvořeném vysokými černými bodci a Pán vytáhl mobil a tiše s někým hovořil. Po chvíli se otevřely dveře do vily a aniž někdo rozsvítil, byli jste pozváni dál. Ve vchodu jsi trochu klopýtla, protože tam byl nízký schůdek, ale jakmile se dveře zavřely, tak se v chodbě rozsvítilo světlo. Přivítal vás černě oděný muž, který si tě s velkým zájmem prohlížel, ale tvůj Pán ho upozornil, že nejsi dívka na prodej. Muž otevřel dveře do velké haly, kde bylo asi třicet lidí, převážně muži, ale také luxusně oblečené ženy, ale nejvíc tě hned upoutalo malé pódium, na kterém stálo pět zcela nahých dívek, které měly ruce spoutané za zády a na krku obojky, za které byly řetízky připoutány ke kruhům, zabudovaným do zdi.

Zrudla jsi a na zádech a na zádech ti začaly stékat kapičky studeného potu. Tohle přece znáš ! Ale Pán se na tebe usmál a řekl: „Neboj, tebe neprodám, jenom jsem ti chtěl ukázat, jak vypadá opravdová aukce otrokyň. To jsou subky, které si tu někdo z hostů může koupit a získat tak svojí otrokyni, ale je to způsob, který já bych nikdy nepoužil, protože vztah Pán – subinka je oboustranný vztah a koupí je sice možné získat poslušnou otrokyni, ale nic víc. V tu chvíli jsi si uvědomila, že na sobě nemáš kalhotky, jen černý podvazkový pás a tmavé punčochy a rukou jsi si přihladila sukni. Pán si toho všimnul, vycítil tvé myšlenky a odpovědí ti byl jeho uklidňující úsměv.

Po chvíli začala dražba. První dívka byla za řetízek přivedena k výpraskové koze a zatím co byla dívka přivazována silnými řemeny, tak muž řídící aukci dívku divákům představil, především její schopnosti, ale i její nectnosti, za které může být trestána.

Když byla dívka ohnutá a připoutaná, otevřely se dveře a do místnosti vešel muž s katovskou kápí na hlavě, který otevřel velkou černou skříň za výpraskovou kozou. Visela v ní řada trestných nástrojů, od rákosek a plácaček přes bičíky a důtky až po biče a býkovce. Vybral si dlouhou tenkou rákosku a za naprostého ticha, které okolo zavládlo, došel k výpraskové koze s připravenou dívkou a začal jí vyplácet přes její napnuté půlky. S přibývajícími jelity na její zadnici se začala dívka ozývat čím dál hlasitěji, až její křik přešel v souvislý jekot. To přeci všechno znáš, holý zadeček pod sukní jsi podvědomě stáhla, jako by jsi cítila doteky rákosky i na svých půlkách. Podívala jsi se stranou, kde stály nahé a připoutané dívky, které něco podobného ještě čekalo a nedalo ti moc velkou práci představit si, že stojíš mezi nimi.

Tvé představy ukončil vedoucí dražby, který ukončil dívčin výprask a začal její dražbu. Ale dívka zůstala přivázaná na koze a na případné zájemce svítila její zcela rudá zadnice. Dražba trvala dost dlouho, dva muži vyhnali cenu hodně vysoko, ale nakonec to jeden vzdal a dívka byla přiklepnuta prošedivělému muži. Obřad jejího předání novému Pánovi vyvrcholil tím, že si nový Pán vybral ve skříni kožené důtky a dívka dostala od svého nového Pána první výprask. Ochraptělou a vzlykající jí zřízenci odvázali a její Pán si jí odvedl na řetízku po schodech nahoru. Pozornost se obrátila na další dívku, která byla připravována k exekuci, ale ty jsi si všimla u prvního páru na schodech, jak nový Pán sáhl subce zezadu mezi nohy a opět ti zatrnulo, i tohle přeci znáš.

Druhá dívka byla trochu macatější, se širším zadečkem a velkými prsy a kat si jí nechal připoutat jiným způsobem. Byla postavena na všechny čtyři a ruce i nohy jí byly sevřeny do klády a přes záda jí přetáhli silný řemen, který jí po přitažení prohnul v zádech tak, že měla dokonale vyšpulenou prcku a volné kozičky visící dolů se jí při sebemenším pohybu kývaly. I ona si při výprasku pořádně nahlas zakřičela a její nový Pán přidal ještě hezkou řádku červených pruhů na její zadnici, než si jí odvedl na řetízku nahoru.Třetí dívka byla položena na dubovou lavici na záda a svázána do kozelce a pod zadnici jí ještě zřízenci podložili kůží potažený polštář, tak že měla prcinu i vyholenou kundičku dokonale vystavené. Ta si ze všech dívek zakřičela nejhlasitěji, protože řemínky důtek dopadaly nejen na její půlky, ale také na její vystavené pysky.

Postupně tak byly vydraženy všechny dívky, jednu z nich si vydražila nakrátko ostříhaná černovlasá žena, která dala subince najevo svojí nekompromisní dominanci již během zasvěcovacího výprasku i během cesty nahoru, kam si jí odváděla na řetízku a bičíkem jí mrskala přes nahé půlky. Trochu rozpačitě jsi se podívala na svého Pána, který věděl, že by jsi nebyla ochotná poslouchat ženu a ten tě uklidnil slovy: „Neboj subko, nic takového ti nehrozí“. Stále jsi totiž nevěděla, proč tě sem tvůj Pán přivedl. Byla jsi z předchozího divadla vzrušená takovým zvláštním způsobem, viděla jsi jiné subky veřejně trestané, sama jsi byla oblečená za dámu, ale neměla jsi kalhotky a vedle tebe stál tvůj Pán, který tě pomalu odvedl za všechny přihlížející až do rohu místnosti a tam jsi cítila, že ti jeho ruka vzadu vyhrnula sukni a jeho prst se začal posunovat rýhou mezi půlkami dolů a pak dopředu a projel mezi tvými mokrými pysky. Nikdo nic neviděl, ale důrazně ti to připomnělo, že jsi subka svého Pána a cítila jsi, jak v obličeji rudneš. Pán se usmál, nechal sukni zase zakrýt tvojí prcinu a vysvětlil ti, že ti chtěl dopřát možnost vidět, jak vypadá trestání subky z pohledu druhé osoby, že ti to v budoucnu pomůže představit si sebe samu, jak asi vypadáš, když jsi trestaná a že to na tebe může mít správný výchovný účinek. A že pronajal i jeden pokoj, zařízený pro výchovu subinek, že na ostatních pokojích už noví Pánové vychovávají své nové subky a že teď půjdete nahoru a ty si zkusíš představit, že si tě Pán právě koupil a snaží se tě naučit poslušnosti. Vydali jste se po schodech nahoru a periferním viděním jsi si všimla, že všichni koukají na to, jak vystupujete po schodech k prostorům vyhrazeným pro individuální výcvik subinek a v tu chvíli jsi měla jedinou starost, aby nebylo zespodu vidět, že nemáš kalhotky a tak jsi přejela rukou vzadu přes sukni, aby nebyla náhodou trochu vyhrnutá. Pán se podíval, jak se tváříš a bylo mu asi jasné, co se ti honí v hlavě.

V patře jste minuli několik dveří, ze kterých jsi zaslechla křik trestaných dívek a pocit, že máš pod sukní nahou prcku i kundičku zdůrazňoval vědomí tvé podřízenosti a zranitelnosti současně. Pán otevřel jedny dveře a ještě než jsi vešla dovnitř, tak z protějších dveří byly slyšet zvuky pořádného výprasku a křiku a proseb subinky. V místnosti byl stůl, židle, pohovka,ale také nejrůznější pomůcky na trestání subinek, včetně výpraskové kozy, kříže a osla. Pán zavřel dveře a zamkl a otočil se k tobě se zkoumavým pohledem. „Tak se svlékni, subko“! Z okolních pokojů se ozývaly zvuky, které jednoznačně patřily k přísné výchově subinek a ty jsi cítila, jak ti strach napíná lýtka a stahuje půlky tvé prcky k sobě. Ale Pán čekal a tak jsi za malou chvíli před ním stála zcela nahá a pokorná. Pán vzal mezi prsty bradavku tvého pravého prsu a druhou rukou pronikl mezi tvá stehna na vyholenou kundičku a zeptal se:“Tak čím začneme, subko“ trochu posměšným tónem, protože vycítil, že se opravdu bojíš.Chvilku se na tebe jen díval a prodlužoval tvé rozpaky a pak tě odvedl ke kříži, postavil tě k němu zády a připoutal rozpažené ruce a rozkročené nohy. Pak poodstoupil a zálibně si tě prohlížel. Byla jsi dokonale vystavena a pocit, že jsi vydána zcela do jeho moci byl téměř absolutní. Na přilehlém stole ležela řada pomůcek, jako například kovové svorky s ostrými zoubky, svorky s řetízky a závažíčky a řada dalších, které bral Pán postupně do ruky a zkoumavým pohledem sledoval tvojí tvář.

Pak vzal ze stolu tyč, která měla na jednom konci závit, kterému odpovídal otvor v podlaze mezi tvýma rozkročenýma nohama a na druhém konci byl připevněn rozměrný umělák. Tyč se dala teleskopicky prodlužovat. Pán zašrouboval tyč do podlahy, uměláka na konci natřel gelem a pak ti prsty rozevřel kundičku a tyč prodloužil tak, že umělák zajel hluboko do tvé jeskyňky. Pak si přitáhl proti tobě židli a pohodlně se posadil. Stála jsi před ním nahá, rozkročená, připoutaná a navlečená na mohutného uměláka, který zatím bez pohybu rozevíral tvoje mokré pysky. Z okolí byly slyšet občasné hlasité projevy subinek, vychovávaných svými novými Pány a ty jsi cítila, že jsi jedna z nich. Po chvíli se Pán zvedl a vzal ze stolu několik skřipců, se kterými si chvilku pohrával a vyzkoušel je na své ruce, jakou bolest jsou schopné vyvolat, ale pak se rozhodl pro klasické kolíčky, která ti připnul na bezbranné kozičky. Kolíčky měly dost silné pero a tak jsi po chvíli začala zrychleně dýchat, abys překonala způsobenou bolest. Pán si zatím vybral ze stolu důtky s velmi jemnými řemínky a vrátil se k tobě a kolíčky sundal. I přes to, že nebyly připnuté příliš dlouho, jejich sundání vyvolalo citelnou bolest. Pán pak vzal do ruky dálkový ovladač a spustil vibrace uměláka ve tvém klíně.

Bolest šířící se z bradavek, absolutní nemožnost jakéhokoli pohybu, tvé vystavení za plného světla s hodně rozkročenýma nohama a vibrace uměláka mezi tvými pysky, to byl smrtící koktejl pro tvojí zdrženlivost. Začala jsi tiše sténat a kňučet, Pán přidal na výkonu uměláka a vzal do ruky důtky s tenkými pramínky a začal tě systematicky švihat po celém nastaveném nahém těle, přes kozičky, břicho, stehna i klín. Tenké pramínky vyvolávaly ostrou štiplavou bolest, která ale v tu chvíli už nebyla nepříjemná, ale jen stupňovala tvé vzrušení a tak se mezi jednotlivými stony z tvých úst ozvala prosba, aby Pán nepřestával, aby tě sešvihal ještě víc, jako vzpurnou čubku a když ti vyhověl a přidal na intenzitě úderů, tak jsi přehlušila všechny subky v okolních pokojích a explodovala v úžasném orgasmu.

Když dozněly poslední křeče tvého těla, tak Pán vypnul a vyndal uměláka, odvázal tě, položil tě na pohovku a zabalil do deky a jemně tě hladil na celém zpoceném těle. Zavřela jsi oči a propadala se kamsi hluboko, cítila jsi teplo, klid a bezpečí v jeho rukách a když jsi otevřela oči, tak jsi viděla v jeho očích nadšení z krásy předchozích okamžiků. Měla jsi pocit, jako by to byla oběť neznámému bohu, tvé tělo na jeho oltáři, za kterou jsi byla odměněna doposud nepoznanou extází. Postupně jsi se probírala k vědomí.

Pán ti pomohl obléknout se a oba jste opustili tajemnou vilu a cestou domů jsi při tiše puštěné hudbě cítila, že opravdu patříš svému Pánovi, který dokáže vyvolat onoho neznámého boha a uctít ho tvojí sladce chutnající bolestí.

Jak se vám článek líbil?

Kliknutím na hvězdičku povídku ohodnotíte

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 7

Zatím nehodnoceno. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *